โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 29, 2022

ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางระงับการขายน้ำมันและก๊าซให้เช่า 80 ล้านเอเคอร์เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนคำศัพท์ข่าว
- account for (phrasal verb ) = คิดคำนวน, คิดหาเหตุผล, คำนวณผลลัพท์
- flawed (adj) = มีข้อบกพร่อง
- invalidate (v) = ทำให้เป็นโมฆะ
- offshore (n) = นอกชายฝั่ง
- properly (adv) = อย่างเหมาะสม, อย่างถูกต้อง
- regulator (n) = หน่วยงานที่ดูแล, ผู้ที่อำนาจกำกับดูแล

หมายเหตุ ศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐสั่งระงับการขายสิทธิ์เช่าซื้อเพื่อขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ(เชื้อเพลิงฟอสซิล)ในพื้นที่กว่า 80 ล้านเอเคอร์(323,700 ตารางกิโลเมตร) ในอ่าวเม็กซิโก (Gulf of Mexico) ที่กระทรวงมหาดไทยสหรัฐฯเป็นผู้กำกับดูแลการขายนี้ภายใต้รัฐบาลของโจ ไบเดน
ซึ่งนักสิ่งแวดล้อมกลุ่ม "Earthjustice"ไม่พอใจ เพราะว่าอุตสาหกรรมการขุดเจาะสกัด การกลั่น และการขนส่งในพื้นที่อ่าวนี้มีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 25% ของทั้งประเทศ
โดยก่อนหน้านี้ไบเดนเคยสัญญาในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ว่าจะเป็นผู้นำตัวอย่างในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เหลือศูนย์ (net zero emissions)แหล่งข่าว : CNN
A federal judge has invalidated the Biden administration’s oil and gas leases for 80 million acres in the Gulf of Mexico, citing climate change
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ยกเลิกสัญญาเช่าน้ำมันและก๊าซบนพื้นที่ 80 ล้านเอเคอร์ในอ่าวเม็กซิโกของฝ่ายบริหารของไบเดน โดยอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหล่งข่าว : The Wall Street Journal
A federal judge blocked an oil and gas lease sale of 80 million acres in the Gulf of Mexico, saying U.S. regulators used flawed environmental analysis
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางระงับการขายสิทธิ์เช่าซื้อน้ำมันและก๊าซบนพื้นที่ 80 ล้านเอเคอร์ในอ่าวเม็กซิโก โดยกล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ใช้การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีข้อบกพร่องแหล่งข่าว : ABC News
A federal court has rejected a plan to lease millions of acres in the Gulf of Mexico for offshore oil drilling.
ศาลรัฐบาลกลางได้ปฏิเสธแผนการเช่าพื้นที่หลายล้านเอเคอร์ในอ่าวเม็กซิโกสำหรับการขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งแหล่งข่าว : Reuters
A federal judge invalidated the results of an oil and gas lease sale in the Gulf of Mexico saying the Biden administration failed to properly account for the auction's climate change impact
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางตัดสินให้ผลการสิทธิ์เช่าซื้อน้ำมันและก๊าซในอ่าวเม็กซิโกเป็นโมฆะ โดยกล่าวว่าคณะบริหารของไบเดน ล้มเหลวในการคิดคำนวณผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของการประมูลอย่างเหมาะสมแหล่งข่าว : New York Times
Breaking News: A federal judge revoked Gulf of Mexico oil and gas leases, ruling the Biden administration failed to consider climate change when it sold them.
ข่าวด่วน: ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางเพิกถอนสัญญาเช่าน้ำมันและก๊าซในอ่าวเม็กซิโก โดยคำตัดสินชี้ว่าฝ่ายบริหารของไบเดนล้มเหลวในการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอนที่ขายก๊าซ

คำศัพท์ข่าว
- administration (n) = รัฐบาล, คณะบริหาร
- Federal Court = ศาลระดับสหพันธรัฐ/รัฐบาลกลาง(รับผิดชอบคดีที่เกี่ยวกับการเงิน/การค้าระหว่างประเทศ/ก่อการร้าย)
- lease (n) = การเช่า, สัญญาเช่า
- revoke (v) = ยกเลิก, เพิกถอน

หมายเหตุ ผู้พิพากษาสหรัฐยกเลิกสัญญาเช่าซื้อน้ำมันและก๊าซทั้งหมดของไบเดนในอ่าวซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 80 ล้านเอเคอร์ หลังจากที่ประธานาธิบดีเพิกเฉยต่อความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ(ไม่ได้สั่งให้มีการสำรวจใหม่ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)ในการตัดสินใจของเขา

No comments:

Post a Comment