โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, November 5, 2015

Relation

Relation (noun)
 สายใย  bond, filament, relationship, wire
 เยื่อใย  tie, bond, lingering sentiment, relationship, attachment
 ความเกี่ยวดอง  kinship, relation, relationship
 ความสัมพันธ์  dealing, dealings, relation, relations, relationship, relativity
 ความเกี่ยวพันธ์  relationship
 ความเป็นญาติกัน  affinity, relationship
 ระบบเครือญาติ  kinship, system of relatives, relationshiprelation = เกี่ยวดอง เป็นญาติ
- I think she's a relation of theirs.
ฉันคิดว่าเธอเป็นญาติของพวกเขา

- They're not blood relations, - they're only connected by marriage.
พวกเขาไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางสายเลือด - พวกเขาเกี่ยวดองกันโดยการสมรสเท่านั้น


relation = เกี่ยวข้อง เป็นมิตรกัน
- We're entering a new phase in international relations.
เรากำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- We are on the threshold of a new era in European relations.
เราอยู่ในต้นของยุคใหม่ในความสัมพันธ์กับยุโรป

- We've seen a continuing deterioration in relations between the two countries.
เราเห็นความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ


relation = เกี่ยวข้อง เป็นเหตุ เป็นผล
- Scientists eventually proved a relation between smoking and lung cancer.
ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ ก็พิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่กับโรคมะเร็งปอด


relation = เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง สมเหตุผล
- The painting bears almost no relation to the scene it's supposed to portray.
ภาพวาดเกือบจะไม่มีความสัมพันธ์กับฉากที่ควรจะวาดภาพ


relation = เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง พัวพัน
- Police are investigating a possible relation between the murder and a robbery that took place last year.
ตำรวจกำลังตรวจสอบการเชื่อมโยง ที่เป็นไปได้ระหว่างการฆาตกรรมและการโจรกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วRelationship =เยื่อใย ความสัมพันธ์ (เชิงคนรัก)
- We're in a relationship.
กำลังคบกัน

- We ended our relationship.
เราเลิกคบกัน /ยุติความสัมพันธ์

- I'm sorry to end this relationship.
ฉันเสียใจที่ต้องยุติความสัมพันธ์นี้

- How is being in a relationship good?
มีแฟน มันดียังไง

- I want to continue with our relationship.
ฉันอยากสารสัมพันธ์กับเธอต่อไป

- What do you look for in a relationship?
ถ้าคุณจะหาคู่รัก จะหาแบบไหน

- Have you ever been in a long term relationship?
คุณเคยคบใครนาน ๆ มั้ย

- Their relationship turned sour after a few years.
ความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มจะขื่นขมหลังจากไม่กี่ปี

- Which is better, being single or in a relationship?
อันไหนดีกว่ากันระหว่าง โสด กับ มีแฟน

- Which is better, being single or in a relationship?
อันไหนดีกว่ากันระหว่างการเป็นโสด กับ มีแฟน

- Have you ever been in a serious relationship before?
คุณเคยคบกับใครจริงจังมาก่อนมั้ย

- Let’s try to maintain a good relationship with them.
เราควรพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขา

- I just can’t handle this relationship anymore.
ชีวิตฉันมันยุ่งเหยิงเกินไป จนฉันคงไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์นี้ได้อีกต่อไป

- Have you thought about getting in a serious relationship or are you just a player?
เคยคิดจะจริงจังกับใครหรือเพียงแค่จีบเล่นการใช้ Relation และ Relationship แทนกัน
- Relations between (the leaders of) the two countries have never been closer.
- The relationship between the leaders of the two countries has never been closer.
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศไม่เคยใกล้ชิดกันเลยรวมประโยคที่่่เกี่ยวข้อง
- Britain enjoys friendly relations with Canada.
สหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์อันดีกับแคนาดา

- The two men have a good working relationship.
ชายสองคนนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน

- Have you had any serious relationships in the past year?
ในปีที่ผ่านมา, คุณมีความสัมพันธ์ที่จริงจัง(กับใคร)บ้างไหม

- Relations between him and his new wife are rather strained.
ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและภรรยาใหม่ของเขาค่อนข้างเครียด

- We are on the threshold of a new era in European relations.
เราอยู่ในเกณฑ์ของยุคใหม่ในความสัมพันธ์กับยุโรป

- I invited all my friends and relations to my twenty-first birthday party.
ฉันได้เชิญเพื่อน ๆ และความสัมพันธ์เข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดครบรอบ 20 ปีของฉัน

- A: What is your relationship to the soloist? B:She's my daughter.
A: อะไรคือความสัