โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, October 26, 2015

การใช้ Love รัก-ชอบ

❤ ❥ ❦ ❧ ❢ ❣ ♡            
คำว่า Love มีหลายนิยาม
ความรัก คือการเสียสละ ทุกอย่างให้กับคนที่เรารัก
ความรัก ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน เพียงแค่รู้ว่า คน ๆนั้นมีความสุขก็พอ
(เมื่ออกหักก็จะไม่เจ็บ)

 ♥♥
- What is real love?
รักแท้คืออะไร

- What is the definition of real love?
อะไรคือความหมายของรักแท้

- True love doesn’t want to possess.
รักแท้ ไม่ต้องการครอบงำ (ไม่เอาความพอใจตนเป็นที่ตั้ง)

- Love is when the other person's happiness is more important than your own.
ความรักคือการเห็นความสุขของคนอื่น สำคัญมากกว่าความสุขของตนเอง
(H. Jackson Brown, Jr)Love
Verb
 ชอบพอ  love, love each other
 ชื่นชอบ  be pleased, be satisfied, love, be fond of, impress, like
 ปิ๊ง  be fond of, love, be pleased with, be fascinated, like
 รักใคร่  be fond of, love, like
 รักใคร่ชอบพอ  love
 ใจรัก  be extremely fond of, love, be bent on, be engrossed in, be wrapped up in
Noun
 ความชอบมาก love, revelry
 ความรัก heart, love, adoration, affection, amour, Venus

 ♥♥ love เป็นทั้ง Verb และ Noun
- I wanna confess my love for you.
ฉันอยากจะสารภาพความรักของฉัน ที่มีต่อเธอ (love = Noun)

- Love is an action, not just a feeling.
ความรักคือการกระทำไม่ใช่แค่ความรู้สึกเท่านั้น (love = Noun)

- Even though she doesn’t love me, I think of her all the time.
ถึงแม้ว่าเธอจะไม่รักผม ผมก็ยังคิดถึงเธอเสมอ (love = Verb)

- You may love someone without necessarily wanting to marry them.
คุณอาจรักใครบางคนโดยไม่จำเป็นต้องต้องการแต่งงานกับพวกเขา (love = Verb)


 ♥♥ love (Noun)
- Can you define love?
คุณให้คำจำกัดความรักได้ไหม

- She has a great love of music.
เธอรักดนตรีมาก

- What are some examples of love?
ตัวอย่างของความรัก คืออะไร

- He met her new love at the restaurant.
เขาพบกับรักใหม่ (คนรักใหม่) ที่ห้องอาหาร

- I wanna confess my love for you.
ฉันอยากจะสารภาพความรักของฉัน ที่มีต่อเธอ

- Love is an action, not just a feeling.
ความรักคือการกระทำไม่ใช่แค่ความรู้สึกเท่านั้น

- My love for all my children is unconditional.
ความรักของฉันให้กับลูก ๆ โดยไม่มีเงื่อนไข

- After all these years, they are still very much in love.
หลายปีผ่านมานี้ พวกเขายังคงรักกันมาก

- I want to be a photographer because I love photography.
ฉันอยากเป็นช่างภาพเพราะฉันรักการถ่ายภาพ

- Her love for her children was clear for all to see.
ความรักของเธอกับลูก ๆ ของเธอเป็นที่ชัดเจนสำหรับทุกคนที่ได้เห็น

- Teenage loves can be as fleeting as they are intense.
ความรักในวัยเด็ก อาจเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากอยู่ในช่วงวัยที่อารมณ์รุนแรง

- Love is when the other person's happiness is more important than your own.
ความรักคือการเห็นความสุขของคนอื่น สำคัญมากกว่าความสุขของตนเอง (H. Jackson Brown, Jr)

- Our Love for each other has been increased by what we've been through together.
ความรักของเราที่มีต่อกันและกัน ได้เพิ่มมากขึ้นจากสิ่งต่าง ๆที่เราผ่านความยากลำบากมาด้วยกัน
 ♥♥ love = รัก, = ชอบมาก (ใช้เน้น ความชอบ/ ความต้องการ/ รักการกระทำนั้น ๆ
- Ben loves playing the piano.
เบนรักการเล่นเปียโน

- I would love to see them again.
ฉันอยากมาก ๆที่จะเห็นพวกเขาอีกครั้ง ♥♥ loving = กอด, เล้าโลม, แสดงความรัก (ความหมาย ต่างจาก love)
- They were loving each other on the sofa.
พวกเขาพรอดรักกันบนโซฟา ♥♥ รวมประโยคการใช้ Love
- I love her
ฉันรักเธอ

- I love him
ฉันรักเขา

- I love you.
ฉันรักคุณ

- I love my life.
ฉันรักชีวิตของฉัน

- I still love you.
ฉันยังรักคุณอยู่

- I love this song.
ฉันชอบเพลงนี้

- I love you. Not!
ฉันรักเธอ ซะเมื่อไหร่!

