โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, February 8, 2022

จระเข้ได้รับการปลดปล่อยจากยางรถมอเตอร์ไซค์เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :Mail Online
Crocodile that had tyre stuck around its neck for SIX YEARS is finally freed by Indonesian villager
จระเข้ที่มียางรถคล้องคอของมันอยู่นาน 6 ปี ในที่สุดก็ได้รับการปลดปล่อยโดยชาวบ้านของประเทศอินโดนีเซีย

คำศัพท์ข่าว
- around (prepo) = รอบบริเวณ, ล้อมรอบ
- Crocodile (n) = จระเข้
- finally (adv) = ไปๆ มาๆ, ในที่สุด
- free (v) = ปลดปล่อย, ปลดแอก, ทำให้หลุด, ทำให้เป็นอิสระ
- for + จำนวนเวลา = เป็นระยะเวลานาน...
- freed by = ได้รับการปลดปล่อยโดย(Passive Voice)
- stuck around = ติดอยู่รอบบริเวณ, คล้องอยู่บริเวณ
- tyre (n) = ยางรถ
- villager (n) = ชาวบ้าน, คนในชุมชนแหล่งข่าว :Independent
Crocodile freed from motorcycle tyre stuck around its neck for five years
จระเข้ได้รับการปลดปล่อยจากยางรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่รอบคอของมันนาน 5 ปี

คำศัพท์ข่าว
- free (v) = ปลดปล่อย, ปลดแอก, ทำให้หลุด, ทำให้เป็นอิสระ
- motorcycle tyre (n) = ยางรถมอเตอร์ไซค์
- stuck around = ติดอยู่รอบบริเวณ, คล้องอยู่บริเวณแหล่งข่าว :Guardian
Indonesia crocodile freed from tyre after five years
จระเข้ในอินโดนีเซียได้รับการปลดออกจากยางล้อรถ หลังจาก 5 ปี

คำศัพท์ข่าว
- Indonesia (n) = ประเทศอินโดนีเซียแหล่งข่าว :ST Foreign Desk
Crocodile in Indonesia freed after five years trapped in tyre
จระเข้ในอินโดนีเซียได้รับการปลดปล่อยแล้วหลังจากติดอยู่ในยางเป็นเวลา 5 ปี

คำศัพท์ข่าว
- trap (v) = ติดแหงก, ติดค้างแหล่งข่าว :The Sun
Man cuts crocodile free from tyre that's been around its neck for six years
ชายคนหนึ่งปลดจระเข้ให้เป็นอิสระจากยางล้อรถที่คล้องคอมันเป็นเวลานาน 6 ปีแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- cut free (phrasal verb) = ปลดปล่อย, ทำให้เป็นอิสระ
- neck (n) = คอ, บริเวณลำคอ

No comments:

Post a Comment