โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, July 12, 2015

Prepositions of Time

คำศัพท์ วัน เวลา เบื้องต้น
in the morning = ในตอนเช้า
in the evening = ในตอนเย็น
in the afternoon = ในตอนบ่าย
in 10 minutes = ภายใน 10 นาที
in 20 minutes = ภายใน 20 นาที
in just a few days = ภายในช่วง 2-3 วัน
in two days = ภายในสองวัน
in three days = ภายในสามวัน
in two weeks = ภายในสองสัปดาห์
in three weeks = ภายในสามสัปดาห์
in 1990 = ในปี 1990
in the 1990s = ตั้งแต่ปี 1990 - 1999
in 1998 = ในปี 1998
in 1999 = ในปี 1999
in 2000 = ในปี 2000
in 2001 = ในปี 2001
in hot season = ฤดูร้อน
in rainy seaon = ฤดูฝน
in cold season (โคลด ซีชั่น) = ฤดูหนาว
in ten minutes = ภายในสิบนาที
in the morning = ในตอนเช้า
in the evening = ในตอนเย็น
in winter = ฤดุหนาว
in spring = ฤดูใบไม้ผลิ
in advance = ล่วงหน้า
in the beginning = ในตอนต้น
in the end = ในท้ายที่สุด, ในตอนจบ
in the future = ในอนาคต
in the long run = ในระยะยาว
in the meantime = ในระหว่างนั้น
in the middle of = ในช่วงกลางเวลานั้น
in the past = ในอดีต
in the nick of time = just in time ทันเวลาอย่างหวุดหวิด
in time ทันเวลา / เกือบพลาด(มีเวลามากกว่า just in time)

at = ที่เวลา... / ณ เวลา..
- My last class ends at 4 o'clock.
คาบเรียนสุดท้ายของฉันเลิกเวลา 4 โมงตรง

by = ก่อน / ไกล้ ๆ / ไม่เกินกว่า / ไม่ช้ากว่า
- He had promised to be back by five o'clock.
เขาสัญญาว่าจะกลับมาอีกครั้งก่อนเวลาห้าโมงเย็น

during = ในเวลา.../ ระหว่างเวลา...
- They work during the night and sleep by day.
พวกเขาทำงานในช่วงกลางคืน และนอนหลับตอนกลางวัน

for = เป็นเวลา...
- I haven't played tennis for years.
ฉันไม่ได้เล่นเทนนิสเป็นเวลาหลายปี

in = ในเวลา.../ ระหว่างเวลา...
- We're going to Italy in April.
เรากำลังจะไปอิตาลีในเดือนเมษายน

on = ในวัน....
- Hair salons don't usually open on Sundays.
ร้านทำผมมักไม่เปิดในวันอาทิตย์

sine = ตั้งแต่... - I have been playing tennis since I was 12.
ฉันเล่นเทนนิสตั้งแต่อายุ 12 ปี

until = จนกระทั่ง...
- She waited until her coffee had cooled down before taking a sip.
เธอรอจนกระทั่งกาแฟเย็นลงก่อนจะจิบ

while = ในขณะที่...
- Would you look after the children while I do the shopping?
คุณช่วยดูแลเด็ก ๆ ในขณะที่ฉันช็อปปิ้งได้ไหม

within = ภายในเวลา...
- The tickets should reach you within a week.
ตั๋วน่าจะถึงคุณภายในหนึ่งสัปดาห์
  at 3 o'clock ตีสาม / บ่าย 3 โมงเย็น
  at 3:30. ตีสามครึ่ง /บ่าย 3:30 น.
  at 4 o’clock ตีสี่ / บ่าย 4 โมงเย็น
  at quarter past four. ตีสี่สิบห้านาที / สี่โมง 15 นาที
  at 5 o’clock ตีห้า / บ่าย 5 โมงเย็น
  at five o’clock เวลาตีห้า / เวลาห้าโมง
  at 6 o’clock หกโมงเช้า / 6 โมงเย็น
  at six o'clock เวลาหกโมงเช้า / หกโมงเย็น
  at 6.20 a.m. เวลา 6.20 น.
  at 7.30 a.m. เวลา 7.30 น.
  at 10.30am เวลา 10.30 น
  at midday /at noon ตอนเที่ยง
  at night ตอนกลางคืน
  at midnight ในเวลาเที่ยงคืน
  at sunrise ตอนพระอาทิตย์ขึ้น
  at sunset ตอนพระอาทิตย์ตก
  at bedtime เวลานอน
  at dinnertime เวลาอาหาเย็น / เวลาอาหารค่ำ
  at lunchtime ในเวลามื้อกลางวัน
  at the New Year ในช่วงเทศกาลปีใหม่
  at the weekend ช่วงวันหยุด
  at the moment ในขณะนี้

บอกเวลา เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้
- at 6 o’clock = หกโมงเช้า / 6 โมงเย็น
- at six o'clock = เวลาหกโมงเช้า / หกโมงเย็นDuring และ In
เขาไม่เคยหลับในช่วงกลางวัน
- He never sleeps in the day.
- He never sleeps durig the day.

ฉันมักจะเป็นว่างในช่วงบ่าย
- I'm usually free in the afternoon.
- I'm usually free durig the afternoon.

รวมตัวอย่างประโยค Prepositions of Time
at = ที่เวลา... / ณ เวลา..
- I'm waiting at the bus stop.
ฉันกำลังรอที่ป้ายรถเมล์

- The film starts at 8 o'clock.
ภาพยนตร์เริ่มต้นเวลา 2 ทุ่มตรง

- I am not used to driving at night.
ฉันไม่ชินกับการขับรถตอนกลางคืน

- My husband often works at night.
สามีของฉันมักจะทำงานในเวลากลางคืน

- My last class ends at 4 o'clock.
คาบเรียนสุดท้ายของฉันเลิกเวลา 4 โมงตรง

By + กับเวลา = ก่อน / ไกล้ ๆ / ไม่เกินกว่า / ไม่ช้ากว่า
-I will have finished this report by Friday.
ฉันจะทำรายงานนี้เสร็จก่อนถึงวันศุกร์

- I will get us back by Friday.
ผมจะทำให้เรากลับมาก่อนวันศุกร์ให้ได้

- I should be back by this weekend.
ฉันน่าจะกลับมาเล่นได้ ในสัปดาห์นี้แหละ

- Tell them I 'll be back by 9 o'clock..
ฝากบอกพวกเขาด้วยนะ ว่าฉันจะกลับไม่เกินสามทุ่ม

- He had promised to be back by five o'clock.
เขาสัญญาว่าจะกลับมาอีกครั้ง ก่อนเวลาห้าโมงเย็น

- By the time I got to the station the train had already gone.
ก่อนที่ผมไปที่สถานี รถไฟได้ออกไปแล้วduring = ในเวลา.../ ระหว่างเวลา...
- He never sleeps during the day.
เขาไม่เคยหลับในช่วงกลางวัน

- I'm usually free during the afternoon.
ฉันมักจะเป็นว่างในช่วงบ่าย

-I woke up several times during the night.
ฉันตื่นขึ้นมาหลายครั้งในช่วงกลางคืน

- They work during the night and sleep by day.
พวกเขาทำงานในช่วงกลางคืน และนอนหลับตอนกลางวัน

for = เป็นเวลา...
- I haven't played tennis for years.
ฉันไม่ได้เล่นเทนนิสเป็นเวลาหลายปี

- I have been for Thailand for 6 years.
ฉันอยู่เมืองไทยมา 6 ปี

- I go running every day for 15 minutes.
ฉันไปวิ่งทุกวัน วันละ 15 นาที

- She's out of the office for a few days next week.
ในสัปดาห์หน้า เธอไม่อยู่ออฟฟิศ เป็นเวลา 2-3 วันin = ในเวลา.../ ระหว่างเวลา...
- He was born in February.
เขาเกิดในเดือนกุมภาพันธ์

- He never sleeps in the day.
เขาไม่เคยหลับในช่วงกลางวัน

- We go to the beach in summer.
เราไปที่ชายหาดในช่วงฤดูร้อน

- I'm usually free in the afternoon.
ฉันมักจะเป็นว่างในช่วงบ่าย

- We're going to Italy in April.
เรากำลังจะไปอิตาลีในเดือนเมษายน

- I started working here in 2014.
ผมเริ่มทำงานที่นี่ในปี 2014on = ในวัน....
- My birthday's on 29 May.
วันเกิดของฉันในวันที่ 29 พฤษภาคม

- What are you doing on Friday?
คุณกำลังทำอะไรในวันศุกร์นี้

- Hair salons don't usually open on Sundays.
ร้านทำผมมักไม่เปิดในวันอาทิตย์

- Showtimes are 7pm on Friday. Tickets cost 1,000 bath.
การแสดงโชว์ วันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่ม บัตรราคา 1,000 บาทsine = ตั้งแต่...
- I haven't seen her since 2014.
ฉันไม่ได้เห็นเธอตั้งแต่ปี 2014

- It has been warm since noon.
อากาศอบอุ่นตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นมา

- I've felt better since I've been here.
ฉันรู้สึกดีขึ้น ตั้งแต่ฉันมาที่นี่

- He hasn't won a game since last year.
เขาไม่เคยชนะการแข่งขัน ตั้งแต่ปีที่แล้ว

- I have been playing tennis since I was 12.
ฉันเล่นเทนนิสตั้งแต่อายุ 12 ปี

- It was the hottest April since records began.
เป็นเดือนเมษายนที่ร้อนที่สุด ตั้งแต่เริ่มมีการบันทึก

- There have been many changes since the war.
มีการเปลี่ยนแปลงมากมายตั้งแต่เกิดสงคราม

- She has suffered from depression since she was sixteen
เธอทนทุกจากโรคซึมเศร้าตั้งแต่อายุสิบหกปีuntil = จนกระทั่ง...
- I will be here until Saturday.
ฉันจะอยู่ที่นี่จนถึงวันเสาร์

- She is staying with us until next week.
เธออยู่กับเราจนถึงสัปดาห์หน้า

- She worked until midnight yesterday.
เธอทำงานจนถึงเที่ยงคืนเมื่อวานนี้

- She waited until her coffee had cooled down before taking a sip.
เธอรอจนกระทั่งกาแฟเย็นลงก่อนจะจิบwhile = ในขณะที่...
- He met her while visiting Japan.
เขาได้พบกับเธอขณะไปญี่ปุ่น

- I didn't drink at all while I was pregnant.
ฉันไม่ได้ดื่มเลย ขณะที่ฉันกำลังตั้งครรภ์

- Would you look after the children while I do the shopping?
คุณช่วยดูแลเด็ก ๆ ในขณะที่ฉันช็อปปิ้งได้ไหม

- I thought I heard him come in while we were having dinner.
ฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงเขามา ในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารค่ำwithin = ภายในเวลา...
- The results are expected within days.
คาดว่าจะรู้ผลลัพธ์ ภายในไม่กี่วัน

- The tickets should reach you within a week.
ตั๋วน่าจะถึงคุณภายในหนึ่งสัปดาห์

- Can you complete the work within a month?
คุณสามารถทำงานเสร็จภายในหนึ่งเดือนมั้ย

- Within the past few weeks, 215 people have been arrested.
ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ถูกจับกุม 215 คน

- We hope the situation will ease within a couple of days.
เราหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายในสองสามวัน

- We expect an announcement within the next 24 hours.
เราคาดว่าจะประกาศภายใน 24 ชั่วโมงถัดจากนี้

- He expected the restrictions to be implemented within a month.
เขาคาดว่าข้อ มาตรการ จะถูกนำมาใช้ภายในหนึ่งเดือน

- The military government has promised to hold free and fair elections within six months.
รัฐบาลทหารสัญญาว่าจะมีการเลือกตั้งที่เป็นอิสระและเป็นธรรมภายในหกเดือน


การใช้ at แหล่งค้นคว้าภายนอก
www.anglo-link.com : Prepositions in Time Expressions

การใช้ at สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : at
2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : at
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : at
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : at
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : at
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : at
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : at
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : at
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : at


การใช้ in แหล่งค้นคว้าภายนอก
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : in
2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : in
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : in
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : in
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : in
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : in
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : in
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : in
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : in


การใช้ on แหล่งค้นคว้าภายนอก
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : on
2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : on
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : on
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : on
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : on
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : on
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : on
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : on
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : on


การใช้ for แหล่งค้นคว้าภายนอก
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : for
2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : for
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : for
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : for
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : for
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : for
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : for
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : for
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : for


การใช้ since แหล่งค้นคว้าภายนอก
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : since
2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : since
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : since
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : since
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : since
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : since
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : since
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : since
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : since


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment