โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, January 18, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 18-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : BBC
Tonga tsunami: Runway ash hampers relief efforts as scale of damage emerges
สึนามิที่ประเทศตองกา: เถ้าถ่านที่รันเวย์สนามบินเป็นอุปสรรคขัดขวางความพยายามบรรเทาทุกข์ จากความเสียหายจำนวนมากที่ปรากฏขึ้น

Ash cloaking a runway has hampered relief efforts to Tonga, as the scale of the damage from a volcanic eruption and a tsunami becomes clear.
เถ้าถ่านที่ปกคลุมลู่วิ่งเครื่องบินได้ขัดขวางความพยายามในการช่วยเหลือต่อประเทศตองกา เมื่อระดับความเสียหายจากการระเบิดของภูเขาไฟและสึนามิเริ่มชัดเจน

New Zealand is trying to send clean drinking water and other supplies but planes cannot land at the main airport.
นิวซีแลนด์กำลังพยายามส่งน้ำดื่มสะอาดและสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ แต่เครื่องบินไม่สามารถลงจอดที่สนามบินหลักได้

Some of Tonga's small outlying islands have suffered substantial damage, aid agencies say.
ตัวแทนองค์กรช่วยเหลือต่าง ๆ กล่าวว่า บางส่วนของเกาะเล็ก ๆ บริเวณรอบนอกของตองกาได้รับความเสียหายอย่างหนัก

Two people have been reported dead, but with communications limited there are fears the true toll could be higher.
มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย แต่ด้วยการสื่อสารที่จำกัด ทำให้เกรงว่ายอดรวมผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจสูงขึ้นกว่านี้

An underwater volcano erupted on Saturday, showering Tonga with ash and triggering a tsunami.
ภูเขาไฟใต้น้ำที่ปะทุเมื่อวันเสาร์ ทำให้ตองกาถูกปกคลุมด้วยเถ้าถ่านที่ตกลงมา และกระตุ้นให้เกิดสึนามิ

Tonga is made up of more than 170 islands scattered over an area of the South Pacific roughly the size of Japan. Just over 100,000 people live in Tonga, the bulk of them on the main island of Tongatapu.
ประเทศตองกาประกอบด้วยเกาะมากกว่า 170 แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่แปซิฟิกใต้ มีขนาดโดยประมาณเท่ากับญี่ปุ่น มีคนเพียงกว่า 100,000 ที่อาศัยอยู่ในตองกา โดยส่วนใหญ่อยู่บนเกาะหลักตองกาตาปู


คำศัพท์ข่าว
- agency (n) = เอเจนซี่, หน่วยงาน, องค์กร, ตัวแทน
- bulk of something = ส่วนที่มากกว่าของ
- cloak (v) = ปกคลุม
- hamper (v) ขัดขวาง
- land (v) = บินลง, นำลงจอด
- outlying (adj) = อยู่บริเวณรอบนอก
- roughly (adv) = โดยประมาณ, อย่างคร่าว ๆ
- runway (n) = รันเวย์, รันเวย์สนามบิน
- scale (n) = ระดับ
- scatter (v) = กระจัดกระจาย
- substantial (adj) = จำนวนมาก, เป็นบริเวณกว้าง
- suffer (v) = ประสบความเดือดร้อน (ทนทุกข์, อึดอัดใจกับสิ่งไม่พึงประสงค์)
- trigger (v) = กระตุ้น, ก่อให้เกิด
- true toll (n) = จำนวนที่แท้จริงผู้เสียชีวิต
- underwater (n) = เครื่องตรวจหาโลหะใต้น้ำ
- volcanic eruption (n) = การระเบิดของภูเขาไฟ

แหล่งข่าว : ABC
A team of Tongan geologists watched the massive plume of ash rising toward the sky during the eruption of the Hunga Tonga-Hunga Ha’apai volcano in the South Pacific.
There are reports of significant damage to boats and shops along the Tongan coastline.

แหล่งข่าว : CNN
A thick layer of ash covering entire island communities can be seen in the first images of disaster-hit Tonga to emerge following what experts believe to be the world's biggest volcanic eruption in more than 30 years

แหล่งข่าว : Reuters
Tonga's massive underwater volcanic eruption could deliver long-lasting damage to coral reefs, erode coastlines and disrupt fisheries, scientists say


แหล่งข่าว : CNN
4,500 year-old avenues lined with ancient tombs discovered in Saudi Arabia
เส้นทางอายุ 4,500 ปีเรียงรายไปด้วยสุสานโบราณที่ค้นพบในซาอุดิอาระเบีย

Archaeologists have discovered a 4,500-year-old highway network in Saudi Arabia lined with well-preserved ancient tombs.
นักโบราณคดีได้ค้นพบโครงข่ายเส้นทางใหญ่อายุ 4,500 ปีในซาอุดีอาระเบียที่เรียงรายไปด้วยสุสานโบราณโดยได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

Researchers from the University of Western Australia have carried out a wide-ranging investigation over the past year, involving aerial surveys conducted by helicopter, ground survey and excavation and examination of satellite imagery.
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียได้ทำการสำรวจขนานใหญ่ในปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับการสำรวจทางอากาศที่ดำเนินการโดยเฮลิคอปเตอร์, การสำรวจภาคพื้นดิน, การขุดค้น และการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียม

In findings published in the Holocene journal in December, they said the "funerary avenues" spanning large distances in the northwestern Arabian counties of Al-'Ula and Khaybar had received little examination until quite recently.
ในผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารโฮโลซีนเมื่อเดือนธันวาคม พวกเขากล่าวว่า "ถนนงานศพ" ที่ทอดยาวออกเป็นไปไกลในมณฑลAl-'Ula และ Khaybar ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอาหรับได้รับการตรวจสอบเพียงเล็กน้อย จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้

"The people who live in these areas have known about them for thousands of years," researcher Matthew Dalton told CNN. "But I think it wasn't really known until until we got satellite imagery that just how widespread they are."
“ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้รู้จักเส้นทางพิธีศพนี้มานานนับพันปี”, แมทธิว ดาลตัน นักวิจัยกล่าวกับซีเอ็นเอ็น “แต่ผมคิดว่ามันไม่เป็นที่รู้จักจริง ๆ จนกระทั่งเราได้ภาพถ่ายดาวเทียมว่ามันครอบคลุมกว้างไกลแค่ไหน”

Dalton said the funerary avenues, which he had seen from a helicopter, stretched for hundreds, "maybe even thousands of kilometers" and that the same routes were often followed by those traveling along the main roads of today.
ดาลตันกล่าวว่า เส้นทางพิธีศพที่เขาเห็นจากเฮลิคอปเตอร์นั้นทอดยาวออกไปหลายร้อยกิโลเมตร "บางทีอาจถึงหลายพันกิโลเมตร" และเส้นทางเดียวกันนี้มักจะถูกเจริญรอยตามโดยการเดินทางตามถนนสายหลักในปัจจุบัน

คำศัพท์ข่าว
- ancient (adj) = เก่าแก่มาก, โบราณ
- distance (n) = ระยะไกล, ระยะห่าง
- imagery (n) = ภาพ, จินตภาพ
- examination (n) = การตรวจสอบ, การพิจารณาอย่างละเอียด
- follow (v) = ติดตาม, ปฏิบัติตาม, เจริญรอยตาม
- funerary (adj) = เกี่ยวกับงานศพ
- recently (adv) = เพิ่งจะ, เมื่อไม่นานมานี้, เมื่อเร็วๆ นี้
- satellite (n) = ดาวเทียม
- span (v) = ขยายออก, ยืดออก, ทอดยาวออกไป
- tomb (n) = หลุมฝังศพ
- traveling (n) = การเดินทาง
- quite (adv) = ค่อนข้าง
- well-preserved (compound) = เก็บรักษาเป็นอย่างดี
- wide-ranging (compound) = กว้างขวาง, ครอบคุลมจำนวนมาก

แหล่งข่าว : ABC13 Houston
"The more we learn about the ancient inhabitants of north-west Arabia, the more we are inspired by the way our mission reflects their mindset: they lived in harmony with nature, honoured their predecessors, and reached out to the wider world."

No comments:

Post a Comment