- I’m so in love with you.
ฉันตกหลุมรักกับคุณ

- I’m still in love with her.
ฉันยังคงรักเธออยู่

- He doesn’t love me anymore.
เขาไม่รักฉันอย่างเคย

- She doesn’t love me anymore.
เธอไม่รักฉันอย่างเคย

- I was wrong to have loved you.
ฉันผิดไปแล้วที่รักคุณ

- I want to tell you that I love you.
ฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันรักเธอ

- That looks fun. I’d love to do that.
ดูน่าสนุกจัง ฉันอยากทำบ้าง

- Love makes us feel a little younger.
ความรักทำให้เรารู้สึกว่าเด็กลง

- I kinda love you.
ฉันค่อนข้างจะรักคุณ / ฉันรักคุณนิดหนึ่ง

- She went back to the country she loved.
เธอกลับไปบ้านนอกที่เธอรัก

- I wanna confess my love for you.
ฉันอยากจะสารภาพความรักของฉันที่มีต่อเธอ

- She loved her children with all her heart.
เธอรักลูก ๆ ของเธอหมดหัวใจ

- Love makes us feel like teenagers again.
ความรักทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง

- ฉันไม่อยากเป็นตัวคั่นเวลาให้ใคร
I don't wanna be your temporary boyfriend.
I don't wanna be your temporary girlfriend.

- The more you say that, the more I love you.
คุณยิ่งพูดอย่างนั้น ฉันก็ยิ่งรักคุณ

- I’ve known Jack for years and I love him dearly.
ฉันรู้จัก จอห์นมาหลายปีแล้วและฉันรักเขาอย่างสุดซึ้ง

- Those who love money will never find happiness.
คนที่รักเงินจะไม่มีวันพบความสุข

- We love each other, and we’re going to get married.
เรารักกันและกัน และเรากำลังจะแต่งงานกัน

- He likes to tease other people because he loves them.
เขาชอบแกล้งคนอื่น เพราะเขารักคนเหล่านั้น

- I fell in love with you from the first time that I saw you.
ผมตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกพบ

- Moving on from someone that we love is very difficult.
การตัดใจจากคนที่เรารัก เป็นสิ่งที่ยากมาก

- You’ll never find someone who loves you as much as I do.
เธอจะไม่มีวันเจอใครที่รักเธอเท่าฉันอีกแล้ว

- Even though she doesn’t love me, I think of her all the time.
ถึงแม้ว่าเธอจะไม่รักผม ผมก็ยังคิดถึงเธอเสมอ

- You oughta give it all when you love her like that.
คุณควรจะทุ่มสุดตัว เมื่อคุณเจอความรักแบบนั้น (ought to = oughta )

- He likes to tease girls that he loves or that he has a secret crush on.
เขาชอบแกล้งผู้หญิงที่เขาแอบรัก

- I love nothing better than having a really good meal with a few close friends.
ฉันอยากได้อาหารที่ดี ๆ กับเพื่อนที่รู้ใจ มากกว่าสิ่งอื่นใด ♥♥ ประโยคที่เกี่ยวข้องกับความรัก
ความเข้าใจกัน/ เข้ากันได้ดี
- We're together.
กำลังคบกัน

- We are tied up together.
เราถูกผูกพันธ์กัน

- We're getting along very well.
เราเข้ากันได้ดีมาก

- I want to stay together.
ฉันต้องการให้เราเป็นแฟนกันต่อไป

- We’re gonna get through this together.
เราจะผ่านความยากลำบากสิ่งนี้ไปด้วยกัน

- We should get together sometime soon.
เราน่าจะเจอกันบ้างนะ (หาเวลาว่างพบกัน)

- We get along well.
เราไปด้วยกันได้ดี /สามารถคบหา อยู่ร่วมกันได้

- I hope that we can be good friends together.
ฉันหวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนดีกัน

- They’ve decided to spend more time together.
พวกเขาตัดสินใจที่จะใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น

- Like-minded people like to hang out together.
คนที่คิดเหมือนกันมักจะชอบไปไหนมาไหนด้วยกัน

- I keep telling myself that we’re gonna get back together.
ฉันเฝ้าบอกตัวเองเสมอว่า เราจะกลับมาคืนดีกัน ♥♥ date (noun / verb) = นัดพบ (หนุ่ม-สาว ที่เริ่มจีบกัน คบหา นัดไปกิน ไปเที่ยว ใช้เวลาร่วมกัน)
- I have a date with John.
ฉันมีนัดกับจอห์น

- It’s only my first date.
มันเป็นเพียงแค่เดทแรกของฉัน

- She agreed to go on a date with me.
เธอตกลงที่จะไปเดทกับผม

- They've been dating for three months.
พวกเขากำลังคบหากันนานสามเดือนแล้ว

- Where would you take me for our first date?
คุณอยากจะพาฉันไปที่ไหนในเดทแรกของเรา

- Would you date someone 10 years older than you?
คุณจะเดทกับคนที่มีอายุมากกว่าคุณสิบปีไหม

- Would you date someone 10 years younger than you?
คุณจะเดทกับคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณสิบปีไหม

- My girlfriend and I have only been dating for a couple of months.
ผมกับแฟนเพิ่งออกเดทกันเพียงสองสามเดือน

- The longer you talk, the greater the chance that you will get a date.
ยิ่งคุณพูดคุยนานเท่าใด โอกาสที่คุณจะได้ออกเดท(กับคนที่คุณจีบ)มากขึ้นเท่านั้น

- Usually, you have to start a conversation and get to know each other a little bit before asking for a date.
โดยปกติแล้วคุณต้องเริ่มต้นการสนทนา และพูดคุยเพื่อรู้จักกันและกัน ก่อนที่จะขอเดท ♥♥ สถานภาพ ของความรัก
- I’m single.
ฉันเป็นโสด

- I’m engaged.
ฉันมีคู่หมั้นแล้ว

-We're together.
เรากำลังคบกัน

- I’m married.
ฉันแต่งงานแล้ว

- I’m divorced.
ฉันหย่าแล้ว

- I’m separated.
เรา/ฉัน แยกกันอยู่

- I’m looking.
ฉันกำลังหาแฟนสักคน

- I live alone.
ฉันอยู่คนเดียว/ ฉันเป็นโสด

- I’m widowed.
ฉันเป็นหม้าย (พ่อหม้าย/ แม่หม้าย) ♥♥ ข้อคิด
- Think before you speak, or else you may hurt the other.
คิดก่อนพูด มิฉะนั้นคุณ อาจทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นได้
(คนอื่นนี้ หมายถึงคนที่อยู่ข้างคุณ ,คู่รักของคุณ)
 ♥♥ chemistry = มีใจให้กัน, มีใจตรงกัน, ความเข้าใจกัน, ความรู้สึกเดียวกัน
(มีความหมายเชิงบวกระหว่างคู่รัก ในการทำงานก็มีความหมายว่าทำงานสอดคล้องเข้ากันได้ดี)

- He was nice, but there was no chemistry.
เขาเป็นคนดี แต่เราเข้ากันไม่ได้

- The chemistry between James and Teaw is obvious.
เคมีระหว่าง James และ Teaw เป็นที่ประจักษ์ชัด

- As soon as we met I could feel the chemistry between us.
ทันทีที่เราเจอกันฉันรู้สึกได้ถึงความรู้สึกทางเคมีระหว่างเรา

- I'm surprised the chemistry between them has developed so quickly.
ฉันรู้สึกประหลาดใจที่เคมีระหว่างพวกเขาได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

- The chemistry between the two stars makes the movie a pleasure to watch.
เคมีระหว่างสองนักแสดง ทำให้ภาพยนตร์มีความสุขในการชม


 ♥♥ alone = เพียงลำพัง
- At last, we're alone together.
ในที่สุดพวกเราก็อยู่ด้วยกันตามลำพัง

- He lives alone. Finally the two of us were alone together.
เขาอาศัยอยู่คนเดียว ในที่สุดพวกเราสองคนอยู่ด้วยกัน

- It was forbidden for an unmarried couple to be alone together.
มันเป็นสิ่งต้องห้าม สำหรับคู่แต่งงานที่ยังไม่ได้สมรส ที่จะอยู่ด้วยกันตามลำพัง ♥♥ คิดถึง อยากอยู่ชิดไกล้
- I miss you.
- I’m thinking of you.
ฉันกำลังคิดถึงคุณ
(ปัจจุบัน ยังไม่ได้เจอ)

- Did you miss me?
เธอคิดถึงฉันบ้างไหม

- I missed you.
ฉันคิดถึงคุณ / ฉันหายคิดถึงคุณแล้ว
(ที่ผ่านมาคิดถึงคุณ เจอแล้ว หายคิดถึงแล้ว)

- I miss you so much.
ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน

- I miss being with you.
ฉันคิดถึงตอนที่อยู่กับเธอ

- I miss spending time with you.
ฉันคิดถึงตอนที่ใช้เวลาอยู่กับเธอ ♥♥ จีบ/ งอน/ ง้อ
- Give me a chance.
ให้โอกาสฉันสักครั้ง

- I don't hate you.
ฉันไม่ได้เกลียดคุณ

- I can’t get over you.
ฉันตัดใจจากคุณไม่ได้

- I would die for you.
ฉันตายแทนเธอได้

- I miss being with you.
ฉันคิดถึงตอนที่อยู่กับเธอ

- I won't give up easily.
ฉันจะไม่มีวันถอดใจง่าย ๆ

- When you hurt, I hurt.
เมื่อคุณเจ็บปวด ฉันก็เจ็บปวด

- Will you give me a chance?
เธอจะให้โอกาสได้ไหม

- Can I talk with you a bit?
ผมขอรบกวนเวลาคุณสักนิดนึง

- I want to stay together.
ฉันต้องการให้เราเป็นแฟนกันต่อไป

- I like you more than a friend.
ฉันชอบเธอมากกว่าเพื่อน

- I miss spending time with you.
ฉันคิดถึงตอนที่ใช้เวลากับเธอ

- Let's pass it over together.
เราจะข้ามผ่านอุปสรรค์นี้ไปด้วยกัน

- I would be willing to die for you.
ฉันเต็มใจที่จะตายแทนเธอ

- I can’t live without you.
ฉันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีเธอ

- I have feelings for you.
ฉันมีความรู้สึกกับเธอ (ฉันรู้สึกรักเธอ)

- I'm not worried about that matter.
ฉันไม่ได้ห่วงเรื่องนั้น

- I didn't expect to here this from you.
ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้ยินคุณพูดแบบนี้

- Please don't close your mind from me.
เปิดหัวใจรับฉันด้วย

- I won't rush you to have the answer now.
ฉันจะไม่เร่งรัดให้คุณตอบตอนนี้

- Don't deny me.
เธออย่าปิดกั้นฉันเลย (เปิดใจ/ ให้โอกาสฉัน)

-- What things do you look for in a girl?
คุณชอบผู้หญิงแบบไหน

- I can’t imagine the world without you.
ฉันไม่สามารถจินตนาการถึงโลกที่ไม่มีเธอได้

- I just knew we were meant for each other.
ฉันแค่รู้ว่า เรามีความหมายต่อกันและกัน

- I'm not sure if he can open his mind for me.
ฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดใจรับฉันไหม

- I have had a secret crush on you for a very long time.
ฉันแอบปิ๊งเธอมานานแล้ว

- I know that from the past, I made you sad in many things.
ฉันรู้ ที่ผ่านมา ฉันทำให้เธอเสียใจหลายครั้ง

- If you fear, then look at me. I'll be there, right next to you.
ถ้าคุณกลัว ก็มองมาที่ผม ผมจะอยู่ตรงนั้น ข้างๆคุณ


 ♥♥ promise = สัญญา (เพื่อให้ความมั่นใจ)
- I promise to call you.
ฉันสัญญาว่าจะโทรหาคุณ

- I promise I will tell you.
ฉันสัญญาว่าฉันจะบอกคุณ

- I promise I am telling the truth.
ฉันสัญญาว่าฉันพูดความจริง

- Promise me you won’t do it again.
สัญญากับฉันว่า จะไม่ทำอีกที

- I promise not to leave without you.
ฉันสัญญาว่าจะไม่จากคุณไปไหน

- I promise not to hurt your feelings.
ฉันสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายความรู้สึกของคุณ

- Make sure to keep your promise.
คุณต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้นะ

- I apologize for breaking my promise.
ฉันต้องขอโทษด้วยที่ผิดสัญญา

- I expect you to carry out what you promised.
ฉันคาดหวังให้คุณทำในสิ่งที่คุณเคยสัญญาเอาไว้ ♥♥ ประโยคบอก อารมณ์ ความรู้สึก
- I’m shy.   ฉันอาย /เขิน
- I’m sad.  ฉันรู้สึกเสียใจ
- I’m cold.  ฉันหนาว
- I’m happy.  ฉันมีความสุข
- I’m bored.  ฉันเบื่อ
- I’m tired.  ฉันเหนื่อย
- I’m upset.  ฉันเสียใจ/ ผิดหวัง
- I hate you.  ฉันเกลียดคุณ
- I’m scared.  ฉันกลัว
- I'm lonely.  ฉันเหงา
- I’m excited.  ฉันตื่นเต้น
- I’m relaxed.  ฉันรู้สึกผ่อนคลาย
- I’m worried.  ฉันเป็นกังวล
- I’m nervous.  ฉันประหม่า
- I’m annoyed.  ฉันรำคาญ
- I’m relieved.  ฉันโล่งใจ
- I’m worn out.  ฉันหมดแรง
- I feel weird.  ฉันรู้สึกแปลกๆ
- I’m shocked.  ฉันช๊อค/ ตกใจ (รับรู้ข่าวไม่ค่อยดี)
- I’m surprised.  ฉันรู้สึกเซอร์ไพรส์ (รับรู้ข่าวดี)
- I’m depressed.  ฉันรู้สึกหดหู่
- I’m confident.  ฉันมั่นใจ
- I’m confused.  ฉันสับสน
- I’m pressured.  ฉันรู้สึกกดดัน
- I’m impressed.  ฉันประทับใจ
- I feel ashamed.  ฉันละอายใจ
- I’m frustrated.  ฉันรู้สึกอึดอัด/ กระวนกระวายใจ
- I feel nothing.  ฉันไม่รู้สึกอะไรเลย
- I’m mad with you.  ฉันโกรธคุณ
- I feel refreshed.  ฉันรู้สึกสดชื่น
- I never feel sad.  ฉันไม่เคยเศร้าเสียใจ
- I’m glad to see you.  ดีใจที่ได้พบคุณ
- I’m disappointed in you.  ฉันผิดหวังในตัวคุณ
- Do you ever feel lonely?  คุณรู้สึกเหงาบ้างไหม
- I feel indifferent about it.  ฉันรู้สึกเฉย ๆกับมันนะ
- I’ve been so lonely without you.  ฉันเหงามากเมื่อไม่มีคุณ
- You should be ashamed of yourself.  คุณควรรู้สึกละอายใจบ้างนะ


 ♥♥ คำพูดที่ไม่อยากให้มี
- Just get over it.
ตัดใจซะเถอะ

- We should stop talking.
เราควรหยุดคุยกัน

- I’m not over him yet.
ฉันยังตัดใจจากเขาไม่ได้

- Why can't he forgive me?
ทำไมเขาไม่ใจอ่อนให้ฉันเลย

- You need to move on.
คุณต้องตัดใจ แล้วเดินหน้าต่อไป

- You should try to get over him.
เธอควรจะตัดใจจากเขาเสีย

- You should try to get over her.
เธอควรจะตัดใจจากหล่อนเสีย

- How long will I feel like this?
ฉันจะรู้สึกแบบนี้อีกนานแค่ไหน (ผิดหวัง)

- We’re never getting back together.
เราสองคนจะไม่มีทางกลับมาคบกันอีก

- I should have listened to your advice.
ฉันน่าจะฟังคำแนะนำของคุณ (ตอนนี้สายไปแล้ว)

- We can't be together.
เราไปด้วยกันไม่ได้/ ไม่สามารถคบหา อยู่ร่วมกันได้

- I should have married her when I had the chance.
ฉันน่าจะแต่งงานกับเธอเมื่อมีโอกาส (ตอนนี้สายไปแล้ว) ♥♥ การใช้ Love แหล่งค้นคว้าภายนอก
อาจารย์ Adam Bradshaw : I love you
อาจารย์ Adam Bradshaw : เนื้อคู่ไม่จำเป็นต้องหา ถึงเวลาก็มาเอง
อาจารย์ Adam Bradshaw : ตัดใจไม่ได้
อาจารย์ Adam Bradshaw : ความรักทำให้เรารู้สึกเป็นเด็กอีกครั้ง
www.pantip.com : นิยามความรักของคุณคืออะไร?
16 Characteristics of Real Love : 16 ข้อลักษณะของความรักแท้
อย่ายอมให้ใครสวมแหวนให้จนกว่า….จะเจอผู้ชายที่พร้อมดูแลคุณ (เป็นข้อคิดสำหรับผู้หญิง : ภาษาไทย : เครดิต Junjao ข่าวจันทร์เจ้า)
การใช้ love สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : love
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : love

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : love
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : love
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : love
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : love
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : love
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : love
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : love
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : love
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : love
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : love
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : love
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : love
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : love
15. American heritage : www.ahdictionary.com : love
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : love
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : love
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : love
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : love
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : love
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : love
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : love
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : love
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : love
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : love
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : love
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : love
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : love
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : love
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : love
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : love

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : love
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : love
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : love
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : love
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : love
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : love

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
No comments:

Post a Comment