โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, March 6, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 06-March-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : Nationthailand
64 new Covid-19 cases reported, over two-thirds in Samut Sakhon
มีรายงานผู้ป่วยโควิด -19รายใหม่ 64ราย มากกว่า 2 ใน 3 อยู่ในสมุทรสาคร

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Saturday reported 64 new cases, 10 of whom were overseas travellers in quarantine facilities.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) รายงานเมื่อวันเสาร์ มีผู้ป่วยใหม่ 64ราย โดย 10รายเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ในสถานกักตัว

According to Worldometer, as of 10am on Saturday, the number of confirmed cases globally had risen to 116.67 million (up by 447,051), 92.28 million have recovered, 21.75 million are active cases (89,431 in severe condition) and 2.59 million have died (up by 9,655).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น.ของวันเสาร์ จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 116.67 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 447,051ราย), 92.28 ล้านรายได้รับการรักษาหายแล้ว, 21.75 ล้านรายเป็นผู้ป่วยที่ยังมีเชื้ออยู่ (89,431รายที่มีอาการรุนแรง) และ 2.59 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้นจากเดิม โดย 9,655)

Thailand ranks 115th on the global list of most cases, which is topped by the US with 29.59 million, followed by India 11.19 million, Brazil 10.87 million, Russia 4.3 million and the United Kingdom 4.2.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 115 ในรายชื่อที่ผู้ป่วยมากที่สุดของทั่วโลก ซึ่งสหรัฐอเมริกาอยู่ตำแหน่งสูงสุดโดยมีจำนวน 29.59 ล้านราย ตามด้วยอินเดีย 11.19 ล้านราย บราซิล 10.87 ล้านราย รัสเซีย 4.3 ล้านราย และสหราชอาณาจักร 4.2ล้านราย

สำนักข่าว : Bangkok Post


สำนักข่าว : ThaiPBS

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- confirmed case = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- global (n) = ทั่วโลก
- globally (adv) = ทั่วโลก
- most = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- recover = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- risen to = เพิ่มขึ้นเป็น
- overseas travellers = ผู้เดินทางจากต่างประเทศ
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุด
- up by = เพิ่มขึ้นจากเดิม + จำนวนสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
US could reach herd immunity by summer through vaccinations alone, CNN analysis finds
สหรัฐอาจถึงจุดที่สร้างภูมิต้านทานหมู่ได้จากการฉีดวัคซีนเพียงอย่างเดียว, พบจากการวิเคราะห์ของCNN

(CNN) - The pace of Covid-19 vaccine administration in the US continues to improve, each day bringing the country closer to herd immunity -- the point at which enough people are protected against a disease that it cannot spread.
ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของสหรัฐฯพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน ทำให้ประเทศเข้าใกล้การมีภูมิคุ้มกันหมู่มากขึ้น ซึ่งเป็นจุดที่มีจำนวนคนที่ได้รับการป้องกันมากพอจนทำให้โรคไม่สามารถแพร่กระจาย

This week, President Joe Biden said that the US will have enough vaccine for every adult by the end of May, and a CNN analysis of federal data shows that herd immunity is likely not far behind.
ในสัปดาห์นี้ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน กล่าวว่าสหรัฐฯจะมีวัคซีนมากพอสำหรับให้กับผู้ใหญ่ทุกคนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลของรัฐบาลกลางโดย CNN แสดงให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานหลังจากนี้

At the current pace of about 2 million shots per day -- the latest seven-day average of doses administered reported by the US Centers for Disease Control and Prevention -- the US could reach herd immunity by summer through vaccinations alone.
ที่ความเร็วของการฉีดวัคซีนประมาณ 2 ล้านเข็มต่อวัน โดยคิดจากค่าเฉลี่ยจำนวนการฉีดวัคซีนเจ็ดวันล่าสุดที่รายงานจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐฯจะถึงจุดที่มีภูมิคุ้มกันหมู่ประมาณหน้าร้อนนี้ได้โดยการฉีดวัคซีนเพียงอย่างเดียว

It will likely be even sooner, if factoring in individuals who may have some natural immunity due to prior infection.
มันดูเหมือนจะยิ่งเร็วขึ้นอีกถ้ามีปัจจัยเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของบุคคลที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้

Herd immunity thresholds for Covid-19 are only estimates at this point. But experts generally agree that somewhere between 70% and 85% of the population must be protected to suppress the spread, a range that Dr. Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases has recently cited.
ระดับที่จะถึงการมีภูมิคุ้มกันหมู่สำหรับโควิด-19 ประเมินจากจุดนี้เท่านั้น แต่โดยทั่วไปผู้เชี่ยวชาญก็เห็นด้วยว่า จะต้องเป็นที่ที่ 70-85% ของประชากรได้รับการป้องกันเพื่อควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกเตอร์Anthony Fauci ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ ได้กล่าวถึงเมื่อไม่นานมานี้

If vaccination continues at its current rate and the two-dose vaccines from Pfizer/BioNTech and Moderna were the only options available, 70% of the US population could be fully vaccinated by mid-September.
ถ้าอัตราการให้วัคซีนยังดำเนินไปแบบนี้ และใช้แค่วัคซีนสองโดสของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทคและโมเดิร์นนา ประชากร 70% ของอเมริกาจะได้รับวัคซีนครบทั้งหมดภายในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้

At the current pace of about 2 million doses per day, including 100 million doses of the single-shot Johnson & Johnson vaccine, 70% of the US population could be fully vaccinated around the end of July and 85% by mid-September, according to a CNN analysis.
ที่ความเร็วของการให้วัคซีนประมาณ2 ล้านโดสต่อวันร่วมกับวัคซีนชนิดฉีดครั้งเดียวของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 70% ของประชากรจะได้รับวัคซีนอย่างสมบูรณ์ราวปลายเดือนกรกฏาคม และถึง 85% ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน จากการวิเคราะห์ของCNN

Experts note that some new variants threaten progress, potentially lessening protection offered by vaccines and skirting some degree of natural immunity, and vaccine hesitancy may also create some limitations.
ผู้เชี่ยวชาญหมายเหตุว่าไวรัสบางสายพันธุ์ที่มีความร้ายแรงมากขึ้น มีแนวโน้มลดผลการป้องกันของวัคซีน และลดระดับการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ และความลังเลต่อการฉีดวัคซีนอาจทำให้เกิดข้อจำกัดบางอย่างคำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- dose = โดส, ปริมาณยา หรือวัคซีน ที่ให้ต่อครั้ง (ในข่าวหมายถึง ปริมาณวัคซีน)
- estimate (v) = ประเมิน, ประมาณการ
- hesitancy = ลังเล, รีรอ
- immunity (n) = ภูมิคุ้มกัน
- improve = ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น
- pace (n) = ก้าวเดินหน้า, ความคืบหน้า, ความเร็ว, อัตรา
- potentially = possibly = ที่อาจเกิดขึ้นได้, เป็นไปได้
- skirting = พยายามที่จะเพิกเฉย, หลีกเลี่ยงการจัดการกับ
- somewhere = บางที่,บางแห่ง,ที่ไหนสักแห่ง
- threaten = คุกคาม, ทำให้ตกอยู่ในความเสี่ยงสำนักข่าว : CNA
Thai PM orders study on COVID-19 'vaccine passports' to boost tourism
นายกฯ ไทยสั่งศึกษา 'พาสปอร์ตวัคซีน' COVID-19 กระตุ้นท่องเที่ยว

BANGKOK: Thailand's prime minister said on Tuesday (Mar 2) he has commissioned a study to look into issuing COVID-19 vaccination certificates for international travellers, as the country seeks to revive a tourism industry battered by coronavirus curbs.
กรุงเทพฯ: นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวเมื่อวันอังคาร (2 มี.ค.) ว่าเขาได้สั่งการให้ศึกษาการออกใบรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับนักเดินทางต่างชาติ เป็นการหาหนทางของประเทศที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พังพาบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

The Southeast Asian nation has been mulling the idea of so-called "vaccine passports", but no target date has been set and tourism operators have complained about lost revenue.
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังครุ่นคิดถึงแนวคิดที่เรียกว่า "หนังสือเดินทางวัคซีน" แต่ยังไม่มีการกำหนดวันที่ชัดเจน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสูญเสียรายได้

