โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, November 2, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 02-November-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : BBC
More than 100 world leaders vow to stop cutting down trees by 2030
ผู้นำโลกกว่า 100 คนให้คำมั่นจะหยุดตัดต้นไม้ภายในปีค.ศ. 2030

Brazil - where stretches of the Amazon rainforest have been cut down - will be among the signatories on Tuesday.
ประเทศบราซิล ที่ป่าฝนเอมะซอนอันกว้างใหญ่ได้ถูกโค่นลงทำลาย จะเป็นหนึ่งในผู้ลงนามในวันอังคาร

The pledge includes almost £14bn ($19.2bn) of public and private funds.
คำมั่นสัญญารวมถึงกองทุนของรัฐและเอกชนเกือบ 14 พันล้านปอนด์ (19.2 พันล้านดอลลาร์)

Experts welcomed the move, but warned a previous deal in 2014 had "failed to slow deforestation at all" and commitments needed to be delivered on.
บรรดาผู้เชี่ยวชาญยินดีกับการเคลื่อนไหวดังกล่าว แต่เตือนว่าข้อตกลงก่อนหน้านี้ในปีค.ศ.2014 นั้น “ล้มเหลวในการชะลอการตัดไม้ทำลายป่า” และคำมั่นสัญญาจำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติตาม

Felling trees contributes to climate change because it depletes forests that absorb vast amounts of the warming gas CO2.
การโค่นต้นไม้มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะมันทำให้ป่าไม้ที่ดูดซับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากที่ทำให้โลกร้อนขึ้นนั้นหมดไป

UK Prime Minister Boris Johnson, who is hosting the global meeting in Glasgow, will call Tuesday's deal a "landmark agreement to protect and restore the Earth's forests".
บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ซึ่งกำลังเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกที่กรุงกลาสโกว์ จะเรียกข้อตกลงของวันอังคารว่า "ข้อตกลงสำคัญในการปกป้องและฟื้นฟูผืนป่าของโลก"

"These great teeming ecosystems - these cathedrals of nature - are the lungs of our planet," he will say.
"ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์เหล่านี้ หรือวิหารแห่งธรรมชาติ เป็นปอดของโลกของเรา" เขากล่าว

The two-week summit in Glasgow is seen as crucial if climate change is to be brought under control.
การประชุมสุดยอดสองสัปดาห์ในกลาสโกว์ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งหากจะต้องนำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอยู่ภายใต้การควบคุม

The countries who say they will sign the pledge - including Canada, Brazil, Russia, China, Indonesia and the Democratic Republic of the Congo, the US and the UK (the full list is here) - cover around 85% of the world's forests.
ประเทศเหล่านี้กล่าวว่าพวกเขาจะลงนามในคำปฏิญาณ - รวมถึงแคนาดา บราซิล รัสเซีย จีน อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร (รายชื่อทั้งหมดอยู่ที่นี่) ครอบคลุมพื้นที่ป่าประมาณ 85% ของโลก

คำศัพท์ข่าว
- absorb (v) = รับไว้, ซึมซับ, ดูดกลืน
- around + จำนวน = ประมาณ
- bring it under control = ให้อยู่ภายใต้การควบคุม, ดำเนินการเพื่อควบคุมบางสิ่งบางอย่าง
- cathedral (n) = วิหาร, โบสถ์คริสต์
- climate change = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- contribute (v) = สนับสนุน, ช่วยก่อให้เกิด
- cover (v) = ครอบ, ครอบคลุม
- crucial (adj) = สำคัญยิ่ง
- deplete (v) = ทำให้ลดลงจนมีไม่พอ, ทำให้หมดสิ้นลง, ลดน้อยลงมาก
- ecosystem (n) = ระบบนิเวศ
- planet (n) = โลก, ดาวเคราะห์
- pledge (n, v) = สัญญา, ให้คำมั่น, สาบาน
- rainforest (n) = ป่าฝน(พื้นที่ป่าหนาทึบในเขตร้อนซึ่งมีฝนตกมาก)
- summit (n) = การประชุมสุดยอด(การประชุมระหว่างผู้นำของสองประเทศขึ้นไป)
- teeming (adj) = ที่ซึ่งฝนตกมาก
- two-week (compound) = สองสัปดาห์
- vow (v) = สัญญา, ให้คำมั่น, สาบาน

- แหล่งข่าว : Reuters
Over 100 global leaders pledge to end deforestation by 2030


แหล่งข่าว : CNN
At least 5 dead after multi-story building collapses in Lagos, Nigeria
อาคารสูงหลายชั้นถล่มในเมืองลากอส ไนจีเรีย เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย

Lagos, Nigeria (CNN)At least five people have died after a building with more than 20 stories collapsed in an upmarket area of Nigeria's economic hub, Lagos, on Monday, authorities said.
เมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย (สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น) มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 5 คนหลังจากอาคารที่มีมากกว่า 20 ชั้นถล่มในย่านหรูของเมืองลากอสซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของไนจีเรียเมื่อวันจันทร์, เจ้าหน้าที่กล่าว

The building, located on Gerald Road in the city's affluent Ikoyi neighborhood, is a construction site for luxury apartments.
อาคารนี้ ตั้งอยู่บนถนนเจอรัลด์ในเมืองที่มั่งคั่ง ย่านไอโกอิ ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างอพาร์ทเมนท์หรู

It is unclear how many were inside when it fell, but people were feared to be trapped.
ไม่ชัดเจนว่ามีกี่คนอยู่ข้างในตึกตอนที่่มันพังร่วงลงมา แต่เกรงว่าผู้คนจะติดอยู่ในนั้น

Search and rescue operations from multiple agencies continued through the night and into Tuesday morning.
การค้นหาและกู้ภัยจากหน่วยงานต่างๆ ดำเนินต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันอังคาร

The Lagos State Emergency Management Agency (LASEMA) confirmed the five deaths in a Facebook post on Tuesday.
สำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งรัฐลากอส (LASEMA) ยืนยันผู้เสียชีวิต 5 รายในโพสต์บนเฟสบุ๊คเมื่อวันอังคาร

It did not say how many people are currently missing.
สำนักงานฯไม่ได้ระบุจำนวนคนที่หายไปในขณะนี้

"I thought it was an earthquake when I rushed out of my apartment just after 3 p.m.
“ฉันคิดว่ามันเป็นแผ่นดินไหวตอนที่ฉันรีบออกจากอพาร์ตเมนต์หลังเวลา 15.00 น.

I felt the building move and knew something was wrong," Olu Apata, a nearby resident and the president of the Nigerian Bar Association, told CNN.
ฉันรู้สึกว่าตัวอาคารขยับและรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ”, โอลู อะปาตา ผู้อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และเป็นประธานของเนติบัณฑิตยสภาไนจีเรีย บอกกับสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น

คำศัพท์ข่าว
- affluent = ร่ำรวย, มั่งคั่ง
- agency (n) = เอเจนซี่, หน่วยงาน, องค์กร, ตัวแทน
- collapse (v) = ทรุดลง, พังครืน, พังลงมา ล้ม, พังครืนลง
- construction (n) = การก่อสร้าง
- earthquake (n) = แผ่นดินไหว
- luxury (adj) = หรูหรา
- multiple (adj) = มาก, หลาย
- trap (v) = ติดค้างไปไหนไม่ได้, ติดอยู่ในที่เกิดเหตุ
- upmarket (adj) = หรู, ชั้นนำ, คุณภาพดีและมีราคาสูง


แหล่งข่าว : Reuters
China to strengthen push to reduce food waste
จีนจะผลักดันเข้มงวดขึ้นเพื่อลดขยะอาหาร

BEIJING, Nov 1 (Reuters) - China will strengthen efforts to reduce the amount of grain lost at harvest and food wasted in kitchens across the country, the government said on Monday, as part of a broad action plan to further boost food security.
1 พฤศจิกายน (สำนักข่าวรอยเตอร์) - จีนจะเพิ่มความพยายามที่จะลดการสูญเสียธัญพืชไปกับการเก็บเกี่ยวและเศษอาหารในครัวทั่วประเทศ, รัฐบาลกล่าวเมื่อวันจันทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการในวงกว้างเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารในกาลข้างหน้า

China launched a major campaign against food wastage last year, spearheaded by President Xi Jinping amid growing worries about food security during the COVID-19 pandemic.
จีนเปิดตัวการรณรงค์ครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านการสูญเสียอาหารเมื่อปีที่แล้ว นำโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19

While efforts so far have achieved "tangible results", more can be done to build a "high-quality, more efficient and more sustainable national food security system", the government said in a plan published on its website.
ความพยายามจนถึงขณะนี้ได้บรรลุเป็น "ผลลัพธ์ที่จับต้องได้" แล้ว แต่ยังสามารถทำให้สำเร็จได้มากขึ้นเพื่อสร้าง "ระบบความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยั่งยืนมากขึ้น" รัฐบาลระบุในแผนเผยที่แพร่บนเว็บไซต์

It called for higher seed standards to promote multi-resistance crop varieties, new technology for precision planting of wheat and intelligent and efficient harvesters.
รัฐบาลต้องการให้มาตรฐานของเมล็ดพันธุ์สูงขึ้นเพื่อส่งเสริมพันธุ์พืชที่มีความต้านทานหลากหลาย ทั้งเทคโนโลยีใหม่สำหรับการปลูกข้าวสาลีอย่างแม่นยำ และเครื่องเก็บเกี่ยวอัจฉริยะและมีประสิทธิภาพ

It also said Beijing will start to offer subsidies for grain drying equipment to reduce post-harvest losses.
นอกจากนี้ยังกล่าวว่าปักกิ่งจะเริ่มให้เงินอุดหนุน สำหรับอุปกรณ์อบแห้งเมล็ดพืชเพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว

The transport and processing sectors have also been included in the plan, while the animal feed sector is encouraged to use more corn and soymeal substitutes and reduce protein levels, in line with an initiative released this year.
ภาคส่วนการขนส่งและการแปรรูปก็รวมอยู่ในแผนเช่นกัน ในขณะที่ภาคอาหารสัตว์ได้รับการสนับสนุนให้ใช้ข้าวโพดและถั่วเหลืองทดแทนมากขึ้นและลดระดับโปรตีน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเริ่มแรกที่ออกมาในปีนี้

The catering sector as well as schools and government departments should continue to manage food portions and avoid wasteful behaviour, the government added.
ส่วนของการจัดเลี้ยงรวมทั้งโรงเรียนและหน่วยงานของรัฐ ควรทำการจัดการในส่วนอาหารและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่สิ้นเปลืองอย่างต่อเนื่อง, รัฐบาลกล่าวเสริม

The government will "deepen" its publicity efforts to shape public opinion on the topic and also improve its data on the issue, including setting up a waste evaluation index system.
รัฐบาลจะ "เพิ่ม" ความพยายามในการประชาสัมพันธ์เพื่อปรับรูปแบบความคิดของประชาชนในเรื่องนี้ และปรับปรุงข้อมูลในประเด็นนี้ รวมถึงการจัดตั้งระบบดัชนีการประเมินของเสีย

คำศัพท์ข่าว
- achieve (v) = ทำได้สำเร็จ, บรรลุผล, บรรลุเป้าหมาย
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ / และ, รวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- campaign (n) = แคมเปญ, รณรงค์, การจูงใจ
- deepen (v) = ทำให้ลึก(เข้าถึงแก่นเนื้อหา, ทำให้เข้าใจลึกยิ่งซึ้ง)
- department (n) = แผนก, ภาคส่วน
- efficient (adj) = ที่ซึ่งมีประสิทธิภาพ(เครื่องจักร)
- encourage (v) = ให้กำลังใจ, กระตุ้น, ให้การสนับสนุน
- grain (n) = เมล็ดข้าว, เมล็ดพืช
- growing (adj) = ที่เติบโตขึ้น, ที่เพิ่มขึ้น
- harvest (n) = การเก็บเกี่ยวผลผลิต
- higher (adj) = ที่ซึ่งสูงขึ้น, ที่ซึ่งมากขึ้น
- high-quality (compound) = คุณภาพสูง
- improve (n) = ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น
- losses (n) = ผลเสียหาย
- multi-resistance (compound)= ต้านทานหลากหลาย
- portion (n) = ส่วน, บางส่วน, ส่วนหนึ่งของ
- post (prefix) = หลังจากเวลา, ตำแหน่งด้านหลัง
- precision (n) = ความแม่นยำ
- process (v) = จัดการ, แปรรูป, ทำให้ผ่านกระบวนการ
- promote (v) = ส่งเสริม, สนับสนุน, ผลักดัน
- publicity (n) = การเผยแพร่, ประชาสัมพันธ์
- reduce (v) = ลดลง, ผ่อนลง, ทำให้น้อยลง
- sector (n) = ภาค, ส่วน, ส่วนพื้นที่
- shape (v) = ก่อร่าง, สร้างรูปทรง, กำหนดรูปแบบ
- spearhead (v) = นำหน้า(กิจกรรม, การโจมตี)
- strengthen (v) = ทำให้แข็งแรงขึ้น, เพิ่มพลังขึ้น, เสริมสร้าง, กระชับ
- tangible (adj) = ชัดเจน, ที่จับต้องได้
- variety (n) = ชนิด, ลักษณะ, ประเภท
- wastage (n) = การสิ้นเปลือง, การสูญเสีย
- waste (v) = เกินจำเป็น, ไม่ได้ใช้ประโยชน์, เสียเปล่า
- wheat (n) = ข้าวสาลี

No comments:

Post a Comment