โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 2, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 02-January-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : รอยเตอร์
Thailand mulls more restrictions amid second wave of coronavirus
ประเทศไทยใช้ความคิดอย่างหนักเพิ่มข้อจำกัด มากขึ้นท่ามกลางโคโรนาไวรัสระลอกสอง

BANGKOK (Reuters) - Thailand’s government held off from ordering new nationwide business shutdowns on Sunday amid a wave of coronavirus cases but empowered some provincial governors to set their own restrictions and pleaded with the public not to travel.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - รัฐบาลไทยระงับการสั่งปิดกิจการทั่วประเทศครั้งใหม่ในวันอาทิตย์ ท่ามกลางผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส แต่ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดกำหนดข้อจำกัดของตนเอง และขอร้องไม่ให้ประชาชนเดินทาง

Thailand, which had largely controlled the virus by mid-2020, saw a second wave of outbreaks beginning in December.
ประเทศไทย, ซึ่งส่วนใหญ่ควบคุมไวรัสได้ภายในกลางปีค.ศ. 2020 (พ.ศ 2563), พบการระบาดระลอกที่สองในเดือนธันวาคม

On Sunday, it confirmed 315 new coronavirus cases, the majority of which are local transmission, bringing its total to 7,694 cases and 64 deaths since its first case last January.
เมื่อวันอาทิตย์ มีการยืนยันผู้ติดเชื้อ coronavirus รายใหม่ 315ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแพร่เชื้อในประเทศ ทำให้มีผู้ป่วย 7,694 รายและเสียชีวิต 64 รายนับตั้งแต่ผู้ป่วยรายแรกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

Samut Sakhon, a province south of Bangkok where the current outbreak started, reported 541 additional cases on Sunday.
สมุทรสาคร, จังหวัดทางใต้ของกรุงเทพมหานครที่เริ่มมีการระบาดของโรคในปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 541รายในวันอาทิตย์

That number will be added to the official tally on Monday, its health official said.
ตัวเลขดังกล่าวจะถูกเพิ่มในการนับอย่างเป็นทางการในวันจันทร์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- held off (hold off) = ระงับ, ชลอ, (รอทำอะไรบางอย่าง; ทำทีหลังไม่ใช่ตอนนี้)
- majority = ส่วนใหญ่, ส่วนมาก
- mull (v) = ไตร่ต้อง, พิจารณาอย่างถึ่ถ้วน, ใช้ความคิดอย่างหนัก
- outbreak (n) = การะบาด, การแพร่เชื้อ
- plead = ขอร้อง, วิงวอน
- shutdown = ปิด, ไม่ดำเนืนการสำนักข่าว : Nationthailand
One patient succumbs to Covid-19 while 216 new cases found
ผู้ป่วยรายหนึ่งเสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19 ขณะที่พบผู้ป่วยรายใหม่ 216

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) announced 216 confirmed cases and one death on Saturday.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) ประกาศยืนยันผู้ป่วยแล้ว 216ราย และเสียชีวิต 1 รายเมื่อวันเสาร์

Of the 214 domestic cases, 182 were Thai nationals and 32 were migrant workers.
ในจำนวน 214 รายเป็นคนไทย 182ราย และ 32รายเป็นแรงงานข้ามชาติ

There were only two cases in quarantine facilities.
มีผู้ติดเชื้อเพียงสองรายในสถานที่กักตัว

Of the Thai patients, 37 were in Samut Sakhon, 32 in Chonburi, 27 in Rayong, 25 in Nonthaburi, 23 in Samut Prakarn, 18 in Bangkok, 10 in Chanthaburi, two each in Pathum Thani, Nakhon Pathom and Ang Thong, and one each in Chainat, Ratchaburi, Ayutthaya and Suphanburi.
ในส่วนของผู้ป่วยชาวไทยมี 37 รายในสมุทรสาคร, 32 รายในชลบุรี, 27 รายในระยอง, 25 รายในนนทบุรี, 23 รายสมุทรในปราการ, 18 รายกรุงเทพฯ, 10 รายในจันทบุรี, อย่างละ 2 รายในปทุมธานี นครปฐมและอ่างทอง และที่ละ 1 ราย ในชัยนาท ราชบุรี อยุธยา และสุพรรณบุรี
Of the 32 infected migrant workers, 30 were in Samut Sakhon and one each in Tak and Pathum Thani.
แรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อ 32ราย, 30รายในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดละหนึ่งราย ในจังหวัดตาก และปทุมธานี

คำศัพท์ข่าว
- succumb = เสียชีวิตสำนักข่าว : New York Daily News
Thailand bans drinking and eating on flights in effort to slow spread of COVID
ไทยสั่งห้ามดื่มและกินบนเที่ยวบิน เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโควิด -19

Thailand has prohibited food and drinks aboard all domestic flights in a bid to stem the fast-spreading coronavirus.
ประเทศไทยได้ห้ามอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมดเพื่อยับยั้งโคโรนาไวรัสที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

The ban, implemented Thursday by the Civil Aviation Authority of Thailand, also includes the reading of printed materials aside from safety postcards, CNN reported.
คำสั่งห้ามซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเมื่อวันพฤหัสบดี, รวมถึงการอ่านสิ่งพิมพ์นอกเหนือจากโปสการ์ดเพื่อความปลอดภัย CNN รายงาน

“The in-flight consumption of food and beverage shall be suspended,” according to the announcement, which was written by the aviation authority’s Deputy Director General Sarun Benjanirat.
“ การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินจะถูกระงับ” ตามประกาศซึ่งเขียนโดยรองอธิบดีศรัณย์ เบญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการการบิน

Crews, however, are permitted to provide food or drinking water to passengers in need, but must do so in an “isolated area” that is “as far away from other passengers as possible.”
อย่างไรก็ตามลูกเรือได้รับอนุญาตให้จัดหาอาหารหรือน้ำดื่มแก่ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ต้องทำใน "พื้นที่แยก" ที่ "ห่างไกลจากผู้โดยสารคนอื่นให้มากที่สุด"

The latest safety guidelines are reminiscent of measures implemented in April, at the peak of the pandemic.
แนวทางด้านความปลอดภัยล่าสุด เป็นที่ระลึกถึงมาตรการที่ดำเนินการในเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดสูงสุด
They will remain in effect until at least August.
โดยจะมีผลบังคับใช้จนถึงเดือนสิงหาคมเป็นอย่างน้อย

“Cleaning time after each stop of domestic flight is extremely short, since operators tend to do the quickest turnaround as possible and I think it is unlikely operators would be able to thoroughly clean all of these items,” he said.
“ เวลาในการทำความสะอาดหลังจากเที่ยวบินภายในประเทศจอดแต่ละครั้งนั้นสั้นมาก ขณะที่ผู้ให้บริการมักจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และผมคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ผู้ประกอบการจะสามารถทำความสะอาดสิ่งของเหล่านี้ได้หมดอย่างแท้จริง

“Therefore, having non-essential reading materials on-board would create more risk of virus exposure.”
“ ดังนั้น, การมีสื่อที่ไม่จำเป็นให้อ่านบนเครื่องจะทำให้เสี่ยงต่อการสัมผัสไวรัสมากขึ้น”

Health screenings will also become a regular part of air travel for those flying in and out Thailand.
การตรวจคัดกรองจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางทางอากาศสำหรับผู้ที่บินเข้าและออกประเทศไทย

Face coverings and social distancing have additionally been mandated in a bid to slow the spread of COVID-19.
นอกจากนี้การปิดใบหน้า และเว้นระยะห่างทางสังคมยังเป็นคำสั่งในการพยายามชะลอการแพร่ระบาดของ COVID-19

Within the last week or so, cases have spiked in the nation.
ภายในสัปดาห์ที่แล้วมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นในประเทศ

According to the most recent data from Johns Hopkins University, 7,163 people have been infected across Thailand, including 63 who have died.
จากข้อมูลล่าสุดของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์พบว่ามีผู้ติดเชื้อแล้ว 7,163 คนทั่วประเทศไทยรวมถึงผู้เสียชีวิต 63 ราย

คำศัพท์ข่าว
- aside from = นอกจาก, นอกเหนือจาก
- beverage = เครื่องดื่ม
- consumption = บริโภค (การกิน, การใช้)
- exposure = การสัมผัส, การเปิดรับ
- guideline = ข้อแนะนำ, หลักเกณฑ์, แนวทางให้ปฏิบัติ
- implement = เครื่องมือ, ภาชนะ, สิ่งที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- in a bid = ในความพยายาม
- isolated area = พื้นที่เปลี่ยว, พื้นที่ปลอดคน
- mandate = คำสั่ง
- reminiscent = ซึ่งเตือนให้นึกถึง; เตือนความทรงจำ,ระลึกถึง
- thoroughly = อย่างแท้จริง, อย่างที่สุด
- turnaround = เปลี่ยนแปลงดีขึ้น (ปรับเปลี่ยน, ปรับปรุง)สำนักข่าว : รอยเตอร์
Thailand eyes tougher measures amid coronavirus second wave
ไทยจับตามาตรการเข้มขึ้นท่ามกลางโคโรนาไวรัสระลอกสอง

BANGKOK (Reuters) - Health authorities in Thailand on Saturday recommended tougher restrictions on businesses and people’s movements in 28 provinces, including the capital Bangkok, as the number of new coronavirus cases rises.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - หน่วยงานด้านสุขภาพในประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ได้แนะนำใช้ข้อจำกัดที่เข้มงวดขึ้นสำหรับธุรกิจ และการเคลื่อนไหวของผู้คนใน 28 จังหวัด รวมถึงเมืองหลวงกรุงเทพฯ ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น


คำศัพท์ข่าว
- measure = มาตรการ
- second wave = คลื่นลูกที่สอง, ผลกระทบครั้งที่สองสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
(CNN)2020 was supposed to be the watershed moment for action on climate change, the year the world woke up to the challenge and started taking it seriously.
(CNN)ปีค.ศ. 2020 ถูกคาดหวังให้เป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นปฏิบัติการเรื่องการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ, ปีที่โลกตื่นตัวต่อสิ่งท้าทายและเริ่มลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง

Instead, it has symbolically topped a decade of wasted climate promises.
แทนที่จะเป็นตามนั้น, มันมีความเป็นตัวแทนของทศวรรษ ที่สัญญาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูญเปล่า

Inspired by a wave of climate activism, national leaders were expected to come up with new, more ambitious plans for how to cut emissions over the next decade.
ด้วยแรงบันดาลใจจากคลื่นนักเคลื่อนไหวด้านภูมิอากาศ, ผู้นำนานาประเทศถูกคาดหวังว่าจะมีแผนการใหม่ๆที่แสดงถึงความทะเยอทะยานมากขึ้นในการลดการปล่อยมลพิษในทศวรรษหน้า

The COP26 climate conference in Glasgow, Scotland, was going to be the first real test of their determination to do what they had promised to, under the landmark Paris Agreement.
การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26ณ.เมืองGlasgow ประเทศสก๊อตแลนด์ กำลังจะเป็นบททดสอบจริงครั้งแรกของพวกเขา ในความตั้งใจที่จะทำตามสัญญาในข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศที่กรุงปารีส

The coronavirus pandemic has derailed those plans, giving some governments a new excuse to stall.
การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสทำแผนเหล่านั้นผิดเพี้ยนไป, ทำให้บางรัฐบาลใช้เป็นข้ออ้างใหม่ในการหยุดแผน

But Covid-19 definitely hasn't stopped climate change.
แต่แน่นอนโควิด-19 ไม่ได้หยุดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

According to the World Meteorological Organization (WMO), 2020 is on track to become the third hottest year on record, after 2016 and 2019 -- and that's despite the cooling effect of La Niña.
จากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(WMO), 2020 อยู่ในเส้นทางที่จะกลายเป็นปีที่มีสถิติอุณหภูมิสูงที่สุดเป็นครั้งที่สาม หลังจากปี 2016 และ2019 และนั่นแม้ว่ามีผลอุณหภูมิลดจากปรากฏการณ์ลานิญา

The period between 2011 and 2020 will be the warmest decade on record.
ช่วงเวลาระหว่างปี 2011-2020จะเป็นทศวรรษที่มีอุณหภูมิอุ่นที่สุดในบันทึก

But global warming is just one aspect of the climate crisis.
แต่ภาวะโลกร้อนเป็นแค่ด้านหนึ่งของวิกฤตสภาพอากาศ

"The major impacts of climate change have been felt through drought, flooding, sea level rise, stronger tropical storms, hurricanes, typhoons and cyclones and also melting of the glaciers," Petteri Taalas, secretary-general of the WMO, told CNN.
"ผลกระทบหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น เราสามารถรับรู้ได้ผ่านภัยแล้ง, น้ำท่วม, ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น, พายุเขตร้อนที่รุนแรงขึ้น, พายุเฮอริเคน, ไต้ฝุ่น และไซโคลน และก็ยังมีการละลายของธารน้ำแข็ง" Petteri Taalas, เลขาธิการWMOบอกกับCNN

Developing countries are often hit disproportionately hard by the impacts of climate change because of their location and the lack of access to the funds and technologies that could help mitigate the effects.
ประเทศกำลังพัฒนามักจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่หนักกว่า ด้วยสถานที่อยู่และขาดการเข้าถึงจากกองทุนและเทคโนโลยีที่สามารถบรรเทาผลกระทบเหล่านี้ได้

But 2020 showed that no country is immune to such disruption.
แต่ปี2020 แสดงให้เห็นว่าไม่มีประเทศใดที่สามารถต้านทานต่อการทำลายลักษณะนี

Hundreds of thousands of people from some of the world's richest countries were forced out of their homes, lost their livelihoods -- and sometimes their lives -- because of fires, storms and floods.
ผู้คนหลายแสนจากบางประเทศที่ร่ำรวยที่สุด ถูกบังคับให้ออกจากบ้าน, สูญเสียวิถีชีวิตปกติของพวกเขา และในบางครั้งก็ชีวิตของพวกเขา จากไฟไหม้, พายุและน้ำท่วม

An estimated 53,000 people in the US and 51,000 more in Australia were displaced in the first six months of the year alone.
มีผู้คนประมาณ 53,000 คนในสหรัฐอเมริกาและอีก 51,000คนในออสเตรเลียต้องถูกเปลี่ยนที่อยู่ในช่วงเวลาเพียงแค่หกเดือนแรกของปีนี้

South Africa, Japan, South Korea and Canada have all announced new 2050 net zero targets, following pledges by China, the EU and the UK.
แอฟริกาใต้, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และแคนาดา ประเทศเหล่านี้ได้ประกาศตั้งเป้าว่าจะทำให้คาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2050 หลังจากที่จีน, สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักรได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ก่อนแล้ว

And while the US withdrew from the Paris Agreement under President Donald Trump, the incoming Biden administration is widely expected to announce a new 2050 net zero target.
และในขณะที่อเมริกาภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศที่กรุงปารีส, ไบเดน, ผู้ที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งคนต่อไป ได้รับความคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าจะประกาศเป้าหมายลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์ในปี 2050 ใหม่อีกครั้ง

The 2050 and 2060 targets are steps in the right direction and shouldn't be underestimated, but what really matters is what governments do now.
เป้าหมายปี 2050 และ 2060 เป็นการก้าวไปในทิศทางที่เหมาะสม และจะต้องไม่ถูกประเมินไว้ต่ำเกินไป, แต่เป็นสิ่งจริงจังที่รัฐบาลจะต้องลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้

คำศัพท์ข่าว
- ambitious = ทะเยอทะยาน
- decade = ทศวรรษ
- displace = การย้ายออก, ทำให้เคลื่อนออก
- disproportionately (adv) อย่างไม่ได้สัดส่วน
- emissions = การปล่อยก๊าซเสียสู่ท้องฟ้า
- immune (adj) = เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน, เกี่ยวกับความทนทาน
- moment = ช่วงเวลา
- right direction = ทิศทางที่ถูกต้อง, ทิศทางที่เหมาะสม
- symbolically (adv) = ในเชิงสัญลักษณ์
- topple = โค่นล้ม, โค่นอำนาจ
- underestimate = ประเมินต่ำกว่า
- withdrew = ถอน, ถอนตัว


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment