โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, February 24, 2023

Present perfect :S + has, have + been + V3เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าว    
Tense จากข่าว
Adjective
    Adverb
Adverb_ly
    Adjective


สำนักข่าว : ABC
Tom Sizemore's doctors have recommended his family prepare for end-of-life decisions after the actor had a brain aneurysm, according to a statement from his manager.
แพทย์ของทอม ไซส์มอร์ แนะนำให้ครอบครัวของเขาเตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจในวาระสุดท้ายของชีวิต หลังจากที่นักแสดงมีหลอดเลือดสมองโป่งพอง ตามคำแถลงของผู้จัดการของเขา

คำศัพท์ข่าว
- brain aneurys (n) = หลอดเลือดสมองโป่งพอง
- end-of-life (compound) = ช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต
- recommend (v) = เสนอคำแนะนำ/ให้คำแนะนำ
- statement (n) = การแถลงการณ์, การแสดงออกทางความคิดอย่างเปิดเผย


สำนักข่าว : ABC
Finland has begun construction on a barrier fence along the border it shares with Russia, the country announced.
ประเทศประกาศว่า ฟินแลนด์ได้เริ่มก่อสร้างรั้วกั้นตามแนวชายแดนที่ใช้กันร่วมกับรัสเซียแล้ว

The full barrier is expected to take three to four years to build, depending on funding and the smoothness of the construction process.
แผงกั้นแบบสมบูรณ์ได้รับการคาดว่าจะใช้เวลา 3-4 ปีในการสร้าง โดยขึ้นอยู่กับเงินทุนและความราบรื่นของกระบวนการก่อสร้าง

คำศัพท์ข่าว
- construction (n) = การก่อสร้าง
- funding (n) = ทุน, เงินกองทุน
- share (v) = แบ่งปัน, ใช้ร่วมกัน
- country (n) = ประเทศ

อัพเดทข้อมูล 02-March

#Presentperfect

No comments:

Post a Comment