โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, September 27, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 27-September-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
Researchers who developed the mRNA technology behind Covid vaccines win "America's Nobel"
นักวิจัยผู้พัฒนาเทคโนโลยี mRNA ที่อยู่เบื้องหลังวัคซีนโควิด คว้ารางวัล "โนเบลแห่งอเมริกา

(CNN)Two US researchers who developed the technology that underlies both the Moderna and Pfizer/BioNTech Covid-19 vaccines won a prestigious medical prize Friday often known as "America's Nobel."
(CNN) นักวิจัยชาวอเมริกันสองคนผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นรากฐานของวัคซีนโควิด-19 ทั้งโมเดอร์นาและไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทางการแพทย์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า "รางวัลโนเบลแห่งอเมริกา

Dr. Drew Weissman and Katalin Karikó of the University of Pennsylvania share the 2021 Lasker clinical medical research award for their work developing messenger RNA technology, the Lasker Foundation said.
ดร.ดรูว์ ไวส์แมน และ แคทาลิน คาริโก แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้รับรางวัลการวิจัยทางการแพทย์ด้านคลินิก Lasker ปีค.ศ.2021 ร่วมกัน สำหรับงานที่ทำการพัฒนาเทคโนโลยีเมสเซนเจอร์ RNA, มูลนิธิ Lasker กล่าว

"This breakthrough enabled rapid development of highly effective Covid-19 vaccines.
"ความก้าวหน้าที่สำคัญยิ่งครั้งนี้ทำให้สามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว

In addition to providing a tool for quelling a devastating pandemic, the innovation is fueling progress toward treatments and preventives for a range of different illnesses," the Foundation, which has been giving the awards since 1945, said in a statement.
นอกเหนือจากการจัดหาเครื่องมือเพื่อหยุดยั้งโรคระบาดร้ายแรงแล้ว นวัตกรรมนี้ทำให้เกิดความก้าวหน้าในการรักษาและการป้องกันให้กับความเจ็บป่วยที่หลากหลาย" มูลนิธิซึ่งได้มอบรางวัลมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 กล่าวในแถลงการณ์

Their technology is licensed to both BioNTech, which partners with Pfizer to make its vaccine, and Moderna, whose vaccine was developed in part with US federal research funding.
เทคโนโลยีของพวกเขาได้รับใบอนุญาตให้กับทั้งบริษัทไบโอเอ็นเทค ซึ่งร่วมมือกับไฟเซอร์ในการผลิตวัคซีน และโมเดอร์นาซึ่งวัคซีนได้รับการพัฒนาส่วนหนึ่งด้วยทุนวิจัยของรัฐบาลกลางสหรัฐ

"The global impact and recognition of Weissman and Karikó's work has its roots in their years of research together at the University of Pennsylvania investigating mRNA as a potential therapeutic," the University of Pennsylvania said in a statement.
"ผลกระทบระดับโลกและการยอมรับผลงานของไวส์แมนและคาริโก มีรากฐานมาจากการทำวิจัยร่วมกันหลายปีที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย เพื่อทำการศึกษาตรวจสอบใช้ mRNAในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ", มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียกล่าวในแถลงการณ์

"Their groundbreaking study published in 2005 found that their concept -- which brought fresh hope to a field beset by skepticism and false starts -- could be a reality: that mRNA could be altered and then delivered effectively into the body to initiate a protective immune response.
"ผลการศึกษาแปลกใหม่ของพวกเขาที่ได้รับการตีพิมพ์ในปีค.ศ.2005 นั้นถูกพบว่า แนวความคิดของพวกเขานำความหวังใหม่มาสู่แวดวงที่เต็มไปด้วยความสงสัยและการเริ่มต้นที่ผิดพลาด ซึ่งอาจเป็นความจริงได้ที่ mRNA จะสามารถถูกเปลี่ยนแปลงและส่งเข้าสู่ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

Their method to turn cells into factories that can temporarily produce proteins that serve as therapeutic compounds or stimulate the body's immune system to attack a specific pathogen also minimizes harmful inflammatory responses.
วิธีการของพวกเขาในการเปลี่ยนเซลล์ให้เป็นโรงงานที่สามารถผลิตโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นสารบำบัดหรือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้โจมตีเชื้อโรคที่เฉพาะเจาะจงได้ชั่วคราว นอกจากนี้ยังช่วยลดการตอบสนองต่อการอักเสบที่เป็นอันตรายอีกด้วย"

คำศัพท์ข่าว
- alter (v) = เปลี่ยนแปลง(โดยทั่วไปแล้วเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ส่งผลมาก)
- beset (v) = รุมเร้าด้วยปัญหา/สถานการณ์ที่เลวร้าย
- beset by = ถูกรุมเร้าด้วยสถานการณ์ที่เลวร้าย(Passive Voice)
- breakthrough (n) = การทะลุข้อจำกัด, ฝ่าด่านป้องกัน, พัฒนาการหรือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่
- compound (n) = สารประกอบ, สิ่งที่เกิดจากส่วนประกอบสองส่วนขึ้นไป
- devastating (adj) = ทำลายล้าง, ทำให้สะเทือนใจ
- develop (v) = พัฒนา, ก้าวเข้าสู่
- illness (n) = การเจ็บป่วย
- inflammatory (adj) = ที่ซึ่งก่อให้เกิดอาการอักเสบ/ระคายเคือง/บวม
- minimize (v) = ลด (สิ่งไม่พึงประสงค์) ให้เหลือปริมาณหรือระดับที่น้อยที่สุด
- pathogen (n) = เชื้อโรค(แบคทีเรีย ไวรัส หรือจุลินทรีย์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดโรคได้)
- prestigious (adj) = มีเกียรติ, อันทรงเกียรติ
- preventive (adj) = ขัดขวาง, กีดกัน, สกัดกั้น, ป้องกัน
- prize (n) = รางวัล
- progress (n) = ก้าวหน้า, คืบหน้า, เติบโต
- recognition (n) = การยอมรับ, การรับรอง
- skepticism (n) = ความไม่เชื่อมั่น, ความสงสัย
- specific (adj) = โดยเฉพาะ, เฉพาะเจาะจง
- therapeutic (adj) = ทีซึ่งช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย, เกี่ยวกับการบำบัดโรค
- underlie (v) = รองรับ, เป็นพื้นฐานสำคัญ

แหล่งข่าว : Penn Medicine
Congrats to #LaskerAward winners Drew Weissman & Katalin Kariko, @PennMedicine mRNA vaccine pioneers! Their revolutionary work not only set the stage for development of the COVID vaccines, but it’s also showing us what the future of medicine may look like.

- แหล่งข่าว : DW
BioNTech founders win top German medicine award

- แหล่งข่าว : News-medical
Penn scientists win 2021 Lasker Award for the discovery of therapeutic mRNA technology

- แหล่งข่าว : Macleans
How Moderna's mRNA technology is revolutionizing health care


แหล่งข่าว : Reuters
German Social Democrats beat conservatives in vote to decide Merkel successor
พรรคโซเชียลเดโมแครตของเยอรมนีชนะพรรคอนุรักษ์นิยมในการโหวตตัดสินผู้สืบทอดตำแหน่งของแมร์เคิล

BERLIN, Sept 26 (Reuters) - Germany's Social Democrats narrowly won Sunday's national election, projected results showed, and claimed a "clear mandate" to lead a government for the first time since 2005 and to end 16 years of conservative-led rule under Angela Merkel.
เบอร์ลิน, 26 กันยายน (รอยเตอร์) - พรรคโซเชียลเดโมแครตของเยอรมนีชนะการเลือกตั้งระดับประเทศในวันอาทิตย์อย่างหวุดหวิด จากผลที่คาดการณ์ และได้อ้างว่าเป็น “การได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน” ให้นำรัฐบาล เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีค.ศ.2005 และยุติการปกครองแบบอนุรักษ์นิยมที่นำโดยนางอังเกลา แมร์เคิลเป็นเวลา 16 ปี

The centre-left Social Democrats (SPD) were on track for 26.0% of the vote, ahead of 24.5% for Merkel's CDU/CSU conservative bloc, projections for broadcaster ZDF showed, but both groups believed they could lead the next government.
พรรคกลาง-ซ้ายโซเชียลเดโมแครต (SPD) มีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายสำหรับคะแนนเสียง 26.0% นำหน้าพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนและพรรคสหภาพสังคมคริสเตียน CDU/CSU ของ นางแมร์เคิล จากผลแสดงการคาดการณ์ของสำนักข่าว ZDF แต่ทั้งสองพรรคเชื่อว่าพวกเขาสามารถเป็นผู้นำรัฐบาลชุดต่อไปได้

With neither major bloc commanding a majority, and both reluctant to repeat their awkward "grand coalition" of the past four years, the most likely outcome is a three-way alliance led by either the Social Democrats or Merkel's conservatives.
ด้วยการไม่มีพรรคใหญ่ใดได้กุมเสียงกลุ่มใหญ่ และทั้งคู่ไม่เต็มใจที่จะ"ร่วมเป็นพันธมิตร(จัดตั้งรัฐบาล)ขนาดใหญ่" ที่น่าอึดอัดเหมือนในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาอีกครั้ง ดังนั้นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือพันธมิตรสามพรรคร่วมที่นำโดยพรรคโซเชียลเดโมแครตหรือพรรคอนุรักษ์นิยมของแมร์เคิล

Agreeing a new coalition could take months, and will likely involve the smaller Greens and liberal Free Democrats (FDP).
การตกลงจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรใหม่อาจใช้เวลาหลายเดือน และมีแนวโน้มว่าจะรวมเอาพรรคขนาดเล็กลงอย่างพรรคกรีนส์และพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย(FDP)

"We are ahead in all the surveys now," the Social Democrats' chancellor candidate, Olaf Scholz, said in a round table discussion with other candidates after the vote.
"เราเป็นผู้นำในการสำรวจทั้งหมดในขณะนี้" ผู้สมัครตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพรรคโซเชียลเดโมแครตนาย โอลาฟ โชลซ์ กล่าวในการประชุมโต๊ะกลมร่วมหารือทางการเมืองกับผู้สมัครคนอื่นๆ หลังจากการลงคะแนนเลือกตั้ง

"It is an encouraging message and a clear mandate to make sure that we get a good, pragmatic government for Germany," he added after earlier addressing jubilant SPD supporters.
“มันเป็นข้อความให้กำลังใจและมอบอำนาจที่ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าจะเราได้รัฐบาลที่ดีและเน้นการปฏิบัติสำหรับเยอรมนี” เขากล่าวเสริมหลังจากกล่าวกับผู้สนับสนุนพรรค SPD ที่ชื่นชมยินดีก่อนหน้านี้

The SPD's rise heralds a swing left for Germany and marks a remarkable comeback for the party, which has recovered some 10 points in support in just three months to improve on its 20.5% result in the 2017 national election.
การขึ้นมาของพรรค SPD ถือเป็นการพลิกผันของเยอรมนี และบ่งบอกถึงการกลับมาของพรรคในครั้งนี้อย่างน่าทึ่ง โดยได้คะแนนสนับสนุนกลับคืนมา 10 คะแนนในเวลาเพียง 3 เดือน ทำให้ผลการเลือกตั้งระดับประเทศของพรรคดีขึ้นจาก 20.5% ในปี 2017

Scholz, 63, would become the fourth post-war SPD chancellor after Willy Brandt, Helmut Schmidt and Gerhard Schroeder. Finance minister in Merkel's cabinet, he is a former mayor of Hamburg.
โชลซ์ วัย 63 ปีจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรค SPD คนที่สี่หลังสงครามถัดจาก วิลลี่ แบรนดท์, เฮลมุท ชมิดท์และ เกอฮาร์ด สโควเดอร์ เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในคณะรัฐมนตรีของแมร์เคิลและเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองฮัมบูร์ก

Scholz's conservative rival Armin Laschet, signalled his bloc was not ready yet to concede, though his supporters were subdued.
คู่แข่งหัวอนุรักษ์นิยมของโชลซ์ นายอาร์มิน ลาสเชต ส่งสัญญาณว่าพรรคของเขายังไม่พร้อมที่จะยอมรับแม้ว่าผู้สนับสนุนของเขาจะถูกทำให้ลดลงก็ตาม

คำศัพท์ข่าว
- a round table discussion = การประชุมของผู้เชี่ยวชาญหารือเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ
- ahead of = นำหน้า, ก่อน
- alliance (n) = พันธมิตร, แนวร่วม
- awkward = กระอักกระอ่วน, อึดอัด(เจอปัญหายากที่จะจัดการ)
- bloc (n) = กลุ่ม, หมู่
- centre-left (compound) = กลางเยื้องซ้าย
- chancellor (n) = นายกรัฐมนตรี
- claim (v) = อ้างว่า, กล่าวอ้าง, ยืนยัน(ยังไม่ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นจริง)
- commanding (adj) = ส่วนใหญ่ , ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ
- conservative (n) = อนุรักษ์นิยม, คนหัวโบราณ, คนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างกะทันหัน
- conservative-led = คนหัวโบราณเป็นผู้นำ
- difficult to deal with; causing problems
- either (adj) = ทุก, แต่ละ
- grand coalition = การรวมเป็นกลุ่มใหญ่, การรวมพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสม(เนื่องจากจำนวนสส. ไม่พอจัดตั้งรัฐบาล)
- involve (v) = เกี่ยวข้อง, เกี่ยวโยง, พัวพัน
- jubilant (adj) = ปีติยินดี,เบิกบานใจ, รื่นเร่ง
- likely (adj, adv) = น่าจะ, มีแนวโน้ม, อาจเป็นไปได้
- mandate (n, v) = คำสั่ง, ข้อบังคับให้ปฏิบัติ (คำสั่งอย่างเป็นทางการให้ทำบางสิ่งบางอย่าง)
- narrowly (adv) = อย่างหวุดหวิด
- neither (adj) = ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง
- outcome (n) = ผลลัพธ์
- pragmatic (adj) = เน้นการปฏิบัติอย่างมีเหตุผล(เน้นเหตุผลมากกว่าทฤษฎีตายตัว)
- projection (n) = การคาดคะเน, การคาดการณ์
- reluctance (n) = ความไม่เต็มใจ,ความไม่สมัครใจ
- successor (n) ผู้สืบทอดตำแหน่ง, ดำรงตำแหน่งต่อ

No comments:

Post a Comment