โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, August 25, 2015

การใช้ wait

wait = รอ
waist = เอว; บั้นเอว
waiter = พนักงานเสิร์ฟชาย
waitress = พนักงานเสิร์ฟหญิง


การใช้ wait ในประโยคบอกเล่า
wait + at
- He waits at table.
เขารออยู่ที่โต๊ะ

- They waited at the train station together.
พวกเขารออยู่ที่สถานีรถไฟด้วยกัน
การใช้ wait ในประโยคบอกเล่า
wait + for
- Wait for me.
รอฉันก่อนแป๊บนึง

- Wait for the signal.
รอสัญญาณ (มือ / กรรมการ)

- I’m waiting for John (to arrive).
ฉันกำลังรอจอห์น (มาถึง)

- I’m still waiting for my results.
ฉันยังรอผลอยู่ (result = ผลลัพธ์/ คำตอบ)

- She waited for him to finish speaking.
เธอรอให้เขาพูดจบก่อน

- The manager is waiting for you in her office.
ผู้จัดการกำลังรอคุณอยู่ในออฟฟิศ

- There’s a package waiting for you in the office.
มีพัสดุรอคุณอยู่ในออฟฟิศ

- She paused, waiting for John to say something.
เธอหยุดชั่วคราวรอให้จอห์นพูดอะไรบางอย่าง

- He was attacked while he was waiting for a bus.
เขาถูกทำร้ายขณะที่เขากำลังรอรถบัส

- John stood in the doorway waiting for his wife.
จอห์นยืนอยู่ที่ประตูทางเข้ารอภรรยาของเขา

- I’m waiting for him to realize how stupid he’s been.
ฉันกำลังรอให้เขาตระหนักว่าเขางี่เง่ามากแค่ไหน

- I walk to a street corner and wait for the school bus.
ฉันเดินไปที่มุมถนนและรอรถโรงเรียน

- Shall we start eating, or should we wait for the others?
เราจะเริ่มกิน หรือควรรอคนอื่นด้วย

- I’ve been waiting for a refund cheque for several months.
ฉันรอเช็คคืนเงินเป็นเวลาหลายเดือน

- John complained, "I have been waiting for three hours."
จอห์นบ่นว่า "ผมรอสามชั่วโมงแล้ว" (เครียดแล้ว)

- Linda stood on the corner waiting for her friend to pick her up.
ลินดายืนอยู่ตรงมุมถนนรอเพื่อนของเธอมารับ

- The police are waiting for more evidence before making an arrest.
ตำรวจกำลังรอหลักฐานเพิ่มเติม ก่อนที่จะทำการจับกุมการใช้ wait ในประโยคบอกเล่า
wait + on + someone = รับใช้ / ทำงานให้
- She employed a servant to wait on her guests
เธอจ้างพนักงานรับใช้ ไปรอแขก(ลูกค้า)ของเธอ


wait + on + something = รออยู่บน
- She waited on the bench with her hands in her lap.
เธอรอนั่งรออยู่บนเก้าอี้ยาว โดยวางมือไว้บนตักของเธอ

- I waited on a bench in the mall while my wife went shopping.
ผมรออยู่บนเก้าอี้ยาว ในห้างสรรพสินค้าในขณะที่ภรรยาของผมไปช้อปปิ้ง
การใช้ wait ในประโยคคำถาม
- How long did you wait?
คุณรอนานแค่ไหนแล้ว

- Could you wait for me here?
คุณจะรอฉันที่นี่ได้ไหม

- Have you been waiting long?
คุณรอนานแล้วหรือยัง

- How long will I have to wait?
ฉันจะต้องรอนานแค่ไหน

- How long did you wait for me?
เธอรอฉันนานแค่ไหนแล้ว

- How long will you wait for me?
คุณจะรอฉันนานแค่ไหน

- How long will you wait for her?
คุณจะรอเธอนานแค่ไหน

- Can you wait for five minutes?
คุณสามารถรอห้านาทีได้ไหม

- Are you waiting for somebody?
คุณกำลังรอใครอยู่ไหม

- How long were you waiting for me?
เธอรอฉัน นานแค่ไหนแล้ว

- What is your decision? Don't keep me waiting.
คุณตัดสินใจว่าไง อย่าให้ฉันต้องรอ
wait มีบางอย่าง /มีสิ่งของ รอเราอยู่
- There'll be a car waiting for you.
จะมีรถรอคุณอยู่

- He had a taxi waiting to take him to the train.
เขามีรถแท็กซี่รอ เพื่อพาเขาขึ้นรถไฟ

- There’s a package waiting for you in the office.
มีพัสดุรอคุณอยู่ในออฟฟิศ

- When we came home we had a meal waiting for us.
เมื่อเรากลับมาที่บ้าน เรามีอาหารคอยเรา

- Three-hundred railway wagons were waiting to be unloaded.
มีตู้สินค้ารถไฟสามร้อยตู้ กำลังรอการขนถ่าย

- The President had his plane waiting, 20 minutes' drive away.
ประธานาธิบดีมีเครื่องบินรออยู่ ห่างออกไป 20 นาที (ขับรถออกจากนี้ไป 20 นาที ก็ถึง)- waiter = พนักงานเสิร์ฟชาย
- waitress = พนักงานเสิร์ฟหญิง
- She is a waitress in a cafe
เธอเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านคาเฟ่

- Which waiter served you in the restaurant?
พนักงานเสิร์ฟชายคนไหน ที่ให้บริการคุณในร้านอาหาร

- Which waitress served you in the restaurant?
พนักงานเสิร์ฟหญิงคนไหน ที่ให้บริการคุณในร้านอาหารwaiting list = รายชื่อผู้ที่กำลังรอบางสิ่ง
- She is on the waiting list for medical treatment.
เธออยู่ในรายชื่อ รอการรักษาพยาบาล
wait up = ไม่ได้ไปนอนจนกว่าจะมีใครมาถึงหรือบางอย่างเกิดขึ้น
- I'll be back late. Don't wait up for me.
ผมจะกลับมาดึก ไม่ต้องคอย (คุณนอนก่อนได้เลย)

- Even though it was after midnight, her parents were still waiting up to hear the results.
แม้ว่าจะเป็นหลังเที่ยงคืนแล้ว พ่อแม่ของเธอไม่ได้ไปนอน ยังคงรอฟังผลwait till / wait untill /= รอบางสิ่งด้วยความอดทน
- I’ll wait till you come back.
ฉันจะรอจนกว่าคุณจะกลับมา

- Let’s sit down and wait until John gets here.
มานั่งรอกันก่อนเถอะ จนกว่าจอห์นมาถึงที่นี่

- They were asked to wait until Kitty was eighteen and they agreed.
พวกเขาถูกขอให้รอจนกว่าคิตตี้จะอายุสิบแปดปี และพวกเขาก็ตกลง

- It is not necessary to wait until the data are completely processed or analyzed before the report writing phase can begin.
ไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าข้อมูลครบหรือวิเคราะห์เสร็จ ขั้นตอนการเขียนรายงานสามารถเริ่มได้เลยkept + someone + wait = ทำให้(บางคน)ต้องรอ
- I’m sorry to have kept you waiting.
ฉันขอโทษที่ทำให้คุณต้องรอ
- I'm sorry to have kept you waiting. How may I help you?
ฉันขอโทษที่ทำให้คุณต้องรอ ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรwait = รอบางสิ่งด้วยความอดทน
- John got out of the car to wait.
จอห์นลงจากรถเพื่อรอ

- We’ve been waiting here for ages.
พวกเรารอที่นี่มานานมาก

- We must wait and see what happens.
เราต้องรอดูว่าเกิดอะไรขึ้น

- We’ve been waiting ages.
เรารอคอยมานานแล้ว (ages = เป็นเวลานาน)

- I want to talk to you, but it can wait.
ฉันอยากคุยกับคุณ(ตอนนี้) แต่ก็สามารถรอได้

- He doesn’t like to wait, he is impatient.
เขาไม่ชอบรออะไรเลย เขาเป็นคนใจร้อน

- We’d waited for you, but you didn’t come.
พวกเรารอคุณมานาน แต่คุณไม่ได้มา

- Let’s just wait and see what they have to say.
เราแค่รอดูว่าเขาจะพูดอะไร

- I’m busy right now, so you’ll just have to wait.
ตอนนี้ฉันไม่ว่าง ดังนั้นคุณต้องรอสักครู่

- The queue is so long, we’ll have to wait a long time.
เข้าแถวยาวมาก เราจะต้องรออีกนาน

- I sat waiting patiently for the wedding to end.
ฉันนั่งอดทนรอพิธีงานแต่งงานเสร็จ (ages = อย่างใจเย็น / อย่างอดทน / อย่างมีขันติ)can’t wait/can hardly wait for = ไม่สามารถรอ/ แทบจะไม่รอ (พูดด้วยอารมณ์ตื่นเต้น)
- I can’t wait to be with you again.
ฉันรอไม่ไหวที่จะอยู่กับเธออีกครั้ง ( คิดถึงนะ )

- I can’t wait to see you again.
ฉันอดใจรอไม่ไหวที่จะเจอเธออีกครั้ง ( คิดถึงนะ )

- I can’t wait for the summer.
ฉันไม่สามารถรอให้ถึงฤดูร้อนได้ (ตื่นเต้น จะปิดเทอม)

- I can’t wait for my trip next week!
ฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้ว ที่จะไปเที่ยวสัปดาห์หน้า (อยากเที่ยว)

- I love spending time with my grandparents. I can't wait to go back.
ฉันชอบใช้เวลาอยู่กับปู่ย่า /ตายาย ฉันอยากกลับไปหาท่านเร็ว ๆ
can hardly wait = ใช้อารมณ์ขันที่จะบอกว่าบางสิ่งน่าจะน่าเบื่อมาก
- A lecture on transformational grammar? I can hardly wait!
การบรรยายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไวยากรณ์งั้นรึ ฉันแทบจะอดใจรอไม่ไหว อยากเรียนcan wait = รอได้
A: Were you in the middle of something? I don't want to bother you.
A: คุณกำลังยุ่งอยู่หรือเปล่า ฉันไม่ต้องการรบกวนคุณ
B: I was about to watch a movie, but that can wait.
B: ฉันกำลังจะดูหนัง แต่ก็สามารถรอได้ (เดี่ยวค่อยกลับมาดูใหม่ได้)


- I want to talk to you, but it can wait.
ฉันอยากคุยกับคุณ(ตอนนี้) แต่ก็สามารถรอได้

- Motorists can wait for free until arriving passengers call to say they are ready to be picked up.
พนักงานขับรถยนต์สามารถรอได้อิสระ จนกว่าผู้โดยสารจะโทรมาบอกว่าพร้อมจะให้มารับwait and wait = รอแล้วรออีก
- I waited and waited but he never showed up.
ฉันรอและรอ แต่เขาไม่เคยปรากฏตัว


wait around / wait about = รอคอยการมาถึง
- I waited around to speak to the doctor.
ฉันรอคอย เพื่อที่จะพูดคุยกับหมอ

- I don't have time to wait around. If he's not here in five minutes, I'm leaving.
ฉันไม่มีเวลาคอย ถ้าเขาไม่ได้ถึงที่นี่ในอีกห้านาทีฉันจะออกไป /ไม่รอแล้ว


wait in = รออยู่ในบ้าน
- There's no need to wait in all day.
ไม่จำเป็นต้องรออยู่ที่บ้านทั้งวัน

- If I'd waited in for you I could have waited all day.
ถ้าฉันรอเธออยู่ที่บ้าน ฉันคงต้องรอทั้งวัน


wait behind = รอจนกระทั่งคนอื่น ๆกลับหมด
- She waited behind after class to talk to the professor.
เธอรอจนกระทั่งคนอื่น ๆกลับหมดหลังเลิกเรียน เพื่อคุยกับอาจารย์การใช้ wait แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ wait สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : wait
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : wait

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : wait
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : wait
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : wait
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : wait
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : wait
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : wait
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : wait
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : wait
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : wait
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : wait
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : wait
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : wait
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : wait
15. American heritage : www.ahdictionary.com : wait
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : wait
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : wait
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : wait
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : wait
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : wait
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : wait
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : wait
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : wait
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : wait
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : wait
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : wait
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : wait
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : wait
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : wait
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : wait
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : wait

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : wait
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : wait
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : wait
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : wait
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : wait
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : wait

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


รวมประโยค การใช้ wait
- Wait for me.
รอฉันก่อนแป๊บนึง

- I can't wait to dig in!
ฉันรอไมไหวแล้ว !

- Please wait a moment.
กรุณารอสักครู่

- Can you wait for me?
คุณสามารถรอฉันได้ไหม

- I waited for him outside.
ฉันรอเขาอยู่ข้างนอก

- Wait for the signal.
รอสัญญาณ (มือ / กรรมการ)

- Was it worth waiting for?
มันคุ้มค่าแก่การรอคอยมั้ย

- The other kids are waiting.
เด็กคนอื่น ๆกำลังรออยู่

- My family is waiting for me.
ครอบครัวของฉันกำลังรอฉันอยู่

- Why did you keep me waiting?
ทำไมถึงปล่อยให้ฉันรอล่ะ

- John got out of the car to wait.
จอห์นลงจากรถเพื่อรอ

- There'll be a car waiting for you.
จะมีรถรอคุณอยู่

- I don’t want to keep you waiting.
ฉันไม่ต้องการให้คุณรอฉันนาน

- Wait! Don't start the engine yet.
รอก่อน! ยังไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์

- I waited to see how she responded.
ฉันรอดูว่าเธอตอบอย่างไร

- We must wait and see what happens.
เราต้องรอดูว่าเกิดอะไรขึ้น

- She makes him wait for her every day.
เธอทำให้เขาต้องรอเธอทุกวัน

- Ten thousand baht is waiting for you.
เงินหนึ่งหมื่นบาทรอคุณอยู่

- John said he’d be waiting in the lobby.
จอห์นบอกว่าเขาจะรออยู่ที่ล็อบบี้

- I waited around to speak to the doctor.
ฉันรอคอย เพื่อที่จะพูดคุยกับหมอ

- The waiting became almost unbearable.
การรอคอยก็แทบทนไม่ได้

- It was considerate of you to wait for us.
คุณใจดีจังที่รอพวกเราด้วย

- Just wait and see. Someday I will win!
คอยดูนะ สักวันหนึ่งฉันจะถูกหวยแน่ ๆ

- They waited at the train station together.
พวกเขารออยู่ที่สถานีรถไฟด้วยกัน

- I want to talk to you, but it can wait.
ฉันอยากคุยกับคุณ(ตอนนี้) แต่ก็สามารถรอได้

- I have to wait in for a delivery this morning.
ฉันต้องรอรับของที่มาส่งในเช้าวันนี้

- The manager is waiting for you in her office.
ผู้จัดการกำลังรอคุณอยู่ในออฟฟิศ

- I can’t wait for my trip next week!
ฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะไปเที่ยวสัปดาห์หน้า

- He ate right away, he didn’t wait for anybody.
เขาเริ่มกินทันทีเลย ไม่ได้รอใครเลย

- I waited and waited but he never showed up.
ฉันรอและรอ แต่เขาไม่เคยปรากฏตัว

- He had a taxi waiting to take him to the train.
เขามีรถแท็กซี่รอเพื่อพาเขาขึ้นรถไฟ

- A man waited for a kidney donation for 5 years.
ชายคนหนึ่่ง ต้องรอรับการบริจาคไตมานาน 5 ปี

- Don’t waste your time waiting for someone else.
อย่าเสียเวลาไปกับการรอใครสักคน

- If you wait, you may make things worse.
ถ้าคุณรอคุณอาจทำให้สิ่งต่าง ๆที่แย่ลง /เสียเวลาเปล่า

- What do you think about waiting in line for tickets?
คุณคิดอย่างไรกับการเข้าแถวรอตั๋ว

- I walk to a street corner and wait for the school bus.
ฉันเดินไปที่มุมถนนและรอรถโรงเรียน

- I have to wait for a technician to fix my computer.
ฉันต้องรอให้ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ของฉัน

- She waited on the bench with her hands in her lap.
เธอรอนั่งรออยู่บนเก้าอี้ยาว โดยวางมือไว้บนตักของเธอ

- When we came home we had a meal waiting for us.
เมื่อเรากลับมาที่บ้าน เรามีอาหารคอยเรา

- We waited for the sun to set before starting the fire.
เรารอดวงอาทิตย์ตกดินก่อนที่จะเริ่มก่อกองไฟ

- Please wait outside until we are ready.
กรุณารอข้างนอก จนกว่าเราจะพร้อม (ขอให้รออย่างสุภาพ)

- What do you think about waiting in line for tickets?
คุณคิดอย่างไรกับการเข้าแถวรอตั๋ว

- Don’t spend your entire life waiting for somebody else.
อย่าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อจะรอใครสักคน

- You need to go this way. You can't wait here any longer.
คุณต้องไปทางนี้ คุณจะรอตรงนี้ไม่ได้อีกแล้ว

- I'm sorry to have kept you waiting. How may I help you?
ฉันขอโทษที่ทำให้คุณต้องรอ ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร

- She waited behind after class to talk to the professor.
เธอรอจนกระทั่งคนอื่น ๆกลับหมดหลังเลิกเรียน เพื่อคุยกับอาจารย์

- I hope they come out with the results soon. I hate the waiting.
ฉันหวังว่าพวกเขาจะประกาศผล เร็ว ๆ นี้ฉันเกลียดการรอคอย

- Three-hundred railway wagons were waiting to be unloaded.
มีตู้สินค้ารถไฟสามร้อยตู้ กำลังรอการขนถ่าย

- You should wait for the police to come and help handle things.
คุณควรรอให้ตำรวจมาช่วยจัดการเรื่องต่างๆ

- When I got there, I rang the doorbell. I waited for him outside.
เมื่อฉันไปถึงที่นั่น ฉันก็กดกริ่งประตู ฉันรอเขาอยู่ข้างนอก

- I waited on a bench in the mall while my wife went shopping.
ฉันรออยู่บนเก้าอี้ยาว ในห้างสรรพสินค้าในขณะที่ภรรยาของฉันไปช้อปปิ้ง

- I love spending time with my grandparents. I can't wait to go back.
ฉันชอบใช้เวลาอยู่กับปู่ย่าตายายของ ฉันอยากกลับไปหาท่านเร็ว ๆ

- I know she was happy when I lost my job. She was waiting to see me fail.
ฉันรู้ว่าเธอมีความสุข เมื่อฉันตกงานของ เธอเฝ้าคอยที่จะเห็นฉันล้มเหลว

- You should have waited a little longer. He showed up right after you left.
คุณน่าจะรออีกหน่อย เขาปรากฏตัวขึ้นทันทีหลังจากที่คุณออกไป

- I hope they come out with the results soon. I hate the waiting.
ฉันหวังว่าไม่นาน พวกเขาจะออกพร้อมกับเหตุผล(ที่ดี) ฉันเกลียดการรอคอย

- The President had his plane waiting, 20 minutes' drive away.
ประธานาธิบดีมีเครื่องบินรออยู่ ห่างออกไป 20 นาที (ขับรถออกจากนี้ไป 20 นาที ก็ถึง)

- A nurse told us that a police officer was waiting in the waiting room.
พยาบาลบอกเราว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ รออยู่ในบริเวณ (waiting room = ห้องรอพบแพทย์)

- The television showed thousands of frightened people waiting to board buses.
ทางสถานีโทรทัศน์แสดงให้เห็นถึง คนที่กำลังกลัวหลายพันคนรอรถประจำทาง

- The airport was full of anxious relatives, waiting nervously for news of the missing plane.
สนามบินเต็มไปด้วยญาติที่กระวนกระวายใจคอยเฝ้ารอดูข่าวเครื่องบินที่หายไป

- Motorists can wait for free until arriving passengers call to say they are ready to be picked up.
พนักงานขับรถยนต์สามารถรอได้อิสระ จนกว่าผู้โดยสารจะโทรมาบอกว่าพร้อมจะให้มารับ

- A man couldn't stand waiting for his delayed plane, so he opened the emergency exit and jumped out!
ชายคนหนึ่งทนเหตุเครื่องบินล่าช้าไม่ไหว เขาตัดสินใจเปิดประตูฉุกเฉิน และกระโดดลงไป

- If you are having any pain or problems with your teeth you should go see a dentist, as soon as possible. If you wait, you may make things worse.
หากคุณมีอาการปวดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับฟันคุณควรไปพบทันตแพทย์โดยเร็วที่สุด ถ้าคุณรอคุณอาจทำให้สิ่งต่าง ๆที่แย่ลง


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment