โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, February 4, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 04-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว : BBC
South Africa makes its own version of Moderna vaccine
แอฟริกาใต้ทำวัคซีนโมเดอร์นารุ่นของตัวเอง

คำศัพท์ข่าว
- its (determiner) = เป็นของมัน (ใช้อ้างถึงคำนาม/ สรรพนาม ก่อนหน้า ซึ่งในข่าวหมายถึงแอฟริกาใต้)
- make (v) = ทำ, สร้าง
- own (pronoun) = เป็นเจ้าของแหล่งข่าว : Reuters
India reports over 500,000 deaths from COVID-19, experts count millions more
อินเดียรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 กว่า 500,000ราย แต่ผู้เชี่ยวชาญนับได้มากกว่าอีกหลายล้าน

คำศัพท์ข่าว
- over + จำนวน/เวลา = เกิน, ผ่าน, ผ่านพ้น
- report (v) = รายงานแหล่งข่าว : Bloomberg
Spain’s government will suspend the obligation to wear face masks outdoors as soon as next week
รัฐบาลสเปนจะระงับข้อบังคับที่ให้ใส่หน้ากากอนามัยนอกอาคารโดยทันทีในสัปดาห์หน้า

คำศัพท์ข่าว
- obligation (n) = หน้าที่ - พันธะสัญญา - ข้อตกลงทางศีลธรรมหรือทางกฏหมาย
- suspend (v) = ระงับ, ยกเลิกชั่วคราว, แขวนแหล่งข่าว : CNN
A new version of Omicron has been found in at least 49 countries, including the US. An expert answers questions and offers advice.
ไวรัสโอมิครอนรุ่นใหม่ถูกพบแล้วใน 49 ประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญตอบคำถามและให้คำแนะนำ

คำศัพท์ข่าว
- answer (v) = ตอบ
- offer (v) = เสนอ, เสนอให้

No comments:

Post a Comment