โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 1, 2015

การใช้ if

ความรู้พื้นฐาน ตัวอย่างประโยค โดยสังเขป
- คำย่อของ will ในประโยคบอกเล่า I will go = I'll go
- คำย่อของ will ในประโยคปฏิเสธ I will go = I won't go

- I would not = I wouldn't (ประโยคปฏิเสธ)
If I were you, I wouldn't do this. ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะไม่ทำอย่างนี้

- If so = ถ้างั้น
- wonder if = สงสัย - What happens if = จะเกิดอะไรขึ้นถ้า...
- Do you mind if ...? = คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ...

- were เป็นอดีตของ "Verb to be" ใช้ได้กับทุกประธานในประโยคสมมุติ
ตัวอย่าง : If I were you I'd give him a hand.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะช่วยเขา


การใช้ if ในประโยคเงื่อนไขต่าง ๆ
การใช้ If-Clause พูดถึงความเป็นไปได้ที่ใช้บ่อย มี หลายแบบ ที่นิยมใช้ในประชีวิตประจำวัน แต่ที่ผมนำมาเสนอมี 4 แบบ

ตารางโครงสร้างประโยค การใช้ If-Clause พูดถึงความเป็นไปได้ทั้ง 4 แบบ
1. พูดถึงเหตุการณ์ที่ จะเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ตามกฏธรรมชาติ / กฏเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างไว้ / หรือสิ่งที่คาดว่าเกิดแน่นอนตามสถานการณ์
2. พูดถึงเหตุการณ์ที่ จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน-อนาคต ตามความตั้งใจ หรือคาดการณ์
3. พูดถึงเหตุการณ์ที่ ที่ไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน หรือแทบจะไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน (พูดที่เล่น ทีจริง / ฝันเฟื่องในปัจจุบัน)
4. พูดถึงเหตุการณ์ที่ ที่ไม่เกิดขึ้นจริงในอดีต (พูดเล่น / เสียดาย /สมมุติฐานในอดีต)

โครงสร้างช่วยในการจำ ของการใช้ If-Clause ทั้ง 4 แบบ
แบบที่
แบบจำ Tense
แบบจำรูปกริยา
แบบจำ "Modal Verb"
1If + Present Simple, Present SimpleV1, V1ไม่ใช้ "Modal Verb"
2If + Present Simple, Will + V1V1, Will + V1If + Present Simple, "Modal Verb" + V1
3If + Past Simple, would + V1V2, would + V1 If + Past Simple, "Modal Verb" + V1
4If + Past perfect, would have + V3had + V3, would have + V3If + Past Perfect, "Modal Verb" + have + V3
ตัวอย่างประโยค โดยสังเขป
1- If water boils, it changes into steam. ถ้าต้มน้ำ น้ำจะกลายเป็นไอ
- If you can read a clock, you can know the time of day. ถ้าอ่านนาฬิกาได้(ดูนาฬิกาเป็น) คุณก็จะรู้เวลาของวันได้เช่นกัน
2- If you kiss me, I will be very happy. ถ้าคุณจูบฉัน ฉันก็จะมีความสุขมาก
- If the shop is open, I will buy an umbrella. ถ้าร้านนั้นเปิด ฉันจะซื้อร่มสักคันนึง
3- If I were you, I wouldn't do this. ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะไม่ทำอย่างนี้
- If I won the lottery, I would buy a new car. ถ้าฉันหวย ฉันจะซื้อรถใหม่ซักคันนึง
4- If I had had enough money, I would have bought the book. ถ้าผมมีเงินพอ ผมซื้อรถคันนั้นแล้ว

♥ การใช้ If-Clause แบบที่ 1.
- กฏธรรมชาติ (พูดถึงเหตุการณ์ที่ จะเกิดขึ้นจริงตามกฏธรรมชาติ )
- กฏทางวิทยาศาสตร์ (พูดถึงเหตุการณ์ที่ จะเกิดขึ้นจริงตามกฏทางวิทยาศาสตร์ )
- กฏเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างไว้ รวมถึงกฏหมาย / หรือสิ่งที่คาดว่าเกิดแน่นอนตามสถานณ์การณ์ นิสัยของคน

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปกฏของ Present Simple Tense
If-Clause แบบที่ 1.
แบบจำ Tense If + Present Simple, Present Simple
แบบจำรูปกริยา V1, V1
แบบจำ "Modal Verb" ไม่ใช้ "Modal Verb" ที่เป็นอนาคต
หมายเหตุ : โปรดสังเกตว่า เราจะไม่ใช้ Will ในประโยคเลย เพราะย้ำว่า ต้องเกิดเหตุการณ์...อย่างแน่นอนที่สุด

ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"

- if he can do it, I can do it!
ถ้าเขาทำได้ ฉันก็ทำได้

- If you drop an egg, it breaks.
ถ้าคุณทำไข่ตก ไข่ก็แตก

- If you lie to me again, we're through.
ถ้าคุณโกหกฉันอีกครั้ง เราจบกัน

- If you like it, I can buy more.
ถ้าคุณชอบ ผมสามารถซื้อให้ใด้อีก(ไม่อั้นกับสาว ๆ)

- If you park here, police clamp your wheels.
ถ้าคุณจอดที่นี่ ตำรวจล๊อคล้อรถของคุณแน่ ๆ

- If you want, you can come along.
ถ้าคุณต้องการ เราไปด้วยกันก็ได้ (เดินทางไปด้วยกัน)

- If you want to go to the art gallery, get this bus.
ถ้าคุณต้องการไปที่หอศิลป์ ขึ้นรถบัสคันนี้ได้เลยค่ะ

- If you want to go to the Bangkok, get this bus.
ถ้าคุณต้องการไปที่กรุงเทพฯ ขึ้นรถบัสคันนี้ได้เลยค่ะ

- If you live in the country a car is a must.
หากคุณอาศัยอยู่ในชนบท รถยนต์เป็นสิ่งจำเป็น(ต้องมี)

- if you want more money, you must work hard!
ถ้าคุณตัองการเงินมาก ๆ คุณต้องขยันมาก ๆ

- If you want to pass the exam, study for the exam.
ถ้าอยากจะสอบผ่าน ก็ต้องอ่านหนังสือสอบ

- Well, if you are tired, can I offer you some tea or coffee?
ถ้าคุณเหนื่อย ฉันชงชาหรือกาแฟให้เอาไหม

- Get some rest. If you are sick tomorrow, give me a call.
พักผ่อนซะ ถ้าในวันพรุ่งนี้คุณป่วย โทรหาฉันด้วยนะ
(คุยโทรศัพท์กับเพื่อน แล้วเพื่อนบอกว่าอ่อนเพลีย เราก็พูดประโยคนี้)

- If I fall in my tub again, let me die there. I am embarrassed enough.
ถ้าฉันลื่นล้มในห้องน้ำอีก ปล่อยให้ฉันตายตรงนั้นแหละ ฉันอายมากพอแล้ว

- If you keep refusing to adhere to the rules of the school, you may be expelled.
หากคุณปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนคุณอาจถูกไล่ออก♥ การใช้ If-Clause แบบที่ 2.
พูดถึงเหตุการณ์ที่ จะเกิดขึ้นตามความตั้งใจ หรือคาดการณ์

โครงสร้างประโยค

If-Clause แบบที่ 2.
แบบจำ Tense If + Present Simple, Will + V1
แบบจำรูปกริยา V1, Will + V1
แบบจำ "Modal Verb" If + Present Simple, "Modal Verb" + V1
หมายเหตุ : will = "Modal Verb"
โปรดสังเกตว่า เราจะใช้ Will หรือ Modal Verb ตัวอื่น ๆที่ใช้จะมีความหมายเป็นอนาคต (Future) แทนได้ ซึ่งได้แก่ can / could / may / might / shall / should / will / would
หมายเหตุ could / might / should / would แม้ว่าเป็น Moddal Verb รูปอดีตแต่ก็ยังใช้ใน รูปประโยคเงื่อนไขนี้ได้

ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"

- If you’re sick, you should rest.
ถ้าคุณป่วย คุณก็ควรจะพักผ่อน

- Well, if you don't tell me, I won't do.
ถ้าคุณไม่บอกฉัน ฉันก็ไม่ทำ

- If they come here, I will let you know.
ถ้าพวกเขามาที่นี่เมื่อไหร่ ฉันจะบอกคุณนะ

- If we tell you now, it will ruin the surprise.
ถ้าพวกเราบอก คุณก็จะอดเซอร์ไพร์สิ

- I'll show you mine if you show me yours first.
ฉันจะเอาให้คุณดู ถ้าคุณแสดงของคุณให้ดูก่อน
(เอกสาร)

- If you feel my pain, you will understand how I feel.
ถ้าคุณรู้สึกถึงความเจ็บปวดของฉัน คุณจะเข้าใจว่าฉันรู้สึกอย่างไร

- This machine will break down if you don’t take care of it.
เครื่องยนต์จะพังถ้าคุณไม่เอาใจใส่มัน♥ การใช้ If-Clause แบบที่ 3.
พูดถึงเหตุการณ์ที่ แทบจะไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน (พูดที่เล่น ทีจริง/ ฝันเฟื่องในปัจจุบัน)

โครงสร้างประโยค
If-Clause แบบที่ 3.
แบบจำ Tense If + Past Simple, would + V1
แบบจำรูปกริยา V2, would + V1
แบบจำ "Modal Verb" If + Past Simple, "Modal Verb" + V1
หมายเหตุ : would = "Modal Verb"
"Modal Verb" ที่ใช้คือ could / might / should / would
should / would / might และ could คือ "Modal Verb" ที่เป็น Future Past Tense

ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"

- การใช้ If I were you ...
I were + นาม (คน, สัตว์, สิ่งของ แล้วแต่จะจินตนาการ)
ใช้ในประโยคที่่ไม่เป็นจริง (ประโยคสมมุติ)
If I were.... ถ้าฉันเป็นเธอ...
ตัวอย่างประโยค
- If I were you, I'd paint it blue.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะทาสีน้ำเงิน

- If I were you, I would trust her.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไว้ใจหล่อน

- If I were you, I wouldn't worry.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็ไม่ต้องกังวล

- If I were you, I'd study harder.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะเรียนให้หนักขึ้น

- If I were you, I wouldn't do this.
ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะไม่ทำอย่างนี้

- If I were you I'd give him a hand.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะช่วยเขา

- If I were you, I'd go talk to John.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไปพูดคุยกับจอห์น

- If I were you, I wouldn't eat that.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่กิน

- If I were young, I would go abroad.
ถ้าฉันยังวัยรุ่น ฉันจะไปต่างประเทศ

- If I were you, I wouldn't talk to him.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่พูดคุยกับเขา

- If I were you, I'd go home right away.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็จะกลับบ้านทันที

- If you knew Linda, you would love her.
ถ้าคุณรู้จักลินดาคุณจะรักเธอ

- If I had time, I would take up a hobby.
ถ้าฉันมีเวลา ฉันจะหางานอดิเรกทำ

- If I had a car, I would take you home.
ถ้าผมมีรถผมจะไปส่งคุณที่บ้าน

- If I were you, I would apply for the job.
ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะสมัครงาน

- If I were you, I would go home at once.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็จะกลับบ้านทันที

- If I were you, I'd follow John's advice.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะทำตามคำแนะนำของจอห์น

- If I had to live in the hut, I'd kill myself.
ถ้าให้ฉันใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมหลังนั้น ฉันขอตายดีกว่า

- If I failed, I could always go back to being a salesman.
ถ้าฉันล้มเหลว ฉันก็สามารถกลับไปเป็นเซลส์แมนได้เสมอ

- If I had the capabilities, I would like to be a person like you.
ถ้ามีความสามารถพอ ฉันก็อยากจะเป็นเเบบคุณ

- If you walked into the one in Tastee Diner, there is a good chance you would meet Sek Loso.
ถ้าคุณเดินเข้าไปในภัตตาคาร Tastee Diner มีโอกาสที่คุณจะได้พบ เสก โลโซ เขาอยู่ประจำอยู่ที่นั่น
♥ การใช้ If-Clause แบบที่ 4.
พูดถึงเหตุการณ์ที่ ไม่เกิดขึ้นจริงในอดีต (พูดเล่น / เสียดาย /สมมุติฐานในอดีต)

โครงสร้างประโยค
If-Clause แบบที่ 4.
แบบจำ Tense If + Past perfect, would have + V3
แบบจำรูปกริยา had + V3, would have + V3
แบบจำ "Modal Verb" If + Past Perfect, "Modal Verb" + have + V3
หมายเหตุ : would = "Modal Verb"
"Modal Verb" ที่ใช้คือ could / should / would

ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"

- If I had known earlier, I wouldn't have said anything.
ถ้ารู้อย่างนี้ ฉันคงไม่บ่นซักคำ (บ่น, ตำหนิไปแล้ว)

- If I had known that, I should have been nicer to him.
ถ้ารู้งี้ ฉันน่าจะดีกับเขากว่านี้ (ทำดีกับเขาน้อยไป)

- If I had known that, I would have invited you inside the other day.
ถ้าฉันรู้(เรื่องนั้น) ฉันคงให้เธอเข้าไปในคืนนั้นแล้วหล่ะ

- If he had finished his homework, He could have gone to the movies.
ถ้าเขาได้ทำการบ้านเสร็จสิ้น เขาอาจได้ไปดูหนังแล้ว

♥ การใช้ if ในสำนวนต่าง ๆ
as if = ราวกับว่า..., เหมือนกับว่า...
- John nodded as if he didn’t care.
จอห์นพยักหน้า ราวกับว่าไม่ใส่ใจ

- It looks as if it will rain very hard.
ดูเหมือนว่า ฝนกำลังจะตกหนัก

- He laughed lightly as if out of pride.
เขาหัวเราะเบาๆ อย่างภูมิใจ

- He squeezes my hand as if to comfort me.
เขาบีบมือฉัน ราวกับว่าปลอบใจฉัน

- His voice breaking as if he was about to cry.
เสียงของเขาสั่น ราวกับว่าจะร้องไห้

- He feels as if his heart is going to explode.
เขารู้สึกเหมือนหัวใจจะวาย

- He staring at me as if to demand an answer.
เขาจ้องหน้าผมราวกับว่าจะขอคำตอบ

- I agreed meekly as if I had known for years.
ผมจึงตกลงอย่างว่าง่าย ราวกับว่าผมรู้จักเธอมานานนับปี

- She struggled and made as if she was about to cry.
เธอดิ้นรน และทำท่าเหมือนจะร้องไห้


asked if ... = หรือไม่.../ หรือเปล่า
- He asked if it was raining.
เขาถามว่าฝนกำลังตกหรือเปล่า

- He asked if I liked Thai food.
เขาถามฉันว่า ชอบหรืออาหารไทยหรือเปล่า

- He asked if I could do this job.
เขาถามฉันว่า สามารถทำงานนี้ได้หรือเปล่า

- She asked if he had an appointment.
เธอถามเขาว่า มีใบนัดพบแพทย์ หรือเปล่า

- He asked if I had found his wallet.
เขาถามฉันว่า พบกระเป๋าเงินของเขาบ้างหรือเปล่า

- He asked if she was sure she wanted to do this.
เขาถามเธอว่าแน่ใจหรือไม่ ที่เธอต้องการทำเช่นนี้


Do you mind if I + V1? = คุณจะว่าอะไรไหมถ้า... / คุณจะสะดวกไหมถ้า...
- Do you mind if I go?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะไป

- Do you mind if I sit?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะนั่ง

- Do you mind if I park here?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะจอดรถที่นี่

- Do you mind if I open the window?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะเปิดหน้าต่าง

- Do you mind if I sleep here tonight?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะนอนที่นี่คืนนี้

- Do you mind if I turn off the light?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะปิดไฟ

- Do you mind if we join you?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า เราจะเข้าร่วมกับคุณ

- Do you mind if we come in?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะเราเข้าไปข้างใน

- Do you mind if I ask you a question?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะถามคำถามกับคุณ

- Do you mind if we cross your garden?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า เราจะผ่านสวนของคุณ

- Do you mind if I use your computer?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

- Do you mind if I ask a few questions?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะถามคำถามสองสามข้อwonder if = สงสัย
- I wonder if he lies.
ฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก

- I wonder if he thinks about me.
ฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงฉันไหม

- I wonder if he has someone else.
ฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม

- I wonder if I should bring my cap.
ฉันคิดว่า ฉันควรนำหมวกไปด้วยหรือเปล่า

- I wonder if I should bring my gloves.
ฉันคิดว่า ฉันควรนำถุงมือไปด้วยหรือเปล่า

- I wonder if every language has jokes.
ฉันสงสัยว่าทุกภาษามีเรื่องตลกหรือเปล่า

- I wonder if she feels anything. She's so cold.
ฉันสงสัยว่าเธอรู้สึกอะไรบ้างไหม
(เธอเป็นคนเย็นชาหรือเปล่า)

- I wonder if you feel anything. You're so cold.
ฉันสงสัยว่าคุณรู้สึกอะไรบ้างไหม
(คุณเป็นคนเย็นชาหรือเปล่า)

- He was beginning to wonder if a ghost even existed.
เขาเริ่มสงสัยว่าผีมีอยู่จริงหรือไม่

- I'm from Channel 3. I was wondering if I could ask you a few questions.
ดิฉันมาจากช่อง 3 ฉันมีข้อสงสัย ขอถามคำถามสองสามข้อนะคะ

- I was wondering if I could reschedule my appointment to a later date?
ฉันสงสัยว่าฉันจะเลื่อนวันนัดใหม่ ในภายหลังได้หรือไม่
การใช้ if แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ if สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : if
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : if

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : if
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : if
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : if
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : if
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : if
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : if
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : if
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : if
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : if
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : if
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : if
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : if
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : if
15. American heritage : www.ahdictionary.com : if
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : if
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : if
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : if
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : if
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : if
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : if
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : if
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : if
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : if
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : if
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : if
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : if
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : if
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : if
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : if
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : if

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : if
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : if
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : if
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : if
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : if
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : if

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary

รวมประโยค ที่มีการใช้ if
- If I were you, I wouldn't do this.
ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะไม่ทำอย่างนี้

- If I were you, I wouldn't worry.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็ไม่ต้องกังวล

- If I were you, I'd study harder.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะเรียนให้หนักขึ้น

- If I were you, I'd paint it blue.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะทาสีเงิน

- If I were you, I would trust her.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไว้ใจหล่อน

- If I were you I'd give him a hand.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะช่วยเขา

- If I were you, I'd go talk to John.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไปพูดคุยกับจอห์น

- If I were you, I wouldn't eat that.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่กิน

- If I were young, I would go abroad.
ถ้าฉันยังเด็ก ฉันจะไปต่างประเทศ

- If I were you, I wouldn't talk to him.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่พูดคุยกับเขา

- If I were you, I'd go home right away.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็จะกลับบ้านทันที

- If I were you, I would apply for the job.
ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะสมัครงาน

- If I were you, I'd follow Tom's advice.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะทำตามคำแนะนำของจอห์น

- If I were you, I would go home at once.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็จะกลับบ้านทันที

- If I were you, I would follow his advice.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะทำตามคำแนะนำของเขา

- If I were you, I wouldn't live with him.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่อยู่กับเขา

- If I were you, I'd put the money in a bank.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะเอาเงินเข้าธนาคาร

- If I were you, I'd buy it. "But you aren't me!"
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะซื้อมัน "แต่คุณไม่ใช่ฉันนะ!"

- If I were you, I wouldn't go there by myself.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่ไปที่นั่นด้วยตัวเอง

- If I were younger, I would go abroad to study.
ถ้าฉันเป็นเด็กฉันจะไปต่างประเทศเพื่อศึกษา

- If I were you, I would not have said such nonsense.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่พูดเรื่องไร้สาระดังกล่าว


- Do you mind if I go?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะไป

- Do you mind if I sit?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะนั่ง

- Do you mind if I leave?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะไป

- Do you mind if I smoke?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะสูบบุหรี่

- Do you mind if I sit down?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะนั่งลง

- Do you mind if I join you?
คุณคิดว่าฉันจะเข้าร่วมกับคุณหรือไม่

- Do you mind if I stay here?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะอยู่ที่นี่

- Do you mind if I park here?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะจอดรถที่นี่

- Do you mind if we sit down?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า เราจะนั่งลง

- Do you mind if I ask why?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะถามว่าทำไม

- Do you mind if I join in?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะเข้าร่วมด้วย

- Do you mind if I come in?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะเข้าไปข้างใน

- Do you mind if I sleep here?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะนอนที่นี่

- Do you mind if I smoke here?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะสูบบุหรี่ที่นี่

- Do you mind if I leave early?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะออกไปก่อน

- Do you mind if I try this on?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะลองอันนี้

- Do you mind if I open the door?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะเปิดประตู

- Do you mind if I turn on the TV?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะเปิดทีวี

- Do you mind if we join you?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า เราจะเข้าร่วมกับคุณ

- Do you mind if we come in?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะเราเข้าไปข้างใน

- Do you mind if I speak with John?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันจะพูดกับจอห์น

- Do you mind if I turn off the AC?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันปิดแอร์

- Do you mind if I open the window?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันจะเปิดหน้าต่าง

- Do you mind if I turn down the TV?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันจะปิดทีวี

- Do you mind if I turn on the radio?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันจะเปิดวิทยุ

- Do you mind if I sleep here tonight?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะนอนที่นี่คืนนี้

- Do you mind if I change the channel?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะเปลี่ยนช่องรายการ

- Do you mind if I ask you a question?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะถามคำถามกับคุณ

- Do you mind if I turn off the light?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะปิดไฟ

- Do you mind if we cross your garden?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า เราจะผ่านสวนของคุณ

- Do you mind if I watch TV for a while?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันจะดูทีวีสักพัก

- Do you mind if I go back to sleep now?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะกลับไปนอนตอนนี้

- Excuse me, do you mind if I sit here?
ขอโทษนะ คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะนั่งอยู่ที่นี่

- Do you mind if I use your computer?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันจะใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

- Do you mind if I ask a few questions?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะถามคำถามสองสามข้อ

- Do you mind if I call on you tomorrow?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันจะโทรหาคุณในวันพรุ่งนี้

- Do you mind if I leave for a few minutes?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้า ฉันจะออกไปสักสองสามนาที

- Do you mind if I have a look at your new car?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันขอดูรถคันใหม่ของคุณ

- Do you mind if I have a look at your new cell phone?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันขอดูโทรศัพท์มือถือใหม่ของคุณ


- Better if I don't know.
จะดีกว่าถ้าคุณไม่รู้

- I might die if I do it.
ฉันอาจจะตายได้ถ้าฉันทำ

- How about if I do this?
จะเป็นยังไงถ้าฉันจะทำแบบนี้

- I wonder if it will be.
ฉันกำลังคิดอยู่ ว่ามันจะเป็นไปได้ไหม

- It 'd be a nightmare if she stayed.
ถ้าเธออยู่ที่นี่ต่อก็อาจจะเป็นฝันร้ายของเธอ

- If you knew Linda, you would love her.
ถ้าคุณรู้จักลินดาคุณจะรักเธอ

- Well, if you don't tell me, I won't know.
ถ้าคุณไม่บอกฉัน ฉันก็ไม่รู้

- If you wait, you may make things worse.
ถ้าคุณรอคุณอาจทำให้สิ่งต่าง ๆที่แย่ลง

- Hi, if you need any help, just let me know.
สวัสดีครับ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือก็บอกนะ

- Sure. I'll let you know if I need anything.
โอเคค่่ะ ฉันจะแจ้งให้คุณทราบหากฉันต้องการอะไร

- Well, if you don't want that girl, I'll have her.
ถ้านายไม่สนสาวคนนั้น งั้นฉันจะจีบเอง

- if you’ve reserved the table, you can come in.
ถ้าคุณจองโต๊ะคุณก็สามารถเข้ามาได้

- I don't know if I want to be his friend anymore.
ฉันไม่รู้ว่า ฉันยังอยากเป็นเพื่อนของเขาต่อไปอีกมั้ย

- Well, if we're telling the truth, let me ask you.
ถ้าเรากำลังพูดความจริงกันอยู่ ขอฉันถามอะไรหนอยนะ

- If they're not going to come to us, let's go to them.
ถ้าเขาไม่มาหาเรา เราก็จะไปหาเขา

- I don't know if I want to be his girlfriend anymore.
ฉันไม่รู้ว่า ฉันยังอยากเป็นแฟนของเขาต่อไปอีกมั้ย

- If you really want to help, forget it ever happened.
ถ้าคุณอยากจะช่วยจริง ๆ ลืมมันไปซะ ว่าเกิดอะไรขึ้น

- If you are in this room, then who is in the bathroom?
ถ้าคุณอยู่ห้องนี้ แล้วใครกันที่อยู่ในห้องน้ำ

- If you had more free time, what would you do with it?
ถ้าคุณมีเวลาว่างมากขึ้นคุณจะทำอะไร

- If he stood on tiptoe, he could reach the shelf.
ถ้าเขายืนเขย่งปลายเท้า เขาสามารถเอื้อมถึงชั้นวางของได้

- If the people find out, they might think I'm a pervert.
ถ้าคนอื่นรู้ เขาอาจคิดว่าผมเป็นพวกวิตถาร

- If you don't have a garage just keep it in your driveway.
ถ้าคุณไม่มีโรงจอดรถ ก็จอดเก็บไว้บนถนนส่วนบุคคลของคุณ

- Well, if you are tired, can I offer you some tea or coffee?
ถ้าคุณเหนื่อย ฉันชงชาหรือกาแฟให้เอาไหม

- If you fall, it's not gonna be anybody's fault but your own.
ถ้าคุณล้มก็ไม่ใช่ความผิดใคร นอกจากตัวเอง

- If I had money, then I would have given it to you, for sure.
ถ้าชั้นมีเงิน ชั้นให้นายแน่นอน

- If your name's not on the guest list, then you can't come in.
ถ้าชื่อของคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อแขกรับเชิญ คุณจะไม่สามารถเข้ามาได้

- Well, if you're not scared of needles, would you have a tattoo?
ถ้าคุณไม่กลัวเข็มคุณจะสักหรือเปล่าล่ะ

- The surgeon wanted to see if his patient could move his fingers.
ศัลยแพทย์ต้องการดูว่า ผู้ป่วยของเขาสามารถขยับนิ้วมือได้หรือไม่

- What happens if I am not home and something is delivered to me?
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่อยู่ที่บ้าน และมีพัสดุส่งถึงฉัน

- If you are uncertain about the answers to the questions, read the text again.
หากคุณไม่แน่ใจคำตอบ (ของคำถาม)โปรดอ่านข้อความนั้นอีกครั้ง

- If my numbers are the same as the Lottery numbers on television, I win millions!
ถ้าตัวเลขของฉันเหมือนกับตัวเลขสลากกินแบ่งในโทรทัศน์ฉันก็ถูกหวยได้เงินหลายล้าน!

- If you are having any pain or problems with your teeth you should go see a dentist, as soon as possible. If you wait, you may make things worse.
หากคุณมีอาการปวดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับฟันคุณควรไปพบทันตแพทย์โดยเร็วที่สุด ถ้าคุณรอคุณอาจทำให้สิ่งต่าง ๆที่แย่ลง


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับคำค้นหา
การใช้ should haveNo comments:

Post a Comment