โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, February 19, 2015

การใช้ it ในภาษาอังกฤษ

it เป็นคำสรรพนาม มีการใช้ได้หลากหลาย เช่น
♥ - ใช้แทน สัตว์
♥ - ใช้แทน สิ่งของ
♥ - ใช้แทน สถานที่
♥ - ใช้แทน สภาพอากาศ
♥ - ใช้แทน วัน, เวลา เหตุการณ์ ต่าง ๆ
♥ - ใช้แทน ระยะทาง
♥ - บอกอารมณ์ ความรู้สึก
♥ - ใช้แทน บุคคล
♥ - ใช้แทน สิ่งที่กล่าวถึงใน ประโยคส่วนหน้า / ก่อนหน้า
♥ - การใช้ It ใช้แทน ประธาน หรือ กรรมในประโยค (อาจรู้ได้จากบริบท หรือข้อความก่อนหน้า)
♥ - ใช้แทน สิ่งที่กล่าวถึงใน ประโยคส่วนหน้า / ก่อนหน้า

หมายเหตุ
บางครั้งเราอาจไม่แปล "it " ว่า " มัน " ก็ได้
It is cold. แปล ตรง ๆ ว่า "มันหนาวเย็น" ให้แปลว่า "หนาวเย็น" หรือ "อากาศหนาวเย็น"

it ความหมาย บางครั้ง ก็แล้วแต่สถานการณ์ ซึ่งจะเข้าใจได้เอง ระหว่างคู่สนทนา
Hope you can make more sense of it than I can.
หวังว่าคุณคงเข้าใจมันมากกว่าฉัน
it ความหมาย ในประโยคนี้ อาจเป็น สิ่งของ, ชิ้นงาน, หรือสิ่งมีชีวิต ก็เป็นได้


ความรู้เบื้องต้น
It = มัน (ตัวพิมพ์ใหญ่ ใช้เป็นประธานของประโยค)
it = มัน (ตัวพิมพ์เล็ก ใช้เป็นกรรมของประโยค)
It is = It's (รูปย่อ)
It has been = It's been(รูปย่อ Present Perfect)

การใช้ its = (สัตว์, สิ่งของ) ของมัน
- The puppy is playing with its tail.
ลูกสุนัขกำลังเล่น กับหางของมันเอง

- A tornado can destroy anything in its path.
พายุทอร์นาโดสามารถทำลายสิ่งใด ๆ ที่อยู่ในเส้นทางของมัน

- A rattlesnake warns its victim before it bites.
งูหางกระดิ่งเตือนเหยื่อของมันก่อนกัด

การใช้ itself = (ทำ)ของมันเอง
- At times, the United States has closed itself off from the world. At other times, it has been an active leader.
ในบางครั้งสหรัฐอเมริกาได้ปิดตัวเองออกจากโลกภายนอก ในบางครั้งก็เป็นผู้นำที่กระตือรือร้น


♥ - ใช้แทน สัตว์ต่าง ๆ
- Is it here?
มันอยู่ที่นี่ใช่มั๊ย

- It is gone.
มันไปแล้ว

- It sees me.
มันเห็นฉัน

- It is a dog.
มันคือสุนัข

- It is a big dog.
มันคือสุนัขตัวใหญ่

- It is called "Big. "
เรียกมันว่า "Big"

- It grows very quickly.
มันโตเร็วมาก

- It is a very good dog.
เป็นสุนัขที่ดีมาก

- It was a very dangerous dog.
มันเป็นสุนัขที่อันตรายมาก

- I love it very much because it's first my dog and my best friend.
ฉันรักมันมากเพราะเป็นสุนัขตัวแรก และเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

♥ - ใช้แทน สิ่งของ
ประโยคบอกเล่า
- It is a book.
มันคือหนังสือ.

ประโยคปฏิเสธ
- It is not a book.
มันไม่ใช่หนังสือ.

- It is a pillow.
มันคือหมอน

- It is a pen.
มันคือปากกา

- It is a big book.
เป็นหนังสือเล่มใหญ่

- It is the gift of God.
นี่​เป็น​ของ​ขวัญ​จาก​พระเจ้า

- It is a beautiful dress. Try it on.
มันเป็นชุดที่สวยงาม ลองสวมดูสิ

- Who nicked my pen! Give it back now!
ใครจิ๊กปากกาของฉัน! เอามันมาคืนเดี๋ยวนี้!

- He raises himself and finds he was sitting on it.
เขายกตัวขึ้นจึงรู้ว่าตัวเองอยู่นอนทับมันอยู่
(it =อาจจะเป็น สื่งของเล็ก ๆ ที่สามารนอนทับได้)

- I just put camera on the chair a while ago, but now it has gone.
ฉันเพิ่งวางกล้อง ไว้บนเก้าอี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา แต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว
(it =อาจจะเป็น สื่งของเล็ก ๆ ที่สามารหยิบถือได้ ในประโยคนี้ it หมายถึงกล้อง)

- Outside were four tables. Each had four white metal chairs around it, and several big umbrellas provided shade.
ด้านนอกมีโต๊ะสี่ตัว แต่ละตัวมีเก้าอี้โลหะสีขาวสี่ตัวอยู่รอบ ๆ และมีร่มขนาดใหญ่หลายคันให้ร่มเงา
(it = โต๊ะ)


♥ - ใช้แทน สถานที่ต่าง ๆ
- It is not far to Paris.
อยู่ไม่ไกลจากกรุงปารีส

- It is a very big room.
มันคือห้องใหญ่มาก

- It is my father's house.
มันเป็นบ้านของพ่อของฉัน

- It is the photo of my new house.
นี่เป็นรูปบ้านใหม่ของฉัน

- Where is your house? "It is over there."
บ้านของคุณอยู่ไหน /มันอยู่นั่นไง

- It is not far from my house to the station.
อยู่ไม่ไกลจากบ้านของฉันไปยังสถานี

- I like this house, because it is very comfortable.
ฉันชอบบ้านหลังนี้เพราะมันสะดวก สบายมาก ๆ

- It is difficult to have one's own house in Bangkok.
ยากที่จะมีบ้านของตัวเองในกรุงเทพฯ

- I've never been to your house, but I know where it is.
ฉันไม่เคยไปบ้านของคุณ แต่ฉันรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน

- It is very hard to get rid of cockroaches from our house.
เป็นเรื่องยากมากที่จะกำจัดแมลงสาบออกจากบ้านของเรา

- It is our custom to take off our shoes when we enter the house.
มันเป็นขนบธรรมเนียมของเราที่จะถอดรองเท้าออกเมื่อเราเข้าไปในบ้าน

- The house is too big for us, and what is more, it is too expensive.
บ้านหลังนี้มีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับพวกเรา และที่ยิ่งกว่านั้น มันแพงเกินไป

- We will move into our new house next month if it is completed by then.
เราจะย้ายเข้าบ้านใหม่ในเดือนหน้าหากเสร็จสิ้นแล้ว

- It is true of American society that the male is the head of the household.
มันเป็นความจริงของสังคมอเมริกันว่าผู้ชายเป็นผู้นำในบ้าน

- He goes to the phone, but as soon as he lays his hand on it, the ringing stops.
เขาไปที่โทรศัพท์ แต่ทันทีที่เขาวางมือลงบนโทรศัพท์ เสียงเรียกเข้าก็หยุดลง

- Our house is quite satisfactory except that it is rather a long way to the bus stop.
บ้านของเราเป็นที่น่าพอใจมากยกเว้นว่ามันค่อนข้างไกลไปป้ายรถเมล์

- This house is conveniently situated but the trouble is that it is too small for our arge family.
บ้านนี้ตั้งอยู่ในทำเลสะดวก แต่ปัญหาคือมันเล็กเกินไปสำหรับครอบครัวใหญ่ของเรา


♥ - ใช้แทน สภาพอากาศ
It = มัน (ใช้เป็นประธานของประโยค เพื่อบอกสภาพอากาศ)
- It is sunny. มีแสงแดดจัด
- It is foggy. มีหมอกจัด, มีหมอกหนา
- It is warm. อุ่น, อบอุ่น
- It is storm. มีพายุแรง
- It is cloudy. มีเมฆมาก
- It is going to rain. ฝนกำลังจะตก

- It is rainy. มีฝนตกมาก
- It is hot. มันร้อน, อากาศร้อน
- It is very hot. มันร้อนมาก ๆ, อากาศร้อนมาก ๆ
- It is humid. มันชื้น, อากาศชื้น
- It is cold. อากาศหนาวเย็น
- It is frozen. เย็นจนเป็นน้ำแข็ง
- It is snowy. หิมะลงเยอะ
- It is snowing again. หิมะเริ่มตกอีกครั้ง
- It won't be snowy next week. สัปดาห์หน้า จะไม่มีหิมะตกแล้ว
- It always snows in this country. หิมะตกประจำที่เมืองนี้
- It is windy. มีลมแรง
- It is not snowy. วันนี้ ไม่มีหิมะ
- Is it sunny today? วันนี้มีแดดไหม
- It is hot in this room. ห้องนี้ากาศร้อนมาก
- It is a beautiful day! มันเป็นวันที่สวยงาม! (ท้องฟ้าสดใน)
- It is a nice day today. วันนี้เป็นวันที่ดี (บรรยากาศดี)
- It will rain tomorrow. พรุ่งนี้จะมีฝนตก (คาดเดา หรือพยากรณ์อากาศ)
- It will be a nice day tomorrow. พรุ่งนี้ก็จะอากาศดีแล้ว
- Today the weather is warm and sunny. วันนี้สภาพอากาศ อบอุ่นและมีแดด
- Is it windy today? No, it is not windy today. วันนี้ มีลมแรงหรือเปล่า? ไม่เลย วันนี้ไม่มีลมแรง
- It's been really hot lately. ช่วงนี้ร้อนมาก ๆ / ร้อนจริง ๆ


บอกอารมณ์ ความรู้สึก
- It is love. มันคือความรัก
- Is it love? มันคือความรักหรือเปล่า
- It is soft. มันนุ่ม
- Is it true. มันเป็นความจริง
- It is fun. สนุกดี
- It is funny. ตลกดี
- It is interesting. น่าสนใจ
- It is awesome! มันสุดยอดมาก
- It is epic! มันสุดยอดมาก (แสลง)
- It sucked. ห่วยมาก (หยายคาย ควรใช้เพื่อนสนิท)
- It is horrible. มันแย่มาก
- It is terrible. มันแย่มาก

- It is alright. มันก็ไม่ดี ไม่แย่นะ ก็งั้น ๆ
- It is so boring. มันน่าเบื่อมากเลย
- It is nothing special. ไม่มีอะไรพิเศษ ก็งั้น ๆ
- It is nice to see you. ยินดีที่ได้พบคุณ
- It's a nice day today, wouldn't you say.
วันนี้เป็นวันที่ดี คุณว่ามั๊ย

การใช้ it ใช้แทน วัน, เวลา เหตุการณ์ ต่าง ๆ
- It's about thirty minutes long.
ใช้เวลานานประมาณ สามสิบนาที

- It's been over for a long time.
มันจบลงนานแล้ว

- Don't do that unless I allow it.
อย่าทำอย่างนั้นเว้นแต่ว่า ฉันจะอนุญาต

- It's been bothering me since that day.
มันรบกวนจิตใจฉันตั้งแต่วันนั้น

- Well, it's been a pleasure meeting you.
มีความสุขมาก ที่ได้พบคุณ

- It is unlikely that he will have the money.
มันไม่น่าเป็นไปได้ว่าเขาจะมีเงิน

- Is it too late to say I'm sorry?
มันสายเกินไปหรือเปล่า ที่ฉันจะบอกว่า ขอโทษ

- It's been five years since I last saw you.
เป็นเวลา สามปีแล้ว ตั้งแต่ที่ฉันเจอคุณครั้งสุดท้าย

- It is not the first time something like this has happened.
มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นแบบนี้

ใช้ it แทน บุคคล(เวลาโทรศัพท์)
ผู้รับสายปลายทาง: Hello. สวัสดีค่ะ
Anna(ผู้โทร): Hello. Is this Linda? It is Anna. สวัสดี ลินดาใช่ไหม? ฉันแอนนา
ผู้รับสายปลายทาง: I am sorry. You have the wrong number. ขอโทษค่ะ คุณคงโทรผิดเบอร์
หมายเหตุ : It is Anna = ฉันคือแอนนา / นี่คือเสียงของแอนนา


- Somebody is playing the guitar. It must be John.
ใครบางคนกำลังเล่นกีตาร์ คงต้องเป็นจอห์นแน่เลย.
(เสียงที่ได้ยิน ใช้It แทนได้)♥ - การใช้ It ใช้แทน ประธาน หรือ กรรมในประโยค (อาจรู้ได้จากบริบท ของคู่สนทนา หรือข้อความก่อนหน้า)
- It looks funny.
มันดูน่าสนุก /สนุกดี

- I am already doing it today.
วันนี้ ฉันได้ทำมันแล้ว

- It seems really windy outside.
ดูเหมือนว่ามีลมแรงมากที่ข้างนอก
(It =อาจจะเป็น บ้าน, รถ, เครื่องบิน)

- It's been completed
มันเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ
(It = อาจจะเป็น สถานที่, สิ่งของ, หรือชิ้นงาน )
It's been = It has been

- It is near the police station.
อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจ.
(It = อาจจะเป็น สถานที่, สิ่งของ, ต้นไม้ ฯล )

- It is behind the lobby.
อยู่ด้านหลังล็อบบี้
(It =อาจจะเป็น สิ่งของ หรือสิ่งมีชีวิตใด ๆ ก็ได้)

- It is behind the bank.
มันอยู่ด้านหลังธนาคาร
(It =อาจจะเป็น สิ่งของ หรือสิ่งมีชีวิตใด ๆ ก็ได้)

- it's been built for one purpose.
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์หนึ่ง
(It =อาจจะเป็น สิ่งของ, สถานที่)

- Sometimes, I cannot do it tomorrow.
บางครั้ง ฉันอาจไม่สามารถทำได้ในวันพรุ่งนี้
(It =อาจจะเป็น งานอะไรสักอย่างนึง)

- I will send it to you today.
ฉันจะส่งให้วันนี้
(It =อาจจะเป็น สิ่งของ หรือสิ่งมีชีวิตใด ๆ ก็ได้)

A: Where is the gym?
   โรงยิมอยู่ที่ไหน
B: It is next to the movie theater. Go that way.
   อยู่ถัดจากโรงภาพยนตร์ เดินไปทางนั้น
(It = Gym โรงยิม)

- I'm sorry. If I locate it, I will send it to you right away.
ฉันขอโทษ ถ้าฉันพบมันฉันจะส่งให้คุณทันที
(It =อาจจะเป็น สิ่งของ หรือสิ่งมีชีวิตใด ๆ ก็ได้)

- I always catch this bus. It only takes half an hour.
  ฉันขึ้นรถคันนี้ประจำ ใช้เวลาเดินทางเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น
(It = bus รถโดยสาร)

A: Does this bus really go to the mall?
   รถบัสคันนี้ไปที่เดอะมอลล์ใช่ไหม
B: Yes, it goes all the way there. I catch this bus a lot.
   ใช่ครับ มันวิ่งไปเส้นทางนั้น คันนี้ผมขึ้นบ่อย

A: Are you sure that this bus will take us to Bangkok?
   คุณแน่ใจหรือไม่ว่ารถบัสคันนี้จะพาเราไปกรุงเทพฯ
B: Yes, it will.
   ใช่มันจะไปที่นั่น

In 1991, Michael Jackson released his song "Dangerous."
It is one of his best known and most influential works.
ในปี 1991 Michael Jackson ได้ปล่อยผลงานเพลง "Dangerous"
มันเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลมากที่สุดชุดหนึ่งของเขา (It = ผลงานเพลงในชุด Dangerous)


Michael Jackson Jam Bangkok Thailand 1993 Dangerous tourการใช้ it แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ it สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : it
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : it

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : it
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : it
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : it
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : it
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : it
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : it
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : it
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : it
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : it
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : it
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : it
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : it
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : it
15. American heritage : www.ahdictionary.com : it
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : it
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : it
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : it
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : it
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : it
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : it
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : it
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : it
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : it
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : it
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : it
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : it
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : it
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : it
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : it
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : it

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : it
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : it
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : it
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : it
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : it
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : it

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
การใช้ it กับ there, its ย่อมาจาก, การ ใช้ it is been, its และ it, it กับ is ต่างกันอย่างไร,

No comments:

Post a Comment