โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 22, 2015

การใช้ Speaking of which

Speaking of which = ขณะพูดถึงเรื่องนั้น.. / ขณะพูดถึงเรื่องนี้.. / ว่าแต่ว่า ...
หมายเหตุ ใช้กล่าวถึงเรื่องหรือข้อความก่อนหน้า


ประโยคตัวอย่างการใช้ Speaking of which
1.
A: We just have to deal with them.
A: เราต้องเรียนรู้จะรับมือกับมัน
B: Speaking of which, How do we get out of this?
B: พูดถึงรับมือ เราจะทำไงกับเรื่องนี้กันดีล่ะ


2.
A: Maybe it's just old bag.
A: บางทีมันอาจเป็นแค่ถุงเก่า ๆ
B: Speaking of which... No. I want to know what"s in there.
B: ว่าแต่ว่า... ไม่นะ ฉันก็แค่อยากรู้ว่าอะไรอยู่ในนั้น


3.
A: Oh! Now that he's a widower, I put him on the guest list.
A: โอ้! ตอนนี้เขาเป็นพ่อม่ายในรายชื่อแขกที่ได้รับเชิญ
B: Speaking of which, why are you in such a good mood?
B: ขณะที่พูดถึงเรื่องนี้ ทำไมหล่อนถึงดูอารมณ์ดีจังยะ

4.
A: Why keep us in the dark about Root and Shaw?
A: แล้วทำไมต้องปกปิดเราเรื่องรูทกับชอว์ล่ะ?
B: Speaking of which, have you figured out what to do with Root yet?
B: ขณะที่พูดถึงเรื่องนี้ นายคิดออกหรือยังว่าจะทำยังไงกับรูท

5.
A: He's like family. Our fathers were such good friends before his accident.
A: เขาเหมือนครอบครัวของฉัน ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ พ่อของพวกเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
B: Speaking of which, I was sorry to hear of his recent passing.
B: ขณะพูดถึงเรื่องนั้น ฉันรู้สึกเสียใจที่เขาจากไป


6.
A: Hmm. I love you, John.
A: อืม ฉันรักคุณนะ จอห์น
B: I love you, too. Speaking of which, maybe it's time to tell Dan how you feel about him?
B: ฉันก็รักเธอเหมือนกัน ขณะที่พูดถึงเรื่องนี้แล้ว มันอาจจะถึงเวลาที่ต้องบอกแดน ว่าเธอรู้สึกยังไงกับเขา


7.
A: I can still feel those slimy things crawling through my fingers.
A: ฉันยังรู้สึกขยะแขยง ตามซอกนิ้วอยู่เลย
B: Speaking of which, how come I don't hear anything moving in that box? Shouldn't they be croaking or something?
B: พูดถึงเรื่องนี้ ทำไมฉันไม่ได้ยินอะไรในกล่องเลย มันต้องร้องอ๊บๆ ไม่ใช่หรอ


การใช้ which แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ which สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : which
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : which

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : which
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : which
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : which
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : which
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : which
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : which
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : which
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : which
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : which
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : which
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : which
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : which
15. American heritage : www.ahdictionary.com : which
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : which
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : which
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : which
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : which
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : which
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : which
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : which
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : which
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : which

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment