โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, September 5, 2015

การใช้ already

ความหมายของ already = แล้ว/ เรียบร้อยแล้ว
- ใช้พูดถึงบางอย่าง ที่เกิดคาด / ประหลาดใจ
- ใช้บอกว่าเกิดเหตุการณ์ หรือการกระทำ ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว
already ส่วนมากใช้ในประโยคบอกเล่า และประโยคคำถาม


การใช้ already พูดถึงบางอย่าง ที่เกิดคาด / ประหลาดใจ
 It’s twelve o’clock.
ตอนนี้เวลา12.00 น.
 I am not surprised that it’s twelve o’clock.
ฉันไม่แปลกใจว่า ตอนนี้เวลา 12.00 น.
 It’s twelve o’clock already.
ตอนนี้ เวลา12.00 น. แล้ว
 I’m surprised. I thought it was earlier.
ฉันแปลกใจ ฉันคิดว่ามันเร็วมาก


Past Simple Tense และ Perfect Tense
 Perfect Tense
 - Have you eaten yet?
 คุณทานข้าวหรือยัง

 Yes, I have already eaten.
 ฉันทานข้าวเรียบร้อยแล้ว
 หรือ
 No, I haven’t eaten yet.
 ฉันยังไม่ได้ทานข้าว

 Past Simple Tense
 - Did you eat yet?
 คุณทานข้าวหรือยัง

 Yes, I ate already.
 ฉันทานข้าวเรียบร้อยแล้ว
 หรือ
 Yes, I already ate.
 ฉันทานข้าวเรียบร้อยแล้วตำแหน่ง already ระหว่าง Auxiliary verb และ Main verb
- The show has already started.
การแสดงได้เริ่มขึ้นแล้ว

- The car is OK. I’ve already fixed it.
รถเรียบร้อยแล้ว ผมซ่อมเสร็จแล้ว

- I'm sorry, he has already left for the day.
ขอโทษค่ะ วันนี้ เขาออกไปข้างนอกแล้ว

- The film had already begun when we arrived.
หนังเริ่มฉายแล้ว เมื่อเรามาถึงแล้ว

- He had already already and was waiting for you.
เขามาถึงแล้ว และกำลังรอคุณอยู่

- A: ‘Lunch?’ B: ‘No thanks, I've already eaten.
A: กินอาหารกลางวันกันมั๊ย B: ไม่ล่ะ ขอบคุณฉันกินแล้ว

- A: Have you eaten yet? B: Yes, I have already eaten.
A: คุณทานข้าวหรือยัง B: ฉันทานข้าวเรียบร้อยแล้ว

- It was early but they were already sleeping.
ยังหัวค่ำอยู่เลย แต่พวกเขานอนกันแล้ว (กำลังนอนหลับอยู่)

- When he arrived at the station, the train had already left.
เมื่อฉันมาถึงสถานี รถไฟก็ออกไปแล้ว

- I’ve already backed up your information onto my hard drive.
ผมได้สำรองข้อมูลของคุณ ลงบนฮาร์ดไดรฟ์ของผมแล้ว

- By the time we contacted the media, the story had already broken.
ก่อนที่เราจะติดต่อสื่อ ข่าวก็รั่วออกไปแล้ว

- By the time I arrived at work, the staff meeting had already started.
เมื่อฉันมาถึงที่ทำงาน การประชุมเจ้าหน้าที่ได้เริ่มขึ้นแล้ว

- Mary rang john's doorbell at 8.15, but he had already gone to work.
แมรี่กดกริ่งประตูบ้านของจอห์นตอน 8.15 แต่เขาออกจากบ้านไปทำงานเรียบร้อยแล้ว

- Their wedding in Rome was cancelled but we had already booked our flights and hotel, so we decided to go.
งานแต่งงานของพวกเขาในกรุงโรมถูกยกเลิกไปแล้ว แต่เราได้จองเที่ยวบินและโรงแรมแล้วเราจึงตัดสินใจที่จะไป


การใช้ already ในประโยคคำถาม
- Did you already eat?
คุณกินแล้วใช่ไหม

- Have you booked a flight already?
คุณจองเที่ยวบินแล้วใช่มั้ย

- Is it 5 o'clock already?
เวลา 5 โมงเย็นแล้วใช่มั๊ย
เวลา ตี 5 แล้วใช่มั๊ย (เกินคาด/ ประหลาดใจ)

- Is it 10 o'clock already?
เวลา 10 โมงแล้วใช่มั๊ย
เวลา 4 ทุ่มแล้วใช่มั๊ย (เกินคาด/ ประหลาดใจ)

- Did you already take the history exam?
เธอสอบวิชาประวัติศาสต์แล้วใช่ไหม

- Does that mean you already finished school?
นั่นหมายความว่าคุณจบการศึกษาแล้วใช่ไหม

- Are you finished with school already?
คุณจบจากโรงเรียนแล้วเหรอ / คุณเรียนจบแล้วเหรอ

- Are you going anywhere today or have you already been somewhere?
วันนี้จะไปไหน หรือไปไหนมารึเปล่า (เห็นแต่งตัวดีกว่าปกติ)การใช้ already ในตำแหน่งท้ายประโยค (เป็นการเน้น ว่าจบแล้ว/ เสร็จแล้ว / เรียบร้อยแล้ว)
- I’ve eaten already.
ฉันกินแล้ว

- You already told me that.
คุณบอกผมมาแล้ว (ไม่ต้องบอกซ้ำ)

- He has left already, he’s not here.
เขาจากไปแล้วนะ ไม่ได้อยู่ที่นี่

- I’ve failed the test about 5 times already.
ก็ผมสอบตกประมาณ 5 ครั้งแล้ว

- I don’t want that book – I’ve read it already.
ฉันไม่ต้องการหนังสือเล่มนั้น - ฉันเคยอ่านแล้ว

- Have you finished that book already? It's 400 pages long!
คุณอ่านหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วรึ หนาถึง 400 หน้าเชียวนะ!


การใช้ already ในตำแหน่งหน้าประโยค
(ค่อนข้างเป็นทางการ ไม่ค่อยนิยมในการพูด)

- Already more than fifty thousand tickets have been sold for Saturday’s cup final match.
มีการขายตั๋วไปแล้วกว่าห้าหมื่นใบ ในการแข่งขันของรอบสุดท้ายในวันเสาร์
การใช้ already แหล่งค้นคว้าภายนอก
1. Cambridge Dictionary : www.britishcouncil.org : already
การใช้ already สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : alreadly
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : alreadly

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : alreadly
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : alreadly
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : alreadly
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : alreadly
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : alreadly
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : alreadly
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : alreadly
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : alreadly
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : alreadly
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : alreadly
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : alreadly
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : alreadly
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : alreadly
15. American heritage : www.ahdictionary.com : alreadly
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : alreadly
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : alreadly
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : alreadly
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : alreadly
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : alreadly
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : alreadly
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : alreadly
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : alreadly
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : alreadly
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : alreadly
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : alreadly
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : alreadly
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : alreadly
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : alreadly
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : alreadly
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : alreadly

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : alreadly
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : alreadly
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : alreadly
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : alreadly
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : alreadly
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : alreadly

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary

รวมประโยคการใช้already
- We are already late.
เราสายแล้ว

- Enough already!
พอได้แล้ว

- I’ve eaten already.
ฉันกินแล้ว

- Did you already eat?
คุณกินแล้วใช่ไหม

- Yeah, it’s gone already.
ใช่ มันไปแล้ว

- I paid for that already.
ฉันจ่ายนั่นไปเรียบร้อยแล้ว

- I’ve already made the coffee.
ฉันชงกาแฟแล้ว

- I have wiped the mirror already.
ฉันได้เช็ดกระจกแล้ว

- They’re already starting to panic.
พวกเขาเริ่มตื่นตระหนกกันแล้ว

- Things that have already happened.
เรื่องราวต่าง ๆที่เกิดขึ้นแล้ว

- Joe’s already here, so we can begin.
โจอยู่ที่นี่แล้ว งั้นเราก็สามารถเริ่มได้เลย

- Did you already take the history exam?
เธอสอบวิชาประวัติศาสต์แล้วใช่ไหม

- I’ve failed the test about 5 times already.
ก็ผมสอบตกประมาณ 5 ครั้งแล้ว

- It was already like that.
มันเป็นเองอยู่แล้ว (มันเป็นของมันเอง / ฉันไม่ทำ)

- I knew already how everything would end up.
ฉันรู้แล้วว่าทุกอย่างจะจบลงอย่างไร

- We already ordered food, we can’t leave now.
เราสั่งอาหารไปแล้ว เราจึงไปไหนไม่ได้ (ต้องรอ)

- Does that mean you already finished school?
นั่นหมายความว่าคุณจบการศึกษาแล้วใช่ไหม

- Are you finished with school already?
คุณจบจากโรงเรียนแล้วเหรอ / คุณเรียนจบแล้วเหรอ

- I've already seen that movie. What else is playing?
ฉันเคยดูภาพยนตร์เรื่องนั้นแล้ว มีเรื่องอื่นอีกไหม

- I can't believe I already forgot his phone number!
ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า ฉันลืมหมายเลขโทรศัพท์ของเขาแล้ว!

- The building's already costing us way too much money as it is.
อาคารนี้ได้สร้างรายได้ให้กับเรามากพอแล้ว

- The children were already asleep when we got home.
เด็ก ๆ นอนหลับแล้ว เมื่อเรากลับถึงบ้าน (กำลังนอนหลับ เมื่อเรากลับถึงบ้าน)

- Are you going anywhere today or have you already been somewhere?
วันนี้จะไปไหนหรือไปไหนมารึเปล่า

- I've already seen that movie. What else is playing?
ฉันเคยดูภาพยนตร์เรื่องนั้นแล้ว มีเรื่องอื่นอีกไหม (ที่กำลังเข้าฉายในโรงภาพยนต์)

- Remember to use past tense because these actions already occurred.
จำไว้ว่า past tense เพราะว่าการกระทำ เกิดขึ้นแล้ว

- I missed the bus and by the time I got to campus, the class was already over.
ฉันพลาดรถ และกว่าจะถึงวิทยาลัย การเรียนการสอนก็จบแล้ว

- A: When are you going to do your homework? B: I already did it before dinner!
A: เมื่อไหร่ที่ลูกจะไปทำบ้าน B: หนูทำมันก่อนอาหารเย็น!

- Listen. Your mother sent me out to buy hand cream, when she already had ten jars.
คุณฟังนะ แม่คุณให้ชั้นไปซื้อครีมทามือ ทั้ง ๆที่เธอมีอยู่แล้วเป็นสิบกระปุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับคำค้นหา
การใช้ should have

No comments:

Post a Comment