โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 18-April-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Brazil has warned women to postpone pregnancy until the worst of the coronavirus pandemic has passed, saying that the variants of the coronavirus in Brazil have been more aggressive in pregnant women.
บราซิลเตือนผู้หญิงให้เลื่อนการตั้งครรภ์ออกไปก่อนจนกว่าการระบาดของไวรัสโคโรนาที่เลวร้ายที่สุดจะผ่านพ้นไป โดยกล่าวว่าสายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาในบราซิลมีความรุนแรงมากขึ้นในหญิงตั้งครรภ์

"If possible, (the women should) postpone the pregnancy a bit to a better time so that (they) can have a more peaceful pregnancy," Secretary of Primary Health Care of the Brazilian health ministry Raphael Camara said Friday.
"ถ้าเป็นไปได้ (ผู้หญิงควร) เลื่อนการตั้งครรภ์ออกไปอีกสักหน่อยเพื่อที่พวกเธอจะสามารถตั้งครรภ์ได้อย่างสงบสุขมากขึ้น" Raphael Camaraรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของบราซิลกล่าวเมื่อวันศุกร์ “

"We cannot say this to those who are 42, 43 years old, of course, but for a young woman who can, the best thing is to wait for a little," he said during a press conference.
เราไม่สามารถพูดแบบนี้กับคนที่อายุ 42, 43 ปีได้แน่นอน แต่สำหรับหญิงสาวที่ทำได้สิ่งที่ดีที่สุดคือรออีกนิด” เขากล่าวในระหว่างการแถลงข่าว

Brazil is second only to the US in terms of Covid-19 deaths, according to Johns Hopkins University, with 368,749 deaths and more than 13.8 million cases.
บราซิลเป็นอันดับสองเป็นรองแค่สหรัฐอเมริกาในแง่ของการเสียชีวิตจากโควิด -19 ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins โดยมีผู้เสียชีวิต 368,749 รายและติดเชื้อมากกว่า 13.8 ล้านราย

Cities across the country have been hit hard by a recent surge in Covid-19 cases and deaths, fueled in part by new variants believed to be extra contagious and some Brazilians' disregard for social distancing precautions.
เมืองต่างๆทั่วประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการพุ่งขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ที่เชื่อว่าแพร่เชื้อได้มากขึ้นและชาวบราซิลบางคนไม่ให้ความร่วมมือสนในการเว้นระยะห่างทางสังคม

The country could be headed for even worse times thanks to a combination of political chaos and inaction, a team of public health experts warned this week.
ประเทศอาจต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่เลวร้ายยิ่งขึ้นจากทั้งความวุ่นวายทางการเมืองและการเฉยเมย, ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนในสัปดาห์นี้

"In Brazil, the federal response has been a dangerous combination of inaction and wrongdoing, including the promotion of chloroquine as treatment despite a lack of evidence," a team led by Marcia Castro of the Harvard T. H. Chan School of Public Health, experts at the University of São Paulo and elsewhere wrote in their report, published in the journal Science.
"ในบราซิล การตอบสนองของรัฐบาลกลางเป็นการผสมผสานที่อันตรายระหว่างการเพิกเฉยและการกระทำที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการส่งเสริมการใช้คลอโรควินเป็นยารักษาแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานก็ตาม" ทีมที่นำโดย Marcia Castro จาก Harvard TH Chan School of Public Health ผู้เชี่ยวชาญของ มหาวิทยาลัยเซาเปาโลและที่อื่น ๆ เขียนไว้ในรายงานของพวกเขาซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science

Researchers argued that "prompt and equitable" responses from the federal government could have helped contain the outbreak and protect the most vulnerable -- but leaders have failed, and are still failing, to do so.
นักวิจัยแย้งว่าการตอบสนองที่ "รวดเร็วและเท่าเทียม" จากรัฐบาลกลางสามารถช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดและปกป้องผู้ที่เปราะบางที่สุดได้ แต่ผู้นำก็ล้มเหลวและยังคงล้มเหลวในการดำเนินการดังกล่าว

In the city of Manaus, a spike in severe cases led to hospital systems collapsing, with a shortage of oxygen for patients.
ในเมืองManaus การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้มีอาการรุนแรงทำให้ระบบโรงพยาบาลพังทลาย ด้วยการขาดแคลนออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย

"Without immediate action, this could be a preview of what is yet to happen in other localities in Brazil," the team warned.
"หากไม่ดำเนินการในทันที นี่อาจเป็นตัวอย่างของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่น ๆ ในบราซิล" ทีมงานกล่าวเตือน

Unless the government took immediate action, conducted epidemiological and genomic surveillance measures, and stepped up vaccinations, the spread of variants will likely lead to "unimaginable loss of lives."
เว้นแต่รัฐบาลจะดำเนินการโดยทันที ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและสารพันธุกรรม และเพิ่มการฉีดวัคซีน การแพร่กระจายของไวรัสกลายพันธุ์อาจจะนำไปสู่ "การสูญเสียชีวิตที่ไม่อาจจินตนาการได้"

Camara said Friday that the ministry is working on studies on the issue of pregnancy and variants.
Camara กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่ากระทรวงกำลังดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์และไวรัสที่กลายพันธุ์ต่างๆ

"We do not have a national or international study, but the clinical view of experts shows that the new variant has a more aggressive action on pregnant women," he said. "Before, [severity] was linked to the end of the pregnancy, but now (they) see a more serious evolution in the second trimester and even in the first trimester," he added.
"เราไม่มีการศึกษาในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ แต่มุมมองทางคลินิกของผู้เชี่ยวชาญแสดงให้เห็นว่าไวรัสที่กลายพันธุ์ใหม่มีความรุนแรงมากขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์" เขากล่าว "ก่อนหน้านี้ [ความรุนแรง] เกี่ยวข้องในการตั้งครรภ์ระยะสุดท้าย แต่ตอนนี้ (พวกเขา) เห็นวิวัฒนาการที่รุนแรงมากขึ้นในไตรมาสที่สองและแม้กระทั่งในไตรมาสแรก" เขากล่าวเสริม

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- aggressive = มุ่งมั่น, ตั้งใจจริง, ก้าวร้าว (พร้อมหรือมีแนวโน้มที่จะโจมตีหรือเผชิญหน้า)
- chloroquine (คลอโรควิน) = ยาสังเคราะห์ที่ใช้กับโรคมาลาเรีย
- collapse (v) = ทรุดลง, พังครืน, พังลงมา ล้ม, พังครืนลง
- contain (v) = ควบคุม, จำกัดบริเวณ
- end of the pregnancy = ช่วงใกล้คลอด
- equitable (adj) = เสมอภาค, ยุติธรรม
- precaution = การป้องกันไว้ก่อน, การป้องกันล่วงหน้า
- preview = การชมก่อนแสดง, ตัวอย่างเบื้องต้น, การแสดงให้เห็นเบื้องต้น
- surveillance = การตรวจตรา, การเฝ้าระวัง, การเฝ้าตรวจตราอย่างเข้มงวด
- to wait for a little = รออีกนิดนึง
- trimester (n) = ช่วงเวลาสามเดือน
- unimaginable = คาดคิดไม่ถึง,เป็นไปไม่ได้
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์

เนื้อหาข่าว
เมื่อก่อนนี้หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงใกล้คลอดและในระหว่างคลอดเพราะจะเริ่มมีอาการป่วยรุนแรงในระยะ แต่ระยะหลังพบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิดจะมีอาการป่วยรุนแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ระยะแรก จนถึงระยะที่สองหรือช่วงประมาณ 3-6 เดือนแรก เหตุเพราะไวรัสที่กลายพันธุ์สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
The Pepper Thai Cookbook: Chrissy Teigen's mom talks food, family and her need for Thai spice
ตำราอาหารไทยของPepper: คุณแม่ของ Chrissy Teigen พูดถึงอาหาร, ครอบครัวและความต้องการเครื่องเทศไทยของเธอ

(CNN) — As anyone who's visited Thailand knows, food is a key part of the experience.
(CNN) - อย่างที่ใคร ๆ เคยมาเที่ยวเมืองไทยรู้ดีว่าอาหารเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์นี้

Whether you're street side in Chiang Mai slurping back a bowl of khao soi noodles or enjoying a Michelin-starred Thai meal in a high-end Bangkok restaurant, the memories of those powerful, balanced flavors stay with you long after you've left the country.
ไม่ว่าคุณจะอยู่ริมถนนในเชียงใหม่กับก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยสักชาม หรือเพลิดเพลินกับอาหารไทยที่ได้รับดาวมิชลินในร้านอาหารระดับไฮเอนด์ในกรุงเทพฯ ความทรงจำของรสชาติที่อร่อยจัดจ้านอย่างสมดุลจะอยู่กับคุณอีกนานหลังจากที่คุณออกจากประเทศไปแล้ว

Vilailuck "Pepper" Teigen knows this all too well.
วิไลลักษณ์ "Pepper" Teigen รู้เรื่องนี้ทั้งหมดเป็นอย่างดี

Mother of model, TV personality and entrepreneur Chrissy Teigen, Pepper emigrated to Utah from Thailand's northeast Isaan region in the early 1980s.
มารดาของนางแบบ บุคคลที่มีชื่อเสียงทางโทรทัศน์และนักเล่นหุ้น Chrissy Teigen Pepper ย้ายถิ่นฐานไปยังยูทาห์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในช่วงต้นทศวรรษ 1980

For years, she says she tried to replicate the flavors of home, struggling to find ingredients in the small American town she lived in.
หลายปีที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอพยายามทำรสชาติอาหารให้เหมือนที่บ้านเกิด พยายามดิ้นรนหาวัตถุดิบในเมืองเล็ก ๆ ในอเมริกาที่เธออาศัยอยู่

"When I had Chrissy as a baby I remember going to a little market," she tells CNN during a recent video interview.
“ ตอนที่ฉันมี Chrissy ที่ยังเป็นเด็กทารก ฉันจำได้ว่าไปเที่ยวตลาดเล็ก ๆ ” เธอบอกกับ CNN ในระหว่างการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ

"I was the only Asian in that little town -- Delta, Utah -- where Chrissy was born and I requested 'Can you bring in bean sprouts and lemon grass please?' And they did. But other than that, I had to travel 100-200 miles just to get gaprao (Thai basil)."
“ฉันเป็นคนเอเชียคนเดียวในเมืองเล็ก ๆ แห่งนั้น - เดลต้ายูทาห์ - เป็นที่คริสซี่เกิด และฉันขอ 'คุณช่วยเอาถั่วงอกกับตะไคร้ให้หน่อยได้ไหมคะ' และพวกเขาก็ให้ แต่นอกเหนือจากนั้นฉันต้องเดินทาง 100-200 ไมล์เพื่อแค่ไปเอากระเพรา (โหระพาไทย)”

Today, Pepper lives in Los Angeles with Chrissy, son-in-law John Legend and their two kids, Luna and Miles.
ทุกวันนี้ Pepper อาศัยอยู่ในลอสแองเจลิสกับ Chrissy และลูกเขย John Legend พร้อมกับลูกสองคน Luna และ Miles

She makes regular cameos on their Instagram feeds, often appearing in the kitchen cooking alongside Chrissy or her grandkids, or joining them on their travels.
ปกติเธอเป็นตัวประกอบประจำบนอยู่ฟีด Instagram ของพวกเขา, มักจะปรากฏตัวในการทำอาหารในครัวร่วมกับ Chrissy หรือหลาน ๆ ของเธอหรือร่วมเดินทางไปกับพวกเขา

Pepper's influence can be found in Chrissy's two cookbooks and on her Cravings website. But for the first time, the mom/grandmother is sharing her stories and recipes in her very own book.
อิทธิพลของ Pepper นั้นสามารถเห็นได้ในตำราอาหารสองเล่มของ Chrissy และในเว็บไซต์ Cravings ของเธอ แต่เป็นครั้งแรกที่คุณแม่และเป็นทั้งคุณยายแบ่งปันเรื่องราวของเธอและสูตรอาหารของเธอในหนังสือของเธอเอง

"The Pepper Thai Cookbook," out this week, is an 80-recipe collection filled with gorgeous photos of food and her family, accompanied by laugh-out-loud anecdotes and touching memories of her experiences growing up in Thailand and her life in the US.
หนังสือ"The Pepper Thai Cookbook" ในสัปดาห์นี้เป็นการรวม 80 สูตรอาหาร มีภาพถ่ายอาหารและครอบครัวที่สวยงามพร้อมด้วยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ชวนหัวเราะ และสัมผัสความทรงจำของประสบการณ์ที่เติบโตในประเทศไทยและชีวิตของเธอในสหรัฐ

"It's just kind of like having a baby again!" Pepper says of her new book.
"มันเหมือนมีลูกอีกครั้ง!" Pepper พูดถึงหนังสือเล่มใหม่ของเธอ

"The same feeling. I'm so excited and a little bit nervous."
"ความรู้สึกเดียวกันฉันตื่นเต้นและประหม่านิดหน่อย"

The book features dishes from several regions of Thailand. But Pepper puts her own spin on some of them -- pad Thai brussels sprouts, anyone? -- while also including other family staples like scalloped potatoes, the first "American dish" she learned to make.
หนังสือมีอาหารจากหลายภูมิภาคของประเทศไทย แต่Pepperก็ถ่ายทอดเรื่องเล่าบางอย่างของเธอลงในนั้นเช่น ผัดไทยกะหล่ำดาว ใครเคยลองบ้าง? ในขณะที่ยังรวมเอาอาหารจานหลักอื่นๆของครอบครัวเช่น มันฝรั่งสแกลลอป ซึ่งเป็น "อาหารอเมริกัน" จานแรกที่เธอเรียนรู้ที่จะทำ ลงในนั้นด้วย

"Our family loves to eat," says Pepper. "So I have my favorites from Isaan (in the book) because that's where I'm from originally. That's my most favorite flavor. And then my family likes exploring some northern and southern Thai foods."
“ครอบครัวเรารักการกิน” Pepperกล่าว “ดังนั้นฉันจึงมีของโปรดจากอีสาน(ในหนังสือ) เพราะที่นั่นเป็นที่เริ่มต้นที่ฉันมา นั่นเป็นรสชาติที่ฉันชอบที่สุด และครอบครัวของฉันก็ชอบเสาะหาอาหารไทยภาคเหนือและภาคใต้”

คำศัพท์ข่าว
- alongside = ควบคู่, พร้อม ๆกับ
- aroma = กลิ่นหอม
- cameos = ตัวประกอบ (เป็นส่วนหนึ่งของตัวละครเล็ก ๆ หรือภาพยนตร์ ที่แสดงโดยนักแสดงที่มีชื่อเสียง)
- emigrate (v) =อพยพย้ายถิ่นฐาน
- entrepreneur = นักลงทุนทางการเงิน, นักเล่นหุ้น
- feature = จุดเด่น, คุณสมบัติเด่น
- gorgeous = หรูหรา, สง่างาม, สวยงามมาก
- ingredient = ส่วนผสม, ส่วนประกอบ
- nervous = ประหม่า, กังวลใจ
- personality = คนที่มีชื่อเสียง, บุคลิกลักษณะ, ลักษณะเฉพาะตน
- put a spin on = ถ่ายทอดความรู้, ให้ข้อมูลแนะนำ
- recipe = วิธีปรุง, ตำราอาหาร
- replicate = ทำซ้ำหรือทำสำเนาใหม่
- request (n v) = ร้องขอ
- staple = ส่วนสำคัญ, อาหารหลัก, สินค้าหลัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น