โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, March 5, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 04-March-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยแหล่งข่าว : ABC
The U.S. will soon begin to run out of money to bolster COVID-19 testing supplies and to guarantee that uninsured Americans keep getting free treatment for the virus unless Congress swiftly approves more funding.
อีกไม่นานสหรัฐฯ จะเริ่มขาดแคลนเงินที่จะสนับสนุนอุปกรณ์ทดสอบโควิด-19 และการรับประกันว่าชาวอเมริกันที่ไม่มีประกันจะรับการรักษาไวรัสฟรีต่อไป เว้นแต่รัฐสภาจะอนุมัติเงินทุนเพิ่มโดยเร็ว

คำศัพท์ข่าว
- approve (v) = อนุมัติ, เห็นชอบ
- bolster (v) = หนุน, สนับสนุน, ทำให้เข้มแข็ง
- swiftly (adv) = อย่างรวดเร็วแหล่งข่าว : ABC
Experts say they’re not ready to call the coronavirus endemic just yet.
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าพวกเขายังไม่พร้อมที่จะเรียกไวรัสโคโรนาว่าโรคประจำท้องถิ่น

คำศัพท์ข่าว
- yet (adv) = ยัง
- endemic = โรคประจำท้องถิ่น(โรคหรืออาการที่พบได้บ่อยในพื้นที่เฉพาะ)แหล่งข่าว : ABC
While much of the country is relieved to move into a new phase of the COVID-19 pandemic, millions of families with young, unvaccinated children have looked on with frustration, feeling forced to now raise their guard even higher.
ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่โล่งใจที่จะก้าวเข้าสู่ช่วงระยะใหม่ของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แต่ครอบครัวที่มีเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหลายล้านคนต่างมองดูด้วยความหงุดหงิด รู้สึกถูกบีบให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้สูงขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- frustration (n) = ความรู้สึกของอารมณ์ผิดหวัง, หงุดหงิด, รำคาญ
- unvaccinated (adj) = ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแหล่งข่าว : WSJ
Hybrid immunity from Delta infections helped keep Omicron deaths low in countries where millions aren’t fully vaccinated against Covid-19
ภูมิคุ้มกันไฮบริดจากการติดเชื้อเดลต้าช่วยรักษาอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสโอมิครอนให้อยู่ในระดับต่ำในประเทศที่ผู้คนนับล้านไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบโดส

คำศัพท์ข่าว
- hybrid (adj) = เป็นลูกผสม, ที่มีพันธุ์ผสม
- immunity (n) = ภูมิคุ้มกันโรค, ภูมิต้านทานแหล่งข่าว : Reuters
Climate change, COVID loom over Alaska's 50th annual Iditarod Sled Dog Race
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และโควิดส่อเค้าว่าจะมีผลต่อการแข่งขันสุนัขลากเลื่อน Iditarod ประจำปีที่ 50 ของอลาสก้า

คำศัพท์ข่าว
- annual (adj) = ประจำปี, รายปี, ของทุก ๆปี
- loom (v) = ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้น, ที่เห็นลาง ๆ, ส่อเค้า

No comments:

Post a Comment