Prime Minister Prayut Chan-o-cha said Thailand will proceed with caution, waiting to see how effective vaccines are first in preventing the spread of COVID-19.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังรอดูว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพเพียงใดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นอันดับแรก

"I have already ordered the study so we can be prepared, but it's also important that we proceed in line with other countries," Prayut said in a post on Facebook on Tuesday.
“ผมได้สั่งการไปแล้ว ให้ลงมือศึกษา เตรียมพร้อมไว้ แต่สิ่งสำคัญคือ เราต้องไปพร้อมกับประเทศอื่นๆด้วย”, ประยุทธ์กล่าวในโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันอังคาร

People in Thailand who are vaccinated would be given certificates, which could be used for international travel, he said.
คนในประเทศไทยที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะได้รับใบรับรองซึ่งสามารถใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศได้, เขากล่าว

Thai authorities will meet next week to discuss procedures to obtain such certificates, as well as quarantine arrangements for tourists with "vaccine passports" entering Thailand.
ทางการไทยจะประชุมกันในสัปดาห์หน้า เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับใบรับรองดังกล่าว ตลอดจนการเตรียมการกักกันนักท่องเที่ยวที่มี "หนังสือเดินทางวัคซีน" เข้ามาในประเทศไทย

Previously, officials have said vaccinated visitors could have mandatory quarantine cut from two weeks to three days or waived entirely.
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้กล่าวว่า ผู้มาเยือนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอาจได้รับลดการกักกันจากสองสัปดาห์เป็นสามวันหรือยกเว้นทั้งหมด

The global vaccine rollout has given hope to the pandemic-hit tourism industry, which makes up about 11 per cent of Southeast Asia's second-largest economy.
การเปิดตัววัคซีนทั่วโลกสร้างความหวังให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11 ของประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

In 2020, Thailand's tourism revenue slumped to 332 billion baht (US$10.94 billion) from 1.91 trillion baht a year earlier, as visitor numbers plunged by 83 per cent.
ในปี 2563 รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยลดลงเหลือ 332 พันล้านบาท (10.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จาก 1.91 ล้านล้านบาทในปีก่อนหน้าเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 83%

คำศัพท์ข่าว
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ / และ..., รวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- certificate (n) = ใบรับรอง
- commission (v) = มอบหมายให้ทำ, มอบหมายภาระกิจ
- discuss (v) = หารือ, ปรึกษา, สนทนา, พูดคุยแลกเปลี่ยน
- issue (v) = ออก, ออกแถลงการ, ออกประกาศ, ออกหนังสือ, ออกคำสั่ง
- mandatory (adj) = เกี่ยวกับข้อบังคับ, ตามข้อบังคับ, เกี่ยวกับคำสั่ง
- mull (v) = ครุ่นคริด, ไตร่ตรอง
- pandemic-hit (adj) = ผลกระทบจากการระบาดใหญ่
- quarantine = (ควอแรนทีน)กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- revive (v) = ฟื้นฟู, รื้อฟื้นขึ้นใหม่, ฟื้นขึ้นมาใหม่, ก่อให้เกิดขึ้นใหม่
- second-largest (adj) = ใหญ่เป็นอันดับสอง
- slump (v) = ตกต่ำ, ลดลง
- tourism (n)การท่องเที่ยว
- vaccinated (vaccinate) = ฉีดวัคซีนสำนักข่าว : รอยเตอร์
Thailand plans to allow foreign tourists to quarantine in resorts
ประเทศไทยมีแผนจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกักตัวในรีสอร์ท

BANGKOK (Reuters) - Thailand’s tourism minister said on Thursday he will propose a plan for foreigners to undertake COVID-19 quarantine in popular tourist areas, including beach resorts, in a bid to help revive the country’s struggling tourism sector.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของไทยกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เขาจะเสนอแผนให้ชาวต่างชาติดำเนินการกักตัวโควิด -19 ในพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม รวมถึงรีสอร์ทริมชายหาดเพื่อช่วยฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวของประเทศที่กำลังดิ้นรน

The economy suffered its biggest contraction in over two decades last year as tourism slumped due to the coronavirus pandemic.
เศรษฐกิจต้องทุกข์กับการหดตัวมากที่สุดในรอบกว่า 2 ทศวรรษเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลจากการท่องเที่ยวตกต่ำเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

The hotel quarantine plan is expected to start in April or May in the provinces of Phuket, Krabi, Surat Thani, Chonburi and Chiang Mai, Minister Phiphat Ratchakitprakarn told reporters after meeting with tourism operators and health officials.
แผนกักตัวที่โรงแรมคาดว่าจะเริ่มได้ในเดือนเมษายน หรือไม่ก็พฤษภาคมในจังหวัดภูเก็ต, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, ชลบุรี และเชียงใหม่, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ พิพัฒน์ ราชกิจประการ กล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบปะกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

“Why these provinces? They are popular among tourists who usually stay for quite a long time, for one to three months,” he said.
“ทำไมต้องเป็นจังหวัดเหล่านี้? จังหวัดเหล่านี้เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มักจะอยู่เป็นเวลานานหนึ่งถึงสามเดือน”, เขากล่าว

Tourists would be quarantined for two weeks but if they test negative after three days they will be allowed out of their rooms in the hotel area, before travelling to other parts of the country, Phiphat said.
นักท่องเที่ยวจะถูกกักตัวเป็นเวลาสองสัปดาห์ แต่หากทดสอบไม่พบเชื้อหลังจากผ่านไปสามวัน พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องไปบริเวณอื่นโรงแรมได้ ก่อนที่จะเดินทางไปส่วนอื่น ๆ ของประเทศ

Other provinces would be able to request to join the programme, which still needs government approval, he said.
จังหวัดอื่น ๆ สามารถขอเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งยังต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล, เขากล่าว

Last month, the country welcomed golfers from South Korea for its new golf quarantine programme.
เมื่อเดือนที่แล้วประเทศนี้ได้ต้อนรับนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้สำหรับโครงการกักตัวเล่นกอล์ฟ

The ministry also expects a travel bubble plan with countries that have similar vaccine distribution in the third or fourth quarter of the year, Phiphat said.
นอกจากนี้กระทรวงยังคาดว่าจะทำแผนระเบียงท่องเที่ยวกับประเทศที่มีการกระจายวัคซีนในลักษณะคล้ายกัน ในไตรมาสที่สามหรือสี่ของปีอีกด้วย, นายพิพัฒน์กล่าว

On Tuesday, Prime minister Prayuth Chan-ocha commissioned a study to look into “vaccine passports”, after Thailand started its vaccination campaign on Sunday.
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทำการศึกษาเรื่อง "หนังสือเดินทางวัคซีน" หลังจากที่ประเทศไทยเริ่มรณรงค์การฉีดวัคซีนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

Last year, Thailand’s tourism revenue tumbled to 332 billion baht ($10.94 billion) from 1.91 trillion baht in 2019, as visitor numbers plunged by 83% to 6.7 million.
ปีที่แล้วรายได้จากการท่องเที่ยวของไทยลดลงเหลือ 332 พันล้านบาท (10.94 พันล้านดอลลาร์) จาก 1.91 ล้านล้านบาทในปีค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 83% เป็น 6.7 ล้านคน

This year, the state planning agency expects only 3.2 million foreign visitors.
ในปีนี้หน่วยงานวางแผนของรัฐคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพียง 3.2 ล้านคน

คำศัพท์ข่าว
- agency (เอเจนซี่) = หน่วยงาน, องค์กร, ตัวแทน
- approval (n) = การอนุมัติ, ความเห็นชอบ
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- expect (v) = คาด, คาดว่า, คาดการณ์
- negative = ผลที่เป็นลบ (ผลทดสอบที่ระบุว่าไม่มีเชื้อ/ ไม่ติดโรค)
- revenue = รายได้, เงินรายได้
- slump (v) = ตกต่ำ, ลดลง
- state (adj) = ของรัฐ, เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
- suffer (v) = ประสบ, ประสบความเดือนร้อน, ทนทุกข์
- test (v) = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- travel bubble = ระเบียงท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวที่ไว้ใจกันระหว่างประเทศ (โดยทั้งสองฝ่ายจะมีกฏความปลอดภัยมาใช้ด้วย)
- tumble (v) = ล้ม, ล้มลง, ตกลง, ล้มคว่ำ

No comments:

Post a Comment