โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, January 17, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 17-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Reuters
Djokovic is always welcome in Serbia, president says
ประเทศเซอร์เบียยินดีต้อนรับยอโควิชเสมอ, ประธานาธิบดีกล่าว

BELGRADE, Jan 16 (Reuters) - Serbian President Aleksandar Vucic said he had spoken to Novak Djokovic after an Australian court decided to deport the tennis player.
กุรงเบลเกรด 16 มกราคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - อเล็กซานดาร์ วูชิช ประธานาธิบดีเซอร์เบีย กล่าวว่าเขาได้พูดคุยกับโนวัค ยอโควิช แล้วหลังจากที่ศาลออสเตรเลียตัดสินให้เนรเทศนักเทนนิสรายดังกล่าว

"I spoke to Djokovic and told him we cannot wait to see him," Vucic told reporters. "I told him he is always welcome in Serbia."
"ผมได้คุยกับยอโควิชและบอกเขาว่าเรารอไม่ไหวแล้วที่จะเจอเขา" วูชิชกล่าวกับผู้สื่อข่าว “ผมบอกเขาว่าเขาจะได้รับการต้อนรับด้วยความยินดีเสมอในประเทศเซอร์เบีย”

คำศัพท์ข่าว
- always (adv) = เสมอ, ประจำ, ตลอด
- Australian court = ศาลของประเทศออสเตรเลีย
- deport (v) = เนรเทศออกจากประเทศ
- tennis player (n) = นักเทนนิส
- welcome (v) = ต้อนรับด้วยความยินดี, ยินดีต้อนรับ


แหล่งข่าว : Reuters
Thailand reports first death from Omicron coronavirus variant
ประเทศไทยรายงานผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอนรายแรก

The death, a 86-year-old woman from the southern province of Songkhla, came after Thailand detected its first Omicron case last month that led to the reinstatement of its mandatory COVID-19 quarantine for foreign visitors.
การเสียชีวิตของสตรีวัย 86 ปี จากจังหวัดสงขลาทางภาคใต้ เกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยตรวจพบผู้ป่วยจากไวรัสโอมิครอนรายแรกเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งนำไปสู่การคืนสถานะของการกักกันโรคโควิด-19 ตามข้อกำหนดของประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

"The woman is a bed-ridden, Alzheimer patient," health ministry spokesman Rungrueng Kitphati told Reuters.
“หญิงคนดังกล่าวเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ติดเตียง”, โฆษกกระทรวงสาธารณสุข รุ่งเรือง กิจผาติ กล่าวกับรอยเตอร์

Such a death was expected as the country has so far reported over 10,000 Omicron cases, he said, adding that Thailand would not need further containment measures.
การเสียชีวิตลักษณะนี้ได้ถูกคาดการณ์ไว้อยู่แล้ว เนื่องจากจนถึงปัจจุบันประเทศมีรายงานผู้ป่วยจากไวรัสโอมิครอนมากกว่า 10,000 ราย, เขากล่าว และเสริมว่าประเทศไทยคงจะไม่จำเป็นต้องมีมาตรการกักกันเพิ่มเติม

Thailand reported 8,077 new infections and nine deaths on Sunday, taking the tally to more than 2.3 million cases and nearly 22,000 deaths since the pandemic started in 2020.
ประเทศไทยรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,077 รายและผู้เสียชีวิต 9 รายในวันอาทิตย์ โดยยอดรวมผู้ป่วยมากกว่า 2.3 ล้านรายและเสียชีวิตเกือบ 22,000 รายนับตั้งแต่การระบาดใหญ่ในปี ค.ศ.2020

คำศัพท์ข่าว
- bed-ridden (compound) = ติดเตียง, ป่วยติดเตียง
- containment (n) = การกักกัน, ควบคุมสิ่งอันตราย
- death (n) = การเสียชีวิต
- detect (v) = ตรวจับ, ตรวจพบ
- further (adj) = เพิ่มขึ้น, มากไปกว่านี้
- mandatory (adj) = เกี่ยวกับข้อบังคับ, ตามข้อบังคับ, ตามข้อบังคับ
- quarantine (n) = กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- reinstatement (n) = การให้กลับมารับตำแหน่งเดิม (ขอคืนสถานะ/ คืนตำแหน่งเดิม)
- spokesman (n) = โฆษก

แหล่งข่าว : Bangkok Post
Thailand has reported its first death from the highly contagious Omicron coronavirus variant, a Public Health Ministry official said on Sunday.แหล่งข่าว : Guardian
Some North American red squirrels are born with a silver spoon in their mouths.
กระรอกแดงในอเมริกาเหนือบางตัวเกิดมาพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมาย

They live in pine forests where the adults defend caches of food. Without a cache of their own, many baby squirrels won’t survive the winter.
พวกกระรอกอาศัยอยู่ในป่าสนที่มีตัวที่โตแล้วคอยพิทักษ์เสบียงอาหาร หากไม่มีอาหารสำรองของพวกมัน ลูกกระรอกหลายตัวจะไม่รอดในฤดูหนาว

But each year, some squirrel mothers abandon their territory, bequeathing all their food to one or more babies who stay behind.
แต่ในแต่ละปี มีแม่กระรอกบางตัวละทิ้งอาณาเขตของพวกมันโดยมอบอาหารทั้งหมดให้กับทารกหนึ่งตัวหรือมากกว่าที่อยู่เบื้องหลัง

These young squirrels are much more likely to survive until the spring.
กระรอกน้อยเหล่านี้มีแนวโน้มที่มากขึ้นที่จะอยู่รอดได้จนถึงฤดูใบไม้ผลิ

Across the animal kingdom, there are other examples of species that share resources such as territory, tools and shelter between generations.
ทั่วทั้งอาณาจักรสัตว์ มีตัวอย่างอื่นๆ ของสัตว์หลายชนิดที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ดินแดน, เครื่องมือ และที่พักพิงระหว่างรุ่น

In a paper published last month in Behavioral Ecology, a trio of researchers argue that we should call this phenomenon the same thing we call it in humans: intergenerational wealth.
ในบทความที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนที่แล้วในหนังสือ Behavioral Ecology นักวิจัยสามคนโต้แย้งว่าเราควรเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นสิ่งเดียวกับที่เราเรียกมันในมนุษย์ นั่นคือความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น

Those young, pine-cone-rich squirrels, the scientists say, are children of privilege.
นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า กระรอกน้อยมั่งคั่งที่อยู่ใต้ต้นสนที่มีผลรูปทรงกรวยนั้นเป็นเด็กที่มีสิทธิพิเศษ

When George Orwell wrote in “Animal Farm” that some animals were more equal than others, he was trying to shed light on the human ideological conflicts of the time.
เมื่อตอนที่จอร์จ ออร์เวลล์เขียนไว้ในหนังสือ “ฟาร์มสัตว์เลี้ยง” ว่าสัตว์บางตัวมีความเท่าเทียมกันมากกว่าสัตว์อื่น ๆ นั้นเขากำลังพยายามทำให้เห็นกระจ่างในความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของมนุษย์ในสมัยนั้น

The researchers hope to use the analogy in the opposite direction. Applying a human lens, they say, can help us understand the roots of inequality in animals.
นักวิจัยหวังจะใช้การเปรียบเทียบในทิศทางตรงกันข้าม พวกเขากล่าวว่าการใช้มุมมองของมนูษย์สามารถช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของความไม่เท่าเทียมกันในสัตว์ได้

คำศัพท์ข่าว
- analogy (n) = เปรียบเทียบ
- apply (v) = นำมาใช้, ประยุกต์ใช้
- caches of food = เสบียงอาหาร, เสบียงอาหารไว้ในยามขาดแคลน
- Behavioral Ecology = พฤติกรรมของระบบนิเวศ
- bequeath (v) = ยกมรดกให้(ทรัพย์สินส่วนตัวหรือร่างกาย)
- born with a silver spoon in your mouth = คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด, มีฐานะทางสังคมสูงและมั่งคั่งตั้งแต่แรกเกิด
- generational wealth = (ทรัพย์สินที่สืบทอดมาจากครอบครัวรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง)
- human lens = มุมมองของมนูษย์
- deological (adj) = เกี่ยวกับความนึกคิด
- live in pine = พืชและสัตว์บางชนิดที่อาศัยหรือได้ประโยชน์จากต้นสนใบยาว
- phenomenon (n) = ปรากฏการณ์ (ข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่สังเกตได้ว่ามีหรือเกิดขึ้น)
- privilege (n) = สิทธิพิเศษ (ความได้เปรียบที่ให้เฉพาะบางคนเท่านั้น)
- territory = ดินแดน, อาณาบริเวณ, เขตปกครองพิเศษ

No comments:

Post a Comment