โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, February 7, 2023

แผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : Fox News
BREAKING NEWS: Earthquake deaths surpass 5,000 in Turkey and Syria
ข่าวด่วน: ผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวทะลุเกิน 5,000 รายในตุรกีและซีเรีย

คำศัพท์ข่าว
- earthquake (n) = แผ่นดินไหว
- surpass (v) = เกินกว่า, มากกว่า, เหนือกว่า


แหล่งข่าว : BBC
Freezing weather hits Turkey and Syria affecting thousands left without shelter following deadly earthquake
อากาศหนาวจัดกระหน่ำตุรกีและซีเรีย ส่งผลให้หลายพันคนถูกปล่อยให้อยู่โดยไร้ที่พักพิงหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง

Temperatures could reach as low as -15°C
อุณหภูมิอาจต่ำถึง -15°C

คำศัพท์ข่าว
- could (Modal Verb) = สามารถ, อาจจะ (การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริยา V1 เสมอ)
- earthquake (n) = แผ่นดินไหว
- freezing (adj) = เกี่ยวกับความเย็นจัด/เย็นมาก
- hit (v) = ตี, โจมตี/ส่งผลกระทบ/ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
- leave/ left/ left (Irregular-Verb) = จากไป, ทิ้งไว้, ทิ้งร่องรอย, เป็นเหตุให้เกิด
- reach (v) = เข้าถึง, ไปถึง(จุด, สถานที่, สถานการณ์, วัตถุประสงค์)
- shelter (n) = ที่พักพิง, ที่หลบภัย


แหล่งข่าว : New York Times
At least 150,000 people in Turkey have been left homeless by the earthquake and its aftershocks, which caused about 6,000 buildings to collapse, an official with the International Federation of the Red Cross said.
ประชาชนอย่างน้อย 150,000 คนในตุรกีไร้ที่อยู่อาศัยจากเหตุแผ่นดินไหวและอาฟเตอร์ช็อก ซึ่งทำให้อาคารราว 6,000 หลังพังทลายลง, เจ้าหน้าที่สหพันธ์กาชาดสากลแถลง

คำศัพท์ข่าว
- aftershock (n) = แผ่นดินไหวเล็กน้อย หลังจากความรุนแรงในครั้งแรก
- collapse (v) = พังทลาย, ล่มสลาย
- earthquake (n) = แผ่นดินไหว
- international (adj) = เกี่ยวกับความเป็นสากล/ระดับนานาชาติ/ระหว่างประเทศ

No comments:

Post a Comment