โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 09-July-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : New York Post
Instagram law will jail influencers for secretly editing appearance
กฎหมายอินสตาแกรมจะจำคุกผู้มีชื่อเสียง หลังแอบแก้ไขรูปลักษณ์

Instagram influencers who don’t clearly state if they’ve edited photos which are advertisements could be fined or imprisoned in Norway due to a new law.
คนที่มีชื่อเสียงบน Instagram ที่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าพวกเขาได้แก้ไขรูปภาพที่เป็นโฆษณาหรือไม่ อาจถูกปรับหรือจำคุกในนอร์เวย์เนื่องจากกฎหมายใหม่

The law also applies to ad posts on other social media platforms like Facebook, TikTok, Twitter and Snapchat.
กฎหมายยังบังคับใช้กับการลงโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ เช่น Facebook, TikTok, Twitter และ Snapchat อีกด้วย

In Norway, advertisers and influencers paid by advertisers will have to clearly label Instagram posts if they’ve been retouched.
ในนอร์เวย์ ผู้โฆษณาและผู้มีอิทธิพลทางสังคมที่ได้รับการจ่ายค่าจ้างโดยผู้โฆษณา จะต้องติดป้ายกำกับภาพที่ลงบนอินสตาแกรมอย่างชัดเจนหากภาพเหล่านั้นถูกปรับแต่ง

This is according to regulations passed as an amendment to Norway’s Marketing Act.
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่ผ่านการแก้ไขพระราชบัญญัติการตลาดของนอร์เวย์

A new label designed by the Norwegian Ministry of Children and Family Affairs will have to be added to advertisement posts that have altered someone’s shape, size or skin.
จะต้องเพิ่มป้ายกำกับใหม่ที่ออกแบบโดยกระทรวงกิจการเด็กและครอบครัวของนอร์เวย์ ในภาพลงโฆษณาที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาด หรือผิวหนังของบุคคล

This would include an influencer advertising a protect but making their lips bigger, enhancing muscles or making themselves look slimmer or bigger in certain areas.
ซึ่งรวมถึงผู้มีชื่อเสียงที่โฆษณาถึงการปกป้อง แต่ทำให้ริมฝีปากของพวกเขาใหญ่ขึ้น เพิ่มกล้ามเนื้อ หรือทำให้ตัวเองดูผอมบางลงหรือใหญ่ขึ้นในบางพื้นที่

The Norwegian monarch King Harald V will decide when the law comes into effect.
กษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์จะเป็นผู้ตัดสินว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด

Influencers and celebrities are only subjected to the advertising rule if they “receive any payment or other benefit” for a social media post.
ผู้มีอิทธิพลและคนดังจะต้องอยู่ภายใต้กฎการโฆษณาหากพวกเขา "ได้รับการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ " สำหรับการลง(ภาพ)บนโซเชียลมีเดีย

A violation of the law could result in a fine or even a prison sentence.
การละเมิดกฎหมายอาจส่งผลให้มีโทษปรับหรือจำคุก

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- amendment (n) = การแก้ไขกฎหมาย
- appearance (n) = ลักษณะที่ปรากฏ
- be fined = ถูกปรับ (Passive Voice)
- be imprisoned = ถูกจำคุก (Passive Voice)
- bigger (adj) = ใหญ่ขึ้น
- certain/ some/ a few = บาง
- edit (v) = แก้ไข้, ตัดต่อ
- enhance (v) = ปรับปรุงให้ดีขึ้น, การทำให้ดีขึ้น
- influencer อิ้น ฟลู เวิน เซอร (n) = ผู้มีอิทธิพลต่อจิตใจ, คนดัง (เช่นนักร้อง/ นักแสดง ฯล ที่ผู้คนให้ความสนใจ)
- label (v) = ติดป้ายคำอธิบาย, เขียนข้อความกำกับ
- retouch (v) = ปรับแต่งแก้ไขรูปภาพ
- slimmer (adj) = เล็กลง
- subject (v) = บังคับ, ควบคุม


แหล่งข่าว : รอยเตอร์
Sha'Carri Richardson not selected to U.S. Tokyo relay team
ชาคาร์รี ริชาร์ดสัน ไม่ได้รับเลือกให้อยู่ในทีมวิ่งผลัดของสหรัฐฯที่ไปโตเกียว

July 6 (Reuters) - American sprinter Sha'Carri Richardson will not be selected to the U.S. 4x100-metre relay team for the 2020 Olympic Games in Tokyo after she accepted a one-month ban for testing positive for cannabis.
6 กรกฎาคม (รอยเตอร์) ชาคาร์รี ริชาร์ดสัน นักวิ่งระยะสั้นชาวอเมริกา จะไม่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรของสหรัฐฯสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2020 ที่โตเกียว หลังจากที่เธอยอมรับโทษหนึ่งเดือนจากการตรวจพบกัญชา

The 21-year-old, who streaked to victory in the 100m at the U.S. Olympic trial
s in June, was expected to be one of the biggest draws at the upcoming Games in Japan.
นักวิ่งวัย 21 ปีที่คว้าชัยชนะในการวิ่ง 100 ม.ในการทดสอบคัดเลือกนักกีฬาโอลิมปิกของสหรัฐฯ เมื่อเดือนมิถุนายน ได้รับการคาดว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ที่จะดึงความสนใจได้มากที่สุดในเกมส์ที่จะจัดขึ้นในญี่ปุ่น

Her supporters had hoped she could still compete in the relay event after the United States Anti-Doping Agency (USADA) confirmed the suspension last week.
ผู้สนับสนุนของเธอหวังว่าเธอจะยังสามารถแข่งขันในการแข่งขันวิ่งผลัดได้ หลังจากที่หน่วยงานต่อต้านการใช้สารต้องห้ามแห่งสหรัฐอเมริกา (USADA) ยืนยันการระงับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

"We are incredibly sympathetic toward Sha'Carri Richardson's extenuating circumstances and strongly applaud her accountability - and will offer her our continued support both on and off the track," USA Track & Field (USATF) said in a written statement.
“เรารู้สึกเห็นใจอย่างมากต่อสถานการณ์แวดล้อมที่ควรแก่การลดหย่อนโทษของชาคาร์รี ริชาร์ดสัน และขอชื่นชมในความรับผิดชอบของเธอ และจะให้การสนับสนุนเธออย่างต่อเนื่องทั้งบนและนอกเส้นทางนี้” องค์กร USA Track & Field (USATF) กล่าวในแถลงการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

Richardson said in an NBC interview last week that she used the banned substance to cope with the death of her mother.
ริชาร์ดสัน กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NBC เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเธอใช้สารต้องห้ามเพื่อรับมือกับการเสียชีวิตของแม่เธอ

Richardson's agent did not immediately respond to a request for comment.
ตัวแทนของริชาร์ดสัน ไม่ได้ตอบคำร้องขอความคิดเห็นในขณะนั้น

May 9, 2021; Walnut, CA, USA; Sha'Carri Richardson (USA) wins the women's 100m in 10.77 during the USATF Golden Games at Hilmer Lodge Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports
9 พฤษภาคม ค.ศ.2021 เมืองวอลนัท รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ชาคาร์รี ริชาร์ดสัน(สหรัฐอเมริกา) ชนะการวิ่ง 100 เมตรหญิงด้วยเวลา 10.77 วินาทีในการแข่งขันUSATF Golden Games ที่สนามกีฬาHilmer Lodge เครดิตบังคับโดยเคอร์บี ลี สำนักข่าวกีฬาUSA today sports

The women's 100m event in Tokyo starts on July 30, two days after Richardson's ban ends, but she is unable to compete in the event as her suspension wiped out her results at the trials.
การแข่งวิ่ง 100 ม. หญิงในโตเกียวเริ่มขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม สองวันหลังจากโทษของริชาร์ดสันสิ้นสุดลง แต่เธอไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ได้ เนื่องจากการระงับการแข่งขันของเธอทำให้ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวของเธอถูกลบหายไป

คำศัพท์ข่าว
- 4x100-metre relay = วิ่งผลัด 4คูน100
- accountability (n) = การรับผิดชอบ
- applaud (v) = ปรบมือ, ชมเชย, ยกย่องนับถือ
- banned substance (n) = สารต้องห้าม
- be selected = ถูกเลือก, ได้รับการเลือก(Passive Voice)
- be unable = ไม่สามารถ
- cannabis แคนนาบิส = กัญชา
- circumstance (n) = เหตุการณ์แวดล้อม
- compete (v) = แข่งขัน
- cope (v) = รับมือ, สู้ , จัดการ (สถานการณ์)
- event (n) = งาน, งานที่จัด, งานสังคม, งานโชว์, งานนิทรรศน์การ, เหตุการณ์สำคัญ
- extenuating = เหตุบรรเทาโทษ, เหตุผลที่ควรลดหย่อนโทษ
- off (adv) = พ้น, แยกไป, ห่างออกไป
- one-month (compound) = ระยะเวลาหนึ่งเดือน
- relay (n) = การส่งต่อ, การวิ่งผลัด
- sprinter (n) = นักวิ่งระยะสั้น
- streak (v) = เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
- testing positive = ผลการทดสอบเป็นบวก, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ
- upcoming (adj) = ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น, ซึ่งกำลังจะมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- BBC :
US sprinter Sha'Carri Richardson left out of relay team for Tokyo 2020

- BBC :
Namibian teens vow to fight Olympics testosterone ban

- CNN :
US star sprinter Sha'Carri Richardson was left off the roster for the US track and field team that will compete at the Olympics in Tokyo, according to the team list released by USA Track & Field

- Reuters :
American sprinter Sha'Carri Richardson won't be headed to the #Tokyo2020 Olympics after USA Track & Field announced she would not be selected for the 4x100-meter relay. Richardson was barred after she tested positive for cannabis use


แหล่งข่าว : รอยเตอร์
Watch these bears at a sanctuary in Kosovo keep cool in the summer heat.
ดูหมีเหล่านี้ในพื้นที่สงวนสำหรับสัตว์ในโคโซโวทำใจให้เย็นท่ามกลางความร้อนในฤดูร้อน

Authorities expect more visitors as travel restrictions ease
ทางการคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางลดลง

They were kept in some really small cages.
พวกหมีถูกเลี้ยงขังไว้ในกรงขนาดเล็กมากจริงๆ

One of them was held for 13 years.
หนึ่งในนั้นถูกขังไว้แบบนั้นเป็นเวลา 13 ปี

They were kept in small areas, as small as four of five square metres.
พวกหมีถูกกักไว้ในพื้นที่เล็กๆ เล็กขนาดเท่ากับสี่ในห้าตารางเมตร

Since they were brought here each of them has 5,000 square metres.
ตั้งแต่พวกมันถูกพามาที่นี่ แต่ละตัวมีพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร

They have access to water and have areas where they can live as bears live in nature.
พวกมันเข้าถึงแหล่งน้ำได้ และมีพื้นที่ที่พวกมันสามารถอยู่อาศัยได้เหมือนหมีที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ

คำศัพท์ข่าว
- access (n) = มีโอกาสในการเข้าสู่/ เข้าใช้/ เข้าพบ
- be brought = ถูกนำมา (Passive Voice)
- be kept = ถูกเก็บ, ถูกขัง (Passive Voice)
- ease (v) = คลี่คลาย, ผ่อนปรน, บรรเทา, ผ่อนคลาย
- restriction (n) = ข้อจำกัด, ข้อห้ามบางประการ
- sanctuary = สถานที่ที่ได้รับการปกป้อง, สถานที่ปลอดภัย


แหล่งข่าว : Abcnews4
Biden touts 'door-to-door' vaccine outreach amid growing concerns over variants
ไบเดนโน้มน้าวให้วัคซีน 'แบบ door-to-door' แพร่กระจายออกไปท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับไวรัสที่กลายพันธุ์

WASHINGTON (SBG) — After falling short of his goal of getting at least one dose of a COVID-19 vaccine into the arms of 70% of U.S. adults by July 4, President Joe Biden announced his administration would launch a multi-faceted effort to bolster vaccination rates at the local level,
วอชิงตัน (เอสบีจี) — หลังจากที่เป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อยหนึ่งโดสให้กับผู้ใหญ่ 70% ในสหรัฐอเมริกาภายในวันที่ 4 กรกฎาคมไม่ประสบผลสำเร็จ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศว่าคณะบริหารของเขาจะดำเนินความพยายามหลายด้านแบบใหม่ๆเพื่อเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนในระดับท้องถิ่น

but it is unclear how much impact the new initiatives might have on entrenched hesitancy.
แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าแนวคิดใหม่ๆเหล่านี้จะได้ผลกับความลังเลใจที่ฝังรากลึกมากน้อยเพียงใด

“We’re going to put even more emphasis on getting vaccinated in your community, close to home, conveniently, at a location you’re already familiar with,” Biden said at a White House event Tuesday.
“เราจะเน้นย้ำเรื่องการฉีดวัคซีนให้มากขึ้นอีกในชุมชนของคุณทั้งใกล้บ้าน สะดวก และในสถานที่ที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้ว” ไบเดนกล่าวในงานที่ทำเนียบขาวเมื่อวันอังคาร

As of Tuesday morning, 55% of Americans had received a dose of a vaccine, including 67.1% of adults, and 47.5% of the total population was fully vaccinated.
ณ วันอังคารเช้า มี 55% ของชาวอเมริกันได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งโดสซึ่งรวมผู้ใหญ่ 67.1% และ 47.5% ของประชากรทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว

Vaccination rates in some communities are far lower than others, and the White House is shifting from a mass inoculation strategy to one more targeted to address specific deficiencies.
อัตราการฉีดวัคซีนในบางชุมชนต่ำกว่าชุมชนอื่นมาก และทำเนียบขาวกำลังเปลี่ยนจากกลยุทธ์การฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มใหญ่เป็นอีกแบบที่มุ่งเป้าเพื่อจัดการกับจุดบอดที่เฉพาะเจาะจง

The summer campaign has five components aimed at providing information and access in areas that have been hit hardest by the pandemic.
แคมเปญช่วงฤดูร้อนมีห้าองค์ประกอบ โดยมุ่งให้ข้อมูลและการเข้าถึงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่หนักที่สุด

Those plans include door-to-door outreach, offering vaccines at more primary care doctors’ offices, stepping up availability for adolescents before returning to school, setting up vaccination clinics at workplaces, and dispatching mobile clinics to events, festivals, and places of worship.
แผนดังกล่าวรวมถึงการขยายงานแบบเข้าถึงประตูหน้าบ้านได้แก่ มีการให้วัคซีนที่สำนักงานแพทย์ปฐมภูมิมากแห่งขึ้น, เพิ่มความพร้อมใช้สำหรับวัยรุ่นก่อนกลับไปเรียน, การจัดตั้งคลินิกฉีดวัคซีนในที่ทำงาน, และส่งคลินิกเคลื่อนที่ไปตามงาน, เทศกาลและสถานที่ทำกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ

คำศัพท์ข่าว
- address (v) = จัดการปัญหา
- adolescent (n) = วัยรุ่น
- availability = การพร้อมใช้, การหาได้ง่าย, การหามาได้
- at least + จำนวน = อย่างน้อย...
- be hit hardest = ได้รับผลกระทบหนักที่สุด, โดนผลกระทบหนักที่สุด
- component (n) = องค์ประกอบ ส่วนประกอบ
- emphasis (n) = การเน้น, ให้น้ำหนัก
- initiative (n) = ความคิดริเริ่ม, ความคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหา
- outreach (v) = ขยายงาน
- over = เกี่ยวกับ
- primary (adj) = อันดับแรก, ที่สำคัญที่สุด
- primary care doctor = แพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุม
- shift (v) = เลื่อน, เปลี่ยนแปลง
- tout (v) = โน้มน้าว, ชักชวน, เชิญชวน
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์
- worship (n v) สักการะ, บวงสรวง, เคารพบูชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น