โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, March 3, 2015

การใช้ For


for = สำหรับ, เพื่อ, แทน, สนับสนุน, เป็นระยะ, ในฐานะของ, ไปยัง, ด้วยเหตุที่, เพราะว่า , แลกกับ
ความรู้เบื้องต้น วลี และสำนวนที่ใช้กับ for
for nowณ เวลานี้ / สำหรับตอนนี้
for sureแน่ ๆ
work forทำให้งานให้กับ
zone forอนุมัติ
write forเขียนให้กับ
yearn forคร่ำครวญหา, โหยหา
yearn forปรารถนาอย่างมาก
settle forฝืนใจยอมรับ, ฝืนใจปักหลัก
famous forมีชื่อเสียงในด้าน...
work forceกำลังแรงงานทั้งหมด (เช่น ในประเทศ บริษัท โรงงาน)
yammer forตะโกนเสียงดัง
witness forประกาศว่านับถือหรือศรัทธาต่อพระเจ้า
write in forเขียนไปขอ (จากรายการวิทยุ, โฆษณา)
word for word คำต่อคำ
I’m cheering for… ฉันลุ้น (เชียร์ / เอาใจช่วย) ...
zeal for somethingความชื่นชอบ
sorry for the delayขอโทษที่มาช้า
Then for three years, หลังจากนั้นสามปีfor + จำนวนเวลา = เป็นเวลา...
- I was lost for years.
ฉันหลงทางเป็นแรมปี
(years = มากกว่า 1 ปี)

- I haven’t eaten for five hours.
ผมยังไม่ได้กินข้าวมา 5 ชั่วโมงแล้ว

- He had worked here for 5 years.
เขาเคยทำงานที่นี่เป็นเวลา 5 ปี

- He had been in Thailand for 5 years.
เขาอยู่เมืองไทยมา 5 ปี

- I have been in Thailand for 6 years.
ฉันอยู่เมืองไทยมา 6 ปี

- He reads for 2 hours every day.
เขาอ่านหนังสือเป็นเวลา 2 ชั่วโมงทุกวัน

- I had studied English for 4 years.
ฉันเคยเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลา 4 ปี

- I have been in Thailand for 3 days.
ฉันอยู่เมืองไทยมา 3 วันแล้ว

- We will visite Thailand for 2 weeks.
เราจะไปประเทศไทยเป็นเวลา 2 สัปดาห์

- I go running every day for 15 minutes.
ฉันไปวิ่งทุกวัน วันละ 15 นาที

- I go running every day for 10 minutes.
ฉันไปวิ่งทุกวัน วันละ 10 นาที

- He lived in Thailand for 6 months.
เขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว

- Today, the student are reading for 30 minutes.
วันนี้นักเรียนกำลังอ่านอยู่ เป็นเวลา 10 นาทีแล้ว

- I have been living in Thailand for several months.
ฉันอยู่เมืองไทยเป็นเวลาหลายเดือนแล้วfor + ตำแหน่งเวลา = สำหรับเวลา...
- I would like to reserve a table for 6pm.
ฉันขอจองโต๊ะสำหรับเวลาหกโมงเย็น

- My mom made a reservation for 6 o'clock.
แม่ของฉันได้ทำการจองไว้ สำหรับเวลาหกโมงเย็นfor + V1 + ing = การ... / เพื่อการ... / สำหรับการ...
- I'm here for helping.
ผมมาที่นี่เพื่อ(การ)ช่วยเหลือครับ

- Thanks for helping me.
ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือค่ะ
(ขอบคุณที่ช่วยค่ะ)

- Thank you for cooking.
ขอบคุณสำหรับการทำอาหารเลี้ยงนะ

- Thank you for letting us stay a night here.
ขอบคุณที่อนุญาตให้เรามาพักกันคืนนี้

- Thank you for coming. I didn't have anyone else to call.
ขอบคุณที่มานะคะ แต่ฉันไม่รู้จะโทรหาใครจริง ๆwait for + กรรมของประโยค = รอ
- I'll be waiting for her. ฉันจะรอเธอ
- I'll be waiting for you. ฉันจะรอคุณ
- I'll be waiting for him. ฉันจะรอเขา
- I'll be waiting for John. ฉันจะรอจอห์น
- You will be waiting for many hours. I would not advise it.
คุณจะรอเป็นเวลาหลายชั่วโมง ฉันจะไม่แนะนำให้รอ

- Wait for me. Please.
รอผมก่อน ได้โปรดเถอะ

- Can you wait for me?
คุณสามารถรอฉันได้ไหม

- Wait a moment for me.
รอฉันก่อน แป๊บนึง

- could you wait for me here?
คุณจะรอฉันที่นี่ได้ไหม

- She makes him wait for her every day.
เธอทำให้เขาต้องรอเธอทุกวัน

- Thank you for waiting.
ขอบคุณที่รอค่ะ (ขอบคุณสำหรับการรอคอย)

- It's as if you're waiting for mistakes, and then immediately fire staff.
อย่างกับว่าคุณรอนั่งให้พนักงานทำผิด เพื่อที่จะไล่ออกซะอีกfor + สรรพนาม ที่เป็นกรรมของประโยค = ของ / เพื่อ / สำหรับ
- It is for me.
นั่นสำหรับฉัน

- He did it for me.
เขาทำเพื่อฉัน

- I’m there for you.
ฉันอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

- I feel bad for them.
ฉันสงสารพวกเขา
(ฉันรู้สึกแย่ไปกับพวกเขา)

- I feel sorry for them.
ฉันรู้สึกสงสารพวกเขา

- Get a cup for me too!
เอาให้ฉันแก้วหนึ่งด้วยสิ

- Am I not good enough for you?
ฉันไม่ดีพอสำหรับคุณหรือไง

- Eating healthily is good for you.
การกินเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณ

- I really appreciate you doing this for me.
ฉันขอบคุณมากเลยที่ทำเรื่องนี้ให้ฉัน

- Being punished is hard for him to accept.
การถูกลงโทษเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะยอมรับexcept for = ยกเว้น... / มีแค่เพียง...
- They have all arrived except for John and Linda.
พวกเขาได้มาถึงทั้งหมดแล้ว ยกเว้น จอห์น และลินดา

- I think I am doing great, except for that one test!
ฉันคิดว่าฉันทำดีแล้ว ยกเว้นการสอบครั้งนั้น!

- A: Are you in any pain? B: No. Except for the rash, I feel fine.
A: คุณมีอาการเจ็บปวดไหม B: ไม่มีครับ ยกเว้นอาการผื่นแดงผมรู้สึกดี

- No parking was available, except for the handicapped space.
ฉันไปถึงธนาคารเวลา 9.00 น. ไม่มีที่จอดรถยกเว้นพื้นที่สำหรับคนพิการ

- Everyone rushed past him, except for Linda. She called for help.
ทุกคนโกลาหล วิ่งผ่านเขาไป มีเพียงลินดาคนเดียว เธอร้องเพื่อขอความช่วยเหลือให้เขา

- We have a computer lab on the first floor. It's free to guests. Except for printing.
เรามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อยู่ที่ชั้น 1 เป็นบริการฟรีสำหรับผู้เข้าพัก ยกเว้นสำหรับการปริ๊นต์ออกมากการใช้ for แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ for สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : for
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : for

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : for
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : for
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : for
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : for
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : for
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : for
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : for
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : for
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : for
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : for
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : for
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : for
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : for
15. American heritage : www.ahdictionary.com : for
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : for
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : for
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : for
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : for
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : for
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : for
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : for
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : for
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : for
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : for
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : for
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : for
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : for
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : for
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : for
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : for

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : for
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : for
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : for
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : for
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : for
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : for

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionaryรวมประโยค การใช้ For
- It is for me.
นั่นสำหรับฉัน

- Go for it.
เชิญค่ะ / ได้เลย

- Not for long.
ไม่นานนักหรอก

- I care for you.
ฉันแคร์คุณ

- It is for you.
โทรศัพท์ของคุณ

- He did it for me.
เขาทำเพื่อฉัน

- John got it for me.
จอห์นให้สิ่งนี้กับฉัน

- I'm grateful for it.
ผมยินดีที่จะช่วย

- Who do you work for?
คุณทำงานให้กับใคร

- I was lost for years.
ฉันหลงทางไปหลายปี

- They're ready for us.
โต๊ะพร้อมแล้วพวกเรา

- I feel sorry for her.
ฉันรู้สึกผิดต่อเธอ

- I felt badly for you.
ผมเสียใจกับคุณด้วย

- Get a cup for me too!
เอาให้ฉันแก้วหนึ่งด้วยสิ

- It's too late for us.
มันสายสำหรับเราสองคน

- Thank you for dinner.
ขอบคุณสำหรับมื้อค่ำนะ

- Sorry for the trouble.
ขอโทษที่สร้างปัญหานะ

- Care for a cigarette?
อยากได้บุหรี่หน่อยมั้ย

- I need it for my work.
ผมต้องการมันเพื่อทำงาน

- I was looking for you.
ฉันกำลังหาคุณอยู่พอดี

- Wait a moment for me.
รอฉันก่อน

- Thank you for waiting.
ขอบคุณที่รอค่ะ

- Thanks for the backup.
ขอบคุณที่มาช่วย

- I'm doing this for us.
ฉันทำเพื่อพวกเรานะ

- I felt sorry for them.
ฉันแค่สงสารพวกเขา

- They're coming for me!
พวกเขากำลังมาหาฉัน

- What can I do for you?
ผมทำอะไรให้คุณได้บ้าง

- I can do that for you.
เดี๋ยวหนูทำให้

- Watch out for the cat.
ระวังแมวนะ

- Watch out for the dog.
ระวังสุนัข

- Just for a day or two.
แค่วันสองวัน

- It's time for school.
ได้เวลาไปโรงเรียนแล้ว

- Set the table for me.
ลูกจัดโต๊ะให้แม่หน่อยจ้ะ

- Not for normal people.
ไม่ใช่สำหรับคนทั่ว ๆไป

- I worried for nothing.
ตอนนี้ฉันไม่กังวลอะไรแล้ว

- They're ready for her.
พวกเขาพร้อมจะรับเธอไปแล้ว

- You have to go for it.
คุณก็ต้องไขว่คว้ามันมาเอง

- I feel sorry for them.
ฉันรู้สึกสงสารพวกเขา

- I came to you for help.
ฉันมาขอให้เธอช่วย

- Thanks for helping me.
ขอบคุณที่ช่วยฉันค่ะ

- Got any advice for me?
ช่วยแนะนำผมที

- Thanks for telling me.
ขอบคุณที่มาบอกฉัน

- Well, thanks for that.
ขอบคุณสำหรับเรื่องนั้น

- I was rooting for you.
ฉันกำลังลุ้นเชียร์คุณอยู่นะ

- You have news for me?
มีข่าวอะไรมาบอกฉันมั้ย

- Just help me for once.
ช่วยฉันซักครั้งเถอะนะ

- Look around for what?!
มองรอบ ๆ ให้ทั่วทำไมกันล่ะ!

- No need for violence.
ไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรง

- This cake is to die for.
ขนมเค้กนี้อร่อยสุดยอดเลย

- Can you do one for us?
คุณทำให้เราดูหน่อยได้ไหม?

- I have a treat for you.
ฉันมีของที่คุณชอบมาให้คุณ

- I'm sorry for being late.
ขอโทษที่มาสาย

- I’d die for an ice-cream.
ฉันอยากกินไอศครีมมาก

- I'm here for helping.
ผมมาที่นี่เพื่อการช่วยเหลือครับ

- He's stable, for now.
อาการเขาคงที่ สำหรับตอนนี้นะ

– Excuse me for being late.
ขอโทษทีฉันมาช้า

- Are you looking for a job?
คุณกำลังหางานใหม่หรือ

- I’ll have him do it for you.
ผมจะให้เขาทำให้คุณ

- I'll hold the mirror for you.
ฉันจะถือกระจกให้เธอ

- Do they work for NASA?
พวกเขาทำงานที่ นาซ่า รึเปล่า

- It’s not what I’m looking for.
มันไม่ใช่ที่ผมกำลังหาอยู่

- I have to prepare for the test.
ผมต้องเตรียมตัวสำหรับการสอบ

- Any tips for a newbie?
มีคำแนะนำสำหรับเด็กใหม่มั้ยคะ

- I apologize for what he did.
ฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่เขาทำลงไป

- There are other options for you.
มันมีทางเลือกอื่น สำหรับคุณ

- Thank you for cooking.
ขอบคุณสำหรับการทำอาหารเลี้ยงนะ

- Thank you for the tip.
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำเทคนิคดี ๆ

- Which company do you work for?
ทำงานบริษัทไหนคะ

- I fear for your safety.
ผมเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณนะ

- I'll buy them for you.
ฉันจะไปซื้อของพวกนั้นมาให้คุณเอง

- how long will you be staying for?
คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่

- It’s probably too expensive for us.
คงแพงเกินไปสำหรับพวกเรานะ

- Eating healthily is good for you.
การกินเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณ

- I'm looking for a man named John.
ผมกำลังตามหาชายคนหนึ่งที่ชื่อ จอห์น

- Am I not beautiful enough for you?
ฉันสวยไม่พอสำหรับคุณหรือไง

- Preparing for surgery.
เตรียมความพร้อมในการการผ่าตัดนะสิ

- What’s the exchange rate for euros?
อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินยูโรคือเท่าไหร่

- It's that time of the month for me.
ฉันเป็นเมนส์ (วันนั้นของเดือนสำหรับฉัน)

- I think we are made for each other.
ผมคิดว่าเราถูกสร้างมาเพื่อคู่กัน

- I apologize for breaking my promise.
ผมต้องขอโทษด้วยที่ผิดสัญญา

- I’ll get a replacement for you.
ฉันจะนำของมาเปลี่ยนทดแทนให้คุณค่ะ

- Where's my son? I'm looking for him.
ลูกชายของฉันอยู่ไหน ฉันกำลังหาเขาอยู่

- I'd like to ask for your forgiveness.
ฉันอยากขอให้คุณอภัยให้ฉัน

- What’s the dress code for this event?
งานนี้ต้องแต่งตัวอย่างไร

- I apologize for what I said yesterday.
ฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่ฉันได้พูดไปเมื่อวาน

- A: I'm sorry for lying. B: It's too late.
B: ขอโทษจริง ๆ ที่โกหก   B: มันสายไปแล้ว

- What things do you look for in a girl?
คุณชอบผู้หญิงแบบไหน

- would you like to come in for a coffee?
คุณอยากจะเข้ามาดื่มกาแฟข้างในไหม

- Have you ever applied for a scholarship?
คุณเคยสมัครขอรับทุนค่าเรียนไหม

- I would like to reserve a table for 8p.m.
ผมขอจองโต๊ะสำหรับ 2 ทุ่มครับ

- Watch out for that guy. He's a player.
ระวังผู้ชายคนนั้นไว้หน่อยนะ เขาเป็นคนเจ้าชู้

- I applied for the job but I didn’t get it.
ฉันสมัครงานนั้นแล้ว แต่ไม่ได้

- That's all I got for you. Talk to you later.
พอแค่นี้ ไว้คุยกันคราวหลัง

- I really appreciate you doing this for me.
ฉันขอบคุณมากเลยที่ทำเรื่องนี้ให้ฉัน

- I’m very sorry for not coming yesterday.
ผมเสียใจมาก ๆ ที่ไม่ได้มาเมื่อวานนี้

- What’s the exchange rate for dallars?
อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินดอลลาร์คือเท่าไหร่

- I can replace it for you.
ฉันสามารถหาสินค้าใหม่มาใช้ทดแทนให้คุณได้ค่ะ

- Being punished is hard for him to accept.
การถูกลงโทษเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะยอมรับ

- Why are you here? Have you come for me?
ทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ คุณมารับตัวผมหรือ

- She's in the office. I'll get her for you.
เธออยู่ในออฟฟิศ ฉันจะไปตามตัวเธอมาให้คุณ

- I'll treat you all nicely. I'm here for you all.
ผมจะดูแลคุณอย่างดี คืนนี้ผมอยู่เพื่อทุกคน

- The motobike is selling for 100,000 dollars!
รถมอเตอร์ไซด์คันนั้น ขายในราคา 1 แสนดอลลาร์

- I’d like to change this for a different size.
ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นขนาดอื่นครับ

- Have you ever been to Thailand for Songkran?
คุณเคยเล่นสงกรานต์ที่ประเทศไทยไหม

- He ate right away, he didn’t wait for anybody.
เขากินทันที ไม่ได้รอใครเลย

- A: Can I ask you something? B: Go for it.
A: ฉันถามอะไรบางอย่างได้ไหม    B: ถามได้เลยครับ

- You are dressed inappropriately for this event.
คุณแต่งตัวไม่เหมาะสมสำหรับงานนี้

- Lift up your leg. Yay! You did it.Good for you!
ยกขาเธอขึ้น ใช่แล้ว เธอทำมันได้ มันจะดีสำหรับเธอ

- I’m always here to be the encouragement for you.
ผมขอเป็นกำลังใจให้คุณเสมอ

- Are you skint? You always ask me for money.
นายไม่มีเงินหรือเปล่าเนี่ยะ นายมาขอเงินจากฉันตลอด

- He spent many years caring for his aged parents.
เขาใช้เวลาหลายปี ในการดูแลพ่อแม่ที่มีอายุมากของเขา

- Would you like to exchange it for something else?
คุณต้องการแลกสินค้าเป็นอย่างอื่นไหมคะ

- I have a gift for you. It will make you feel better.
ผมมีของขวัญมาให้ มันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น

- A: Why do you come here? B: I came here for work.
A: คุณมาที่นี่ทำไมคะ      B: ผมมาที่นี่เพื่อทำงาน

- How many days will it take for the cheque to clear?
ใช้เวลากี่วันในการเคลียร์เช็ค

- How can you be so bad at this? I feel sorry for him.
นายทำเรื่องแย่ ๆ อย่างนี้ได้ยังไงนะ ฉันรู้สึกเสียใจกับเขาจริง ๆ

- I'll let you get back to work. Thanks for your time.
จะไม่รบกวนเวลาทำงานของคุณแล้ว ขอบคุณที่สละเวลาให้ฉัน

- Thank you for coming. I didn't have anyone else to call.
ขอบคุณที่มานะคะ แต่ฉันไม่รู้จะโทรหาใครจริง ๆ

- A: I came to drop off these? B: Are those for Madison?
A: ผมเอานี่มาให้      B: เอามาให้แมดิสันเหรอคะ

- He has been eating tree branches and leaves for 25 years.
เขากินกิ่งไม้ และใบไม้เป็นอาหารมานานกว่า 25 ปี

- Honey, we've been separated too long. It's not good for us.
พวกเราแยกกันอยู่มานานเกินไปแล้วนะ มันไม่ใช่เรื่องดีเลย

- Well, how much longer are you planning for this to go on for?
คุณจะพูดอีกนานไหมครับ (เบื่อแล้ว)

- A: I'm looking for help. B: From me? Why would I help you?
A: ฉันต้องการความช่วยเหลือ B: จากผมน่ะหรือ ทำไมผมต้องช่วยคุณด้วย

- You shouldn’t settle for someone who’s not good enough for you.
คุณไม่ควรจะปักหลักลงเอยกับคนที่ไม่ดีพอสำหรับคุณ

- I believe having a variety of experience is good for my career.
ผมเชื่อว่าการมีประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นสิ่งที่ดีสำหรับอาชีพของผม

- But waiting for that kind of thing is not easy. No, it is very difficult.
แต่การรอแบบนั้นมันไม่ง่ายเลยนะ มันยากมาก

- I would like to book a flight to America for tomorrow morning please.
ผมต้องการจองตั๋วเครื่องบินไปอเมริกา สำหรับพรุ่งนี้ตอนเช้าครับ

- Is this the present you bought for me, after getting your first paycheck?
นี่ลูกซื้อให้แม่หลังจากรับเงินเดือนก้อนแรกเหรอเนี้ย

- Thank you for coming. It was really important to John that he talk to you.
ขอบคุณที่มา มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่จอห์นจะคุยกับคุณ

- Thanks for seeing me. I wanted to say goodbye before I left for Boston.
ขอบคุณที่มาหา ผมอยากจะบอกลา ก่อนที่จะไปบอสตัน

- Thank you for asking. Well, I may have something on the FBI leak.
ขอบคุณที่ถามครับ เอ่อ..ผมอาจจะมีข้อมูลลับบางอย่าง ของเอฟบีไอที่รั่วไหลออกมา

- We should try to be more frugal so that we can save up for a new house.
เราควรพยายามที่จะประหยัดมากชึ้น เพื่อเราจะได้เก็บเงินสำหรับ(ซื้อ)บ้านหลังใหม่

- I'm waiting for my uncle. He has volunteered to be my driver for the day.
ฉันรอลุงของฉันอยู่ เขาอาสาที่จะขับรถให้ฉัน ในวันออกไปทำงาน

- Find out for yourself. Completely forget anything and everything about him.
หาตัวเองให้เจอ แล้วลืมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเขาซะ

- The reason for that is if the real me were known I'm scared I'd be loathed.
เหตุผลนั่นก็คือ ถ้าได้รู้ตัวตนของฉันจริง ๆ ฉันกลัวว่าจะถูกรังเกียจ

- A: Do I pay you for this? B: No, no, no, no. I don't do this for money.
A: แล้วดิฉัน...ต้องจ่ายเงินให้คุณไหมคะ    B: ไม่, ไม่, ไม่, ไม่, ผมไม่ได้ทำเพื่อเงินครับ

- I was just, uh, waiting for you to wake up so I could tell you the good news.
ผมก็แค่รอให้คุณตื่น จะได้บอกข่าวดีกับคุณ

- The loss resulting from this incident, I will be responsible for it, don't worry.
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ ฉันจะรับผิดชอบเอง อย่ากังวลเลย

- Wildlife experts like Jane Goodall are famous for studying animals in the wild.
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าเช่น Jane Goodall มีชื่อเสียงในการศึกษาสัตว์ป่า

- I feel sorry for them. They're so much in love. They should let them be together.
ฉันรู้สึกสงสารพวกเขา พวกเขารักกันมาก เราควรจะให้พวกเขาอยู่ด้วยกัน

- They were following me around for a while, so I learned the back exits everywhere.
พวกเขาก็ตามฉันมาพักหนึ่ง ดังนั้นฉันเลยรู้ทางออกข้างด้านหลังเกือบทุกที่

- Oh, I'm sorry for interrupting but you made a gesture that reminded me of something.
ขอโทษที่ขัดจังหวะ แต่คุณทำแบบนั้น ทำให้ผมนึกถึงอะไรบางอย่าง

- I got to the bank at 9 a.m. No parking was available, except for the handicapped space.
ฉันไปถึงธนาคารเวลา 9.00 น. ไม่มีที่จอดรถยกเว้นพื้นที่สำหรับคนพิการ

- The tracking device is working, John. Wait for her to talk. She'll get off at the next stop.
เครื่องติดตามตัวกำลังทำงาน จอห์น คุณรอให้หล่อนพูดก่อน หล่อนจะลงจากรถไฟที่สถานีถัดไป

- There's nothing left to link us to that night. What I want is for you to forget about me.
ไม่มีอะไรเชื่อมโยง พวกเรากับคืนนั้นได้อีกแล้ว สิ่งที่ฉันต้องการ คือให้คุณลืมฉันซะ

- I can't thank you guys enough, not just for saving me but for helping me find my brother.
ผมไม่รู้จะขอบคุณพวกคุณยังไง ไม่ใช่แค่ที่ช่วยผม แต่ยังช่วยให้ผมพบน้องชาย

- I'm here to offer you an option to prison. You come work for me. You'd be our technical analyst.
ผมมาที่นี่เพื่อยื่นข้อเสนอ แลกกับการจำคุก คุณจะมาทำงานให้ผม คุณจะเป็นผู้วิเคราะห์ทางเทคนิคให้เรา

- For whose sake am I doing this now? If it wasn't for you, do you think I would be willing to work day and night? แม่ทำทุกวันนี้เพื่อผลประโยชน์ของใครถ้าไม่ใช่เพื่อลูก คิดว่าแม่อยากจะทำงานทั้งวันทั้งคืนเหรอ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment