โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, February 28, 2023

คำศัพท์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าว    
Tense จากข่าว
Adjective
    Adverb
Adverb_ly
    Adjective

1 aftershock (n) = อาฟเตอร์ช็อค, แผ่นดินไหวเล็กน้อย หลังจากความรุนแรงในครั้งแรก
2 catastrophe (คะแทซ-ทโระฟี)(n) = ความหายนะ(เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันซึ่งก่อให้เกิดปัญหามาก
3 catastrophic (adj) = พังทลาย/ล่มสลาย/หายนะ (เสียหายรุนแรงและรวดเร็ว)
4 collapse (n, v) = ทรุดลง, พังครืน, ล่มสลาย
5 collapsed (adj) = เกี่ยวกับการล่มสลาย/พังทลาย
6 crumble (v) = พัง, ทลาย
7 crumpled (adj) = ย่น, ยู่ยี่, ยับเยิน
8 destroy (v) = ทำลาย, ทำลายล้าง
9 destruction (ดิซทรัค-ฌัน) (n) = การทำลาย
10 destructive (adj) = ทำลายล้าง (มีผลร้ายแรง ยากต่อการฟื้นคืน)
11 devastate (v) = ทำลายล้าง, ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
12 devastating (adj) = เกี่ยวกับผลกระทบรุนแรงสร้างความเสียหายอย่างหนัก
13 dig (v) = ขุด
14 disaster (n) = ภัยพิบัติ
15 disaster (ดิสาซ-เทอะ) (n) = ภัยพิบัติ, ความหายนะ
16 disaster area (n) = เขตประสบภัยพิบัติ
17 earthquake (เอิร์ธเควค)(n) = แผ่นดินไหว
18 epicenter/epicentre (n) = ศูนย์กลาง, ศูนย์กลางที่เกิดเหตุ
19 even as (phrase) = ในเวลาเดียวกัน(ใช้เน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน)
20 extent (n) = ขอบเขต, พื้นที่ครอบคลุม
21 fore shock แผ่นดินไหวนำ, แผ่นดินไหวขนาดเล็กก่อนที่จะรุนแรงมากขึ้น
22 hardest-hit (compound) = ผลกระทบหนักที่สุด
23 hazardous (adj) = เป็นอันตราย, เสี่ยงอันตราย
24 hit (v) = ตี, ฟาด, ถล่ม, โจมตี
25 immediate (adj) = ทันที/ทันต่อเหตุการณ์(ณ ปัจจุบันของเวลาดังกล่าว)
26 imperil (v) = ทำให้เกิดอันตราย
27 irregularity (n) = ความผิดปกติ, การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ
28 landslide (n) = ดินถลม, ดินสไลด์
29 lethal (adj) = ถึงตาย (ร้ายแรงเพียงพอที่จะทำให้เสียชีวิต)
30 magnitude (n) = ขนาด/ระดับ(ความแรงของแผ่นดินไหว โดยวัดจากเลข 1 ถึง 10 โดยที่ 10 คือแรงที่สุด)
31 minor earthquake (n) = แผ่นดินไหวเล็กน้อย
32 mitigation (n) = การบรรเทา, การผ่อนคลาย
33 natural disaster (n) = ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
34 neighboring (adj) = อยู่ใกล้กัน, อยู่ถัดไป, อยู่ข้างเคียงกัน
35 parameter (n) = ค่า/ตัวเลขหรือปัจจัยที่วัดได้
36 potential (adj) = น่าจะ, อาจะเป็นไปได้, มีความเป็นไปได้ในภายภาคหน้า
37 powerful (adj) = มีอำนาจมาก, ที่มีอิทธิพล, ทรงพลัง
38 quake(คเวค)(n) = การสั่นสะเทือน, แผ่นดินไหว (รูปย่อของ earthquake)
39 raze (v) = ทำลาย, รื้อถอน, สร้างความเสียหาย
40 rock (v) = โยกเยก, เขย่า, ทำให้ตกใจ/คุกคาม, ทำให้เป็นทุกข์
41 rubble (n) = ซากปรักหักพัง
42 severe/devastating earthquake (n) = แผ่นดินไหวรุนแรง/ทำลายล้าง (สร้างความเสียหายจำนวนมาก)
43 shallow (adj) = ตื้น, ผิวเผิน, ไม่ลึก
44 simulation (n) = การจำลอง
45 strike/struck/struck (Irregular-Verb) = ตี/ฟาด/กระแทก(ก่อให้เกิดความเสียหายฉับพลันรุนแรง)
46 strong earthquake (n) = แผ่นดินไหวรุนแรง
47 structural (adj) = เกี่ยวกับโครงร่าง, เกี่ยวกับโครงสร้าง
48 surrounding (adj) = บริเวณโดยรอบ
49 temporary (adj) = ชั่วคราว
50 tremor (n) = การสั่นสะเทือน

เกี่ยวกับผู้คน
- agency (เอเจนซี่) = หน่วยงาน, องค์กร, ตัวแทน
- assist (v) = ช่วย, ช่วยเหลือ
- body (n) = ร่าง
- casualty (แคฉอวลทิ) (n) = ผู้บาดเจ็บหนักหรือเสียชีวิตในเหตุการณ์
- condolence (n) = แสดงความเสียใจ (เกี่ยวกับการสูญเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสียชีวิต)
- corpse (คอพซ) (n) = ศพ
- crematorium (n) = เตาเผาศพ, ที่เผาศพ
- death toll (n) = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิต
- evacuate (v) = อพยพ
- evacuation (n) = การอพยพ
- harm (v) = ทำอันตราย, ทำให้บาดเจ็บ
- homeless (adj) = ซึ่งไร้บ้าน
- inspector (n) = ผู้ตรวจ, เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
- jammed (adj) = เบียดเสียด, ติดขัดไม่สามารถขยับได้
- populated (adj) = ซึ่งมีคนพำนักอยู่, ซึ่งมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่
- security (n) = ความปลอดภัย, ความมั่นคง
- statement (n) = แถลงการณ์(การแสดงออกทางความคิดอย่างเปิดเผย)
- survivor (n) = ผู้รอดชีวิต
- toll (n) = จำนวนผู้เคราะห์ร้าย (บาดเจ็บ,เสียชีวิต,ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ)
- tragic (adj) = อนาถใจ, น่าเศร้าใจ
- trap (v) = ติดแหงก, ติดค้างไปไหนไม่ได้, ติดอยู่ในที่เกิดเหตุ
- trap (vt) = ทำให้ติดค้างไปไหนไม่ได้/ติดอยู่ในที่เกิดเหตุ
- trapped (adj) = ติดค้างไปไหนไม่ได้, ติดอยู่ที่เกิดเหตุ(ในข่าวหมายถึงติดอยู่ในสถานที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว)
- victim (n) = เหยื่อ, ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้ประสบเคราะห์

#คำศัพท์เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

No comments:

Post a Comment