โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, April 1, 2015

การใช้ why

ความรู้เบื้องต้น
why’ll = why will
why’re = why are
why’s = why has / why is
"Why did you" เชื่อมกันเป็น ออกเสียงว่า "วายจิว"

You should probably put your money where your mouth is.
คุณดีแค่ปาก แต่ไม่เห็นทำจริง (ดีแต่พูด / ดีแต่ปาก) (สำนวน)why ใช้ในประโยคคำถาม แปลว่า ทำไม
- Why do you ask?
คุณถามทำไม

- Why didn't he stop me?
ทำไมเขาถึงไม่ห้ามฉัน

- Why hasn't he brought the bill?
ทำไมเขาไม่นำใบเสร็จมาละ

- Why did you keep me waiting?
ทำไมถึงปล่อยให้ฉันรอล่ะ

- Why are you so unhappy? What’s up?
ทำไมคุณดูเศร้าจัง เป็นอะไรหรือเปล่า


why ใช้เป็นคำเชื่อมประโยค
...why... = ...สาเหตุที่... / ...เหตุที่... /
- I've never known why he decided to do that.
ฉันไม่เคยรู้และยังไม่รู้ว่าเค้าตัดสินใจทำเช่นนั้นเพราะอะไร


..that’s why.. = ... [ประธาน] + จึง / ..นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไม...
"that’s why" มีความหมายเหมือนกับ "because of this"/ "therefore"

- She loves you. That is why she smiles when you walk by.
แปลแบบที่ 1 : เธอรักคุณนะสิ ฉันจึง ยิ้มเมื่อเดินเคียงข้างกับคุณ
แปลแบบที่ 2 : เธอรักคุณนะสิ นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไม เธอยิ้มเมื่อเดินเคียงข้างกับคุณ

- I want to be good at English, that’s why I study so hard.
แปลแบบที่ 1 : ฉันอยากเก่งภาษาอังกฤษ ฉันจึงตั้งใจเรียนอย่างหนัก
แปลแบบที่ 2 : ฉันอยากเก่งภาษาอังกฤษ นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไม ฉันตั้งใจเรียนอย่างหนัก

- She must have known that I was hungry. That’s why she brought me some food.
แปลแบบที่ 1 : เธอต้องรู้แน่เลยว่าฉันหิว เธอจึงเอาอาหารมาให้ฉัน
แปลแบบที่ 2 : เธอต้องรู้แน่เลยว่าฉันหิว นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไม เธอเอาอาหารมาให้ฉัน


Why didn’t you / Why don’t you = ทำไมคุณไม่..
ใช้ถามเพระ อยากรู้ / ทีเล่นทีจริง / กึ่งเชิญชวน
- A: I'm so bored. I have nothing to do.
A: ฉันเบื่อมากฉันไม่มีอะไรจะทำ
B: Why don't you exercise?
ทำไมคุณไม่ออกกำลังกาย

B: Why don't you come out and play with us?
ทำไมคุณไม่ออกมาเล่นกับเราล่ะ

B: Why don't you come over and help me with the laundry?
ทำไมคุณไม่มาที่นี่ และก็ช่วยฉันซักผ้าล่ะ


- Why don’t you like me?
ทำไมคุณถึงไม่ชอบฉันล่ะ

- Why don't you quit?
ทำไมคุณไม่เลิก (เลิกเหล้า, บุหรี่ ฯล)
(quit = เลิกเหล้า, บุหรี่, อบายมุข ฯล)

- Why didn’t you come last night?
เมื่อคืน ทำไมคุณถึงไม่ได้มา

- Why didn’t you tell me earlier?
ทำไม คุณไม่บอกฉันเร็วกว่านี้

- Why don’t you tell me the truth?
ทำไม คุณไม่บอกความจริงกับฉัน

- Why don’t you make up your bunk?
ทำไมไม่เก็บที่นอนล่ะ

- Why don’t we have dinner tonight?
คืนนี้เราทานข้าวด้วยกันดีไหม

- Why don't you take a rest for a few minutes?
ทำไมคุณไม่พักสักสอง-สามนาทีล่ะ

- Why don't you like horror? They're entertaining.
ทำไมคุณถึงไม่ชอบหนังสยองขวัญ สนุกดีนะ

- Why didn’t you call me last night? I was worried about you.
ทำไมคุณไม่โทรหาฉันเมื่อคืนนี้ ฉันเป็นห่วงคุณ
that is why = นั่นจึงเป็นเหตุผลที่่...
- I want to be good at English, that’s why I study so hard.
ฉันอยากเก่งภาษาอังกฤษ ฉันก็เลยตั้งใจเรียนอย่างหนัก
การใช้ why แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ why สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : why
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : why

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : why
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : why
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : why
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : why
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : why
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : why
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : why
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : why
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : why
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : why
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : why
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : why
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : why
15. American heritage : www.ahdictionary.com : why
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : why
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : why
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : why
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : why
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : why
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : why
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : why
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : why
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : why
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : why
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : why
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : why
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : why
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : why
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : why
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : why

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : why
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : why
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : why
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : why
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : why
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : why

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


รวมประโยค การใช้ why
- Why's that?
ทำไมเป็นเช่นนั้น

- Why did he go?
เขาไปทำไม

- Why can’t you?
ทำไมคุณทำไม่ได้ล่ะ

- Why are you sad?
ทำไมคุณถึงเศร้า

- Why do you ask?
คุณถามทำไม

- Why do you ask me?
คุณถามฉันทำไม

- Why are you late?
ทำไมคุณมาสาย

- Explain to me why.
อธิบายฉันมาซิว่าทำไม

- Why should I care?
ทำไมชั้นต้องแคร์ด้วยล่ะ

- Why are you crying?
ทำไมคุณถึงร้องไห้

- Why are you so cute?
ทำไมคุณน่ารักจัง

- Why are you limping?
ทำไมคุณเดินกะโผลกกะเผลก

- Why are you so busy?
ทำไมคุณยุ่งจัง (ไม่ว่างเลย)

- Why are you so beautiful?
ทำคุณสวยจัง

- Why are you so fat?
ทำไมคุณอ้วนจัง
(ไม่ควรถามปมด้อยของเพื่อน)

- Why don’t you like me?
ทำไมคุณถึงไม่ชอบฉันล่ะ

- Why did you call me?
คุณเรียกฉันทำไม

- Why did you do that?
ทำไม คุณทำอย่างนั้น

- Why don't you quit?
ทำไมนายไม่เลิกวะ
(เลิกเหล้า, บุหรี่ ฯล)

- Why do you want that?
ทำไมคุณต้องการแบบนั้น

- Why did you do that?
ทำไม คุณ ทำ อย่างนั้น

- Why are you depressed?
ทำไมคุณถึงรู้สึกหดหู่

- Why such the sad face?
ทำไมหน้าเศร้าจัง

- Why do you want to know?
ทำไมถึงได้อยากรู้นักล่ะ

- Why don’t you go there?
ทำไมคุณไม่ไปที่นั่นล่ะ

- Why are you going there?
คุณจะไปที่นั่นทำไม

- Why is your nose so big?
ทำไมคุณจมูกโดงจัง

- Why are you so short?
ทำไมคุณเตี้ยจัง
(ไม่ควรถามปมด้อยของเพื่อน)

- Why are you so quiet?
ทำไมคุณถึงเงียบจัง (ไม่พูดไม่จา)

- Why did it go down so much?
ทำไมคะแนนตกลงเยอะจัง

- Why am I special to you?
ทำไมฉันจึงเป็นคนพิเศษสำหรับคุณ

- Why are you so into cocky?
ทำไมคุณหลงตัวเองจัง

- Why should we hire you?
ทำไมเราจึงควรจ้างงานคุณ

- Why are you so arrogant?
ทำไมคุณหยิ่งจัง

- Why must you be so messy?
ทำไมคุณต้องเลอะเทอะแบบนี้

- Why did you do that to me?
ทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับฉัน

- Why do you want to go on a diet?
ทำไมคุณถึงอยากควบคุมอาหาร
(diet=ใส่ใจ, ควบคุม, ดูแลด้านอาหาร)

- Why do you look so stressed?
ทำไมคุณดูเครียดมาก

- Why? What’s wrong with here?
ทำไม ที่นี่ไม่ดีตรงไหน

- Why is Facebook so popular?
ทำไม Facebook ถึงเป็นที่นิยมมากมาย

- Why are you so happy today?
ทำไมวันนี้คุณดูมีความสุขจัง

- Why don’t you have dreams?
ทำไมคุณนอนหลับแล้ว ไม่ฝันเลย

- I forgot why you were there.
ฉันลืมว่าไปอยู่ที่นั่นทำไม

- Why? Are they really that bad?
ทำไม มันแย่ขนาดนั้นเหรอ

- Why don't you go talk to her?
ทำไมคุณไม่ไปพูดคุยกับเธอ

- Why did you come to Thailand?
ทำไมคุณถึงมาประเทศไทย

- Why did you move to Thailand?
ทำไมคุณถึงย้ายมาอยู่ประเทศไทย

- Why is a degree so important?
ทำไมการได้รับปริญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญ

- Why don't we earn more money?
ทำไมเราถึงไม่ได้หาเงินเพิ่มล่ะ

- Why don't we save more money?
ทำไมเราถึงไม่ประหยัดเงินมากขึ้น

- Why are you interested in yoga?
ทำไมคุณสนใจโยคะ

- Why are you so happy right now?
ทำไมวันนี้คุณดูมีความสุขจัง

- Why are your clothes so dirty?
ทำไมเสื้อผ้าของคุณสกปรกขนาดนี้

- Why didn’t you come last night?
เมื่อคืน ทำไมคุณถึงไม่ได้มา

- Why don’t you tell me the truth?
ทำไม คุณไม่บอกความจริงกับฉัน

- Why didn’t you tell me earlier?
ทำไม คุณไม่ บอกให้ ฉันเร็วกว่านี้

- Why does news always seem bad?
ทำไมดูเหมือนว่าข่าวมีแต่เรื่องแย่ ๆ ตลอด

- Why don’t you make up your bunk?
ทำไมไม่เก็บที่นอนล่ะ

- Why don’t we have dinner tonight?
คืนนี้เราทานข้าวด้วยกันดีไหม

- Why are you in such a good mood?
ทำไมคุณถึงมีอารมณ์ดี

- Why did you leave your last job?
ทำไมคุณถึงลาออกจากงานเก่า

- Why does it smell like rotten eggs?
ทำไมมันกลิ่นเหมือนไข่เน่า

- Why is music so important for us?
ทำไมดนตรีจึงสำคัญสำหรับคนเรา

- Why don’t we travel to the beach?
ทำไมเราไม่ไป เที่ยวที่ทะเลล่ะ

- Why don't we try and do it again?
ทำไมเราไม่ลองพยายามทำอีกครั้งล่ะ

- Why did you choose this kind of job?
ทำไมคุณถึงเลือกทำงานด้านนี้

- Why do we have to lift our feet up?
ทำไมพวกเราต้องยกขาขึ้นด้วยล่ะ

- Why are so many people overweight?
ทำไมคนจำนวนมาก จึงมีน้ำหนักมากจนเกินไป

- Why are you moving around so much?
ทำไมคุณเดินไปเดินมาจังเลย (กระวนกระวาย)

- Why do you think we should hire you?
คุณคิดว่าบริษัทของเราควรจ้างงานคุณทำไมครับ

- Why are you dressed up so handsomely?
ทำไมคุณถึงแต่งตัวซะหล่อ ขนาดนี้

- Why don’t we see a movie?
ทำไมเราไม่ไปดูหนังกันล่ะ (อยากชวนดูหนัง)

- Comment below and say why?
เขียนคำตอบด้านล่าง และบอกถึงเหตุผลว่าทำไม

- Why don’t we stop arguing?
ทำไมเราเลิกทะเลาะกันล่ะ (เราเลิกทะเลาะกันเถอะ)

- Why is it important to learn English?
ทำไมการเรียนภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

- Why don't we post our results online?
ทำไมเราไม่โพสต์ผลลัพธ์ของเราทางออนไลน์

- Why didn’t you call me to ask for help?
ทำไมคุณจึงไม่ได้โทรหาผมเพื่อขอความช่วยเหลือ

- Why didn’t you stay at home yesterday?
เมื่อวานทำไมคุณไม่อยู่บ้าน

- Why don't we test this before using it?
ทำไมเราไม่ได้ทดสอบก่อนใช้

- Why don’t we go to the movies tonight?
ทำไมคืนนี้เราไม่ไปดูหนังกันล่ะ (อยากชวนไปหนัง)

- Why do you suddenly ask me this question?
ทำไมถึงจู่ ๆ คุณมาถามฉันเรื่องนี้ล่ะ

- Why are you applying for this position?
ทำไมคุณถึงเลือกสมัครงานตำแหน่งนี้

- Why are you interested in this position?
ทำไมคุณถึงสนใจตำแหน่งนี้

- Why does weather affect the way we feel?
ทำไมสภาพอากาศจึงมีผลต่อความรู้สึกของเราได้

- Which is your favorite hotel and why?
คุณชอบโรงแรมไหนที่สุด เพราะอะไร (ทำไมจึงชอบ)

- Why do you think you have this talent?
คุณคิดว่าเป็นเพราะอะไร คุณถึงมีความสามารถพิเศษนี้

- Why don't you take a rest for a few minutes?
ทำไมคุณไม่พักสักสอง-สามนาทีล่ะ

- Why must every word you speak be so sweet?
ทำไมคุณต้องพุดปากหวานตลอด

- I'm not sure why he's so bitter right now.
ไม่แน่ใจว่าว่าเขางอนทำไม

- Why have you come to work so early today?
ทำไมวันนี้คุณมาทำงานเร็วจัง

- Which job do you want to work as and why?
คุณอยากทำงานอาชีพอะไร แล้วเพราะ

- Why don’t you ever come to school on time?
ทำไมคุณไม่เคยมาโรงเรียนตรงเวลา

- Why are there so many different religions?
ทำไมถึงมีศาสนาต่าง ๆมากมาย

- Why don’t you and I go see a movie tonight?
ทำไมคุณกับผมจึงไม่ไปดูหนังกันล่ะ (อยากชวนไปหนัง)

- Why do some people get addicted to shopping?
ทำไมบางคนถึงติดการช้อปปิ้ง

- Why do women enjoy shopping more than men?
ทำไมผู้หญิงชอบการช้อปปิ้งมากว่าผู้ชาย

- Why must you smile every time I walk past you?
ทำไมคุณต้องยิ้ม ทุกทีที่ฉันผ่านคุณ

- Why is Thailand known as “The land of smiles”?
ทำไมประเทศไทยจึงได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งรอยยิ้ม

- Why do you think you have a headache? Is it from?
อาการปวดศีรษะมีสาเหตุจากอะไร

- Why don’t you just take a few days off to relax?
ก็แค่ไปพักผ่อนสักสองสามวัน จะไม่ดีกว่าเหรอ

- Why don't you like horror? They're entertaining.
ทำไมคุณถึงไม่ชอบหนังสยองขวัญ สนุกดีนะ

- Why is breakfast the most important meal of the day?
ทำไมอาหารเช้าถึงเป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุดของวัน

- why won't you eat the fruit that I bought for you?
ทำไมคุณไม่กินผลไม้ที่ผมซื้อให้ล่ะ

- Why are so many Thai people afraid to speak English?
ทำไมคนไทยจึงกลัวการพูดภาษาอังกฤษ

- Why does Thailand have so many national holidays?
ทำไมประเทศไทย จึงมีวันหยุดมากมาย

- Why do so many foreigners like to visit Thailand?
ทำไมนักท่องเที่ยวมากมาย ชอบมาเที่ยวเมืองไทย

- He owns an oil company so that’s why he’s minted
เขาเป็นเจ้าของบริษัทน้ำมัน นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไม เขาโคตรรวย

- Why are you applying for a job that you didn't major in?
ทำไมคุณถึงสมัครงาน ไม่ตรงสาขาในวิชาเอกของคุณล่ะ

- Why didn’t you call me last night? I was worried about you.
ทำไมคุณไม่โทรหาฉันเมื่อคืนนี้ ฉันเป็นห่วงคุณ

- That is why you need the metal pin and the crown placed on top.
นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมคณจึงจำเป็นต้องใส่เดือยโลหะ และครอบฟันไว้

- Why do so many good-looking people have horrible personalities?
ทำไมคนเรา หน้าตาดี แล้วนิสัยแย่

- They used to know each other in school, that’s why they get along.
พวกเขาเคยรู้จักกันจากตอนเรียนมัธยม พวกเขาก็เลยเข้ากันอย่างดี

- Work has been really busy lately. Why don’t we go on Friday instead?
หมู่นี้งานค่อนข้างยุ่งจริง ๆ ทำไมเราไม่ไปวันศุกร์ แทนล่ะ?

- Why are you buying a new car anyway? Didn't you just get one a few months ago?
ทำไมคุณจะซื้อรถคันใหม่ล่ะ คุณเพิ่งได้มันมาไม่กี่เดือนนี่เองไม่ใช่หรือ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment