โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 30, 2022

เหตุการณ์หลังจากสะพานในเมืองพิทส์เบิร์กถล่มเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว : NBC News
Investigators vow to closely investigate a collapsed bridge in Pittsburgh, looking at its design, construction, maintenance, and all work done up until the day of the collapse.
ผู้สอบสวนให้คำมั่นที่จะตรวจสอบสะพานที่พังถล่มในพิตต์สเบิร์กอย่างใกล้ชิด โดยดูการออกแบบของสะพาน, การก่อสร้าง, การบำรุงรักษา และงานทั้งหมดที่ทำมาจนถึงวันที่เกิดการพังลง

คำศัพท์ข่าว
- look at (phrasal verb) = ดูว่าเกิดอะไรขึ้น, ดูรายละเอียดเพื่อการตัดสินใจ
- collapse (n) = การล่มสลาย, การพังทลาย
- collapsed (adj) = ที่ซึ่งล่มสลาย, ที่ซึ่งพังทลาย
- construction (n) = การก่อสร้าง
- investigate (v) = สอบสวน, ชันสูตร, ตรวจสอบหาความจริง
- maintenance (n) = การบำรุงรักษา, การซ่อมบำรุงแหล่งข่าว : ABC
A 50-year-old bridge that collapsed in Pittsburgh had been rated as poor on a recent inspection report.
สะพานอายุ 50 ปี ที่ถล่ม ในเมืองพิตต์สเบิร์กได้ถูกจัดว่ามีสภาพไม่ดีในรายงานการตรวจสอบล่าสุด

คำศัพท์ข่าว
- :inspection (n) = การตรวจสอบ
- poor (adj) = คุณภาพต่ำ, ขัดสน
- rate (v) = จัดอันดับแหล่งข่าว : ABC
National Transportation Safety Board investigators spent Saturday on scene investigating the bridge that collapsed in Pittsburgh.
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติใช้เวลาในวันเสาร์ทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุสะพานถล่มในพิตต์สเบิร์ก

คำศัพท์ข่าว
- collapse (vi) = ทรุดลง, พังครืน, พังลงมา ล้ม, พังครืนลง
- investigator (n) = ผู้สืบสวน, ตำรวจฝ่ายสอบสวน, พนักงานสอบสวนแหล่งข่าว : MSBNC
Pittsburgh bridge collapses ahead of President Biden's scheduled visit to the area to talk about infrastructure; officials urge people to stay away from the area due to a “strong smell of natural gas.”
สะพานพิตต์สเบิร์กถล่มก่อนประธานาธิบดีไบเดนจะเยือนพื้นที่ดังกล่าวเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้ประชาชนอยู่ห่างจากพื้นที่เนื่องจาก "กลิ่นก๊าซธรรมชาติรุนแรง"

คำศัพท์ข่าว
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- smell (n) = กลิ่น
- natural gas = ก๊าซธรรมชาติแหล่งข่าว : Reuters
President Joe Biden stopped to look at a Pittsburgh bridge that collapsed just hours before his scheduled visit to the city, dramatically underscoring the urgency of his drive to rebuild the United States' creaky
infrastructure
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน หยุดดูสะพานพิตต์สเบิร์กที่พังทลายลงก่อนถึงกำหนดเยือนเมืองนี้เพียงไม่กี่ชั่วโมง ตอกย้ำความเร่งด่วนของการขับเคลื่อนเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทรุดโทรมของสหรัฐอเมริกาขึ้นมาใหม่ของเขา

คำศัพท์ข่าว
- creaky (adj) = เสียงดังออดแอดของไม้, ทรุดโทรม
- dramatically (adv) = ร้อนแรง, เผ็ดร้อน(สถานการณ์/อารมณ์)
- scheduled (adj) = ที่ซึ่งกำหนดไว้แล้ว(กำหนดเวลาเหตุการณ์)
- underscore (v) = ขีดเส้นใต้, เน้นย้ำ, ตอกย้ำ

No comments:

Post a Comment