โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, August 31, 2015

การใช้ finish

1. Are you finished?
หรือ
2. Have you finished yet?
ทั้งสองประโยคให้ความหมายเดียวกัน จากเจ้าของภาษา
แต่บางคน อาจมองว่า Are you finished? ไม่ค่อยสุภาพ หรือว่าเร่งรีบ เร่งเวลา
ดังนั้น ควรสังเกตุสถานการณ์ และการใช้ โทนเสียงด้วย
- Are you finished? คุณเสร็จแล้วหรือยัง
Yes I am. เสร็จแล้ว
No, not yet. ยังไม่เสร็จ

– Have you finished yet? คุณเสร็จหรือยัง
I have finished already. เสร็จแล้ว
Not yet. ยังไม่เสร็จ
ยังไม่เสร็จ (รายงาน / วิจัย / โครงการ / โครงงาน)
รายงานของฉันยังไม่เสร็จ
- My report isn't finished yet.
- My report is not yet finished.

งานวิจัยของฉันยังไม่เสร็จ
- My research isn't finished yet.
- My research is not yet finished.

โครงการของฉันยังไม่เสร็จ
- My project isn't finished yet.
- My project is not yet finished.

- What if I do not finish on time?
จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าฉันทำไม่เสร็จทันเวลา

การใช้ finish ด้านความสัมพันธ์
- It's over, it's finished and I quit.
มันจบแล้ว มันเสร็จสิ้น และผมลาออก

- It’s finished.
มันจบแล้ว เราเข้ากันไม่ได้ / เราไปต่อกันไม่ได้
finish ถามมากกว่า 1 เหตุุการณ์ ที่เกิดขึ้นซ้อนกัน
- What finished before when?
เหตุการณ์ไหน เกิดขึ้นตอนไหน

- What finished before what?
อะไรเกิดขึ้นก่อนอะไร / เหตุการณ์อะไรเกิดก่อน


การใช้ finish แหล่งค้นคว้าภายนอก
www.bbc.co.uk : finished
การใช้ finish สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : finish
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : finish

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : finish
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : finish
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : finish
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : finish
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : finish
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : finish
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : finish
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : finish
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : finish
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : finish
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : finish
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : finish
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : finish
15. American heritage : www.ahdictionary.com : finish
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : finish
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : finish
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : finish
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : finish
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : finish
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : finish
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : finish
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : finish
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : finish
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : finish
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : finish
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : finish
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : finish
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : finish
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : finish
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : finish

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : finish
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : finish
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : finish
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : finish
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : finish
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : finish

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


♥ รวมประโยค การใช้ finish
- It's finished.
มันเสร็จแล้ว

- I've finished.
ฉันเลิกแล้ว /จบแล้ว

- I finished work.
ฉันเลิกงานแล้ว

-Have finished?
งานเสร็จแล้วเหรอ

- That one finished.
งานชิ้นนั้นเสร็จแล้ว

- This one is finished.
งานชิ้นนี้เสร็จแล้ว

- The music finished.
ดนตรีจบแล้ว

- I finished the job.
ฉันทำงานเสร็จชิ้นหนึ่งแล้ว

- Finally, we have finished.
ในที่สุด เราก็ทำเสร็จแล้ว

- She’s finished her work.
เธอทำงานของเธอเสร็จแล้ว

- Have you finished your tea?
คุณดื่มชาเสร็จแล้วหรือ

- Will you be finished soon?
คุณเกือบเสร็จงานแล้วใช่ไหม

- She finished her phone call.
เธอวางสายโทรศัพท์แล้ว

- Let's finish this fast.
เรามาทำเรื่องนี้ให้จบเร็ว ๆกันเถอะ

- He finished his drink and left.
เขาดื่มเสร็จแล้วก็ออกไป

- We've finished. Let's go back.
สำเร็จแล้ว พวกเรา กลับกันเถอะ

- When will you finish university?
คุณจะเรียบจบเมื่อไหร่

- I need to finish this assignment.
ฉันต้องทำงานมอบหมายนี้ให้เสร็จ

- Make sure she finishes her dinner.
ให้แน่ใจว่า เธอทานอาหารเย็นแล้ว

- Are you finished with work (yet)?
คุณเสร็จงานหรือยัง / เลิกงานหรือยัง

- The play finishes with a wedding.
ละครเล่นจบ(ลงเอย) ด้วยการแต่งงาน

- She finished off the job yesterday.
เธอทำงานของเธอเสร็จ เมื่อวานนี้

- So it's over, it's finished and I quit.
มันจบแล้ว มันเสร็จสิ้น และผมลาออก

- I have finished my work for the day.
วันนี้ผมเสร็จงานแล้ว

- I'm determined to finish my homework!
ฉันต้งใจว่าจะทำการบ้านให้เสร็จ

- I just wanna finish it.
ฉันแค่อยากให้มันเสร็จ (wanna = want to)

- I've finished the books that you lent me.
หนังสือที่คุณให้ยืมฉันอ่านจบแล้ว

- The food is finished – there’s none left.
อาหารถูกกินหมดหมดแล้ว / ไม่เหลือแล้ว

- We will go home after the game finishes.
เราจะกลับบ้านหลังจบเกมส์นี้

- If somebody helps me we can finish soon.
ถ้ามีคนช่วยฉัน ไม่นานเราก็จะเสร็จแล้ว

- When do you envisage finishing the project?
คุณคิดว่าโครงการจะเสร็จสิ้นเมื่อใด

- By the time we finish, I will be very hungry.
กว่าจะถึงเวลาที่เราทำเสร็จ ฉันก็จะรู้สึกหิวมาก

- What are you gonna do when term finishes?
จะปิดเทอมแล้ว คุณมีแผนจะทำอะไรบ้าง

- The meeting should finish around four o'clock.
การประชุมน่าจะเสร็จสิ้นประมาณสี่โมงเย็น

- I'll call you when I've finished my homework.
ฉันจะโทรหาคุณเมื่อฉันได้ทำการบ้านเสร็จแล้ว

- We finished the pie last night.
เรากินไพน์ทั้งหมดเมื่อคืนนี้ (finished = ate all of)

- I've finished my class and you are still here?
ฉันเรียนเสร็จแล้ว(เลิกเรียน) แล้วเธอละยังไม่กลับหรอ

- We should go after them. We should finish them.
เราควรตามพวกมันไป และก็จัดการพวกมันซะ

- Did you finish your essay in the allotted time?
คุณได้เขียนเรียงความเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กำหนดหรือไม่

- Forgive me, I've only just finished wiring it for power.
อภัยให้ผมด้วย ผมเพี่งต่อสายไฟเสร็จ

- Students who have finished their exams, please attend.
นักศึกษาที่เสร็จสิ้นจากการสอบแล้ว โปรดเข้าฟัง

- You have finished singing, please take off your costume.
เมือเธอร้องเพลงเสร็จแล้ว ถอดชุดนี้ออกด้วย

- If you have finished questioning me, I'm going to leave now.
ถ้าคุณไม่มีอะไรจะถามฉันแล้ว ฉันไปล่ะ

- I can finish this job in no time.
ฉันสามารถที่จะทำงานให้เสร็จได้ในเวลาอันสั้น (ไม่ต้องใช้เวลามาก)

- She finished (the concert) with a song from her first album.
เธอจบคอนเสิร์ตด้วยเพลงจากอัลบั้มแรกของเธอ

- I get peace of mind when I finish all my tasks on my to do list.
ฉันรู้สึกจิตใจสงบ เมื่อฉันทำงานทุกอย่างของฉันเสร็จแล้ว

- Her chances of success are finished.
โอกาสประสบความสำเร็จของเธอเสร็จแล้ว (ยุติ / จบเห่ / ไม่มีอีกแล้ว)

- Please place your questionnaire in the box when you're finished.
โปรดวางแบบสอบถามของคุณลงในกล่องเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

- They've already run out of money and the building isn't even half-finished.
พวกเขาหมดเงินแล้ว และอาคารยังเหลืออีก 50 เปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่เสร็จ

- I hope you become a success at whatever it is you choose, after you finish school.
แม่หวังว่าวันนึงลูกจะต้องประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลูกรัก หลังจากที่ลูกเรียนจบแล้ว

- A: I've finished the books that you lent me. Should I return them to you tomorrow?
B: There's no need, because I've finished them, too.
A: หนังสือที่คุณให้ยืมฉันอ่านจบแล้ว ฉันคืนให้พรุ่งนี้ได้ไหมคะ
B: ไม่จำเป็นผมก็อ่านจบแล้วเหมือนกัน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

คำค้นหา
การใช้ should have

No comments:

Post a Comment