โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 20-June-2020

Supreme Court blocks Trump from ending DACA
ศาลสูงสหรัฐฯ ห้ามทรัมป์ยกเลิก DACA

- DACA = (Deferred Action for Childhood Arrivals Program) โครงการคุ้มครองทางกฎหมายแก่คนหนุ่มสาวผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายพร้อมครอบครัวเมื่อยังเยาว์วัย ไม่ให้ถูกขับออกนอกประเทศ

การยกเลิกโครงการ ทำให้เด็กที่ตามพ่อแม่ไปอยู่อเมริกาได้รับผลกระทบ รวมทั้งเด็กไทย อ่านเพิ่มได้จาก www.voathai.com


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Judge orders State Department to issue passport to daughter of married same-sex couple
ผู้พิพากษาสั่งกระทรวงการต่างประเทศให้ออกหนังสือเดินทางให้บุตรสาวของคู่สมรสเพศเดียวกัน

A federal judge this week ordered the State Department to recognize the birthright citizenship of a married same-sex couple's baby daughter who was born in Canada and grant her a US passport.
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในสัปดาห์นี้สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศ ให้สิทธิพลเมืองแก่บุตรสาวคู่สมรสเพศเดียวกันที่เกิดในแคนาดาและมอบหนังสือเดินทางสหรัฐให้เธอ

คำศัพท์ข่าว
citizenship = ความเป็นพลเมือง
birthright = สิทธิซึ่งทุกคนต้องมี(สิทธิตั้งแต่เกิด)
birthright citizenship = สัญชาติ, สิทธิพลเมือง

- federal = รัฐบาลกลาง (ประเทศอเมริกา แบ่งเป็นรัฐย่อย ๆ 50 รัฐ ดังนั้น รัฐบาลกลางจึงหมายถึงรัฐใหญ่ที่สุดที่ปกครองทั้ง 50 รัฐ)
- grant = ให้
- judge = ผู้พิพากษา
- ordered = สั่ง, ออกคำสั่ง
- recognize = ตระหนัก, รับรู้, เข้าใจ, จำแนกได้(ในข่าวนี้หมายถึง ให้เข้าใจถึงลูกทีเกิดจากคู่รักเพศเดียวกันก็มีสิทธิพลเมือง เท่ากับคนทั่วไป)
- same-sex couple = คู่รักเพศเดียวกัน
- State Department = กระทรวงการต่างประเทศ


สำนักข่าว : บีบีซี
Galwan Valley: China accuses India of 'deliberate provocation
Galwan Valley: จีนกล่าวหาอินเดียเรื่อง 'การยั่วยุโดยเจตนา'


สำนักข่าว SCMP : South China Morning Post
Analysis |China and India: how many soldiers must die before they get a border?
วิเคราะห์สถานการณ์ |จีนและอินเดีย: มีทหารกี่นายที่ต้องเสียชีวิตก่อนที่จะได้เขตชายแดน?

The Galwan Valley incident shows that soldiers continue to be used as cannon fodder to make up for a decades-old political failure
เหตุการณ์ในหุบเขากัลวานแสดงให้เห็นว่าทหารยังคงถูกใช้เป็นเหยื่อเพื่อชดเชยความล้มเหลวทางการเมืองที่มีมาหลายสิบปี


The two countries’ refusal to draw a line on the ground gives the lie to their grand declarations of peace
การที่ทั้งสองประเทศปฏิเสธที่จะลากเส้นบนพื้นดินเป็นการโกหกต่อการประกาศสันติภาพอันยิ่งใหญ่ของพวกเขา

คำศัพท์ข่าว
- cannon fodder = วัตถุทางสงคราม(ในข่าวนี้หมายถึงเหยื่อสงคราม)
- Galwan valley = หุบเขากาลวาน (เป็นดินแดนที่เกิดพิพาทบ่อยระหว่างจีนและอินเดีย)
- failure = ความล้มเหลว
- refusal = การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ

เนื้อหาข่าว ชี้ให้เห็นว่า ทหารตกเป็นเหยื่อสงคราม เพราะทั้งสองประเทศไม่ปักเขตแดนให้ชัดเจนเป็นเหตุให้เกิดการนองเลือด

สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Colgate is still selling 'Black Person Toothpaste' in China. Now that's under review
คอลเกตยังคงขาย 'Black Person Toothpaste' ได้ในจีน ตอนนี้อยู่ระหว่างการทบทวน

Colgate has announced a review of its toothpaste brand Darlie, which once featured a smiling White man in blackface, as companies around the world reconsider their use of racist stereotypes following the killing of George Floyd.
คอลเกตได้ประกาศทบทวนผลิตภัณฑ์ยาสีฟันดาร์ลี่ที่มีภาพเป็นชายผิวดำที่ยิ้มฟันขาว ขณะที่บริษัทต่างๆ ทั่วโลกกลับมาคิดทบทวนเรื่อง พฤติกรรมเหมารวมเหยียดสีผิว หลังจากการฆ่าจอร์จฟลอยด์


กล่องยาสีฟัน ที่มีภาพคนผิวดำเป็นพรีเซ็นเตอร์ จากข่าว CNN

คำศัพท์ข่าว
- brand = ยี่ห้อ
- 'Black Person Toothpaste' = ยาสีฟันที่มีภาพคนผิวดำเป็นพรีเซ็นเตอร์ อยู่ข้างกล่อง
- reconsider = กลับมาพิจารณาใหม่, กลับมาทบทวนใหม่
- review = การทบทวน
- stereotype การเหมารวม, การเหมารวมว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีลักษณะ หรือนิสัยเหมือนกัน


เมนู:ศัพท์ข่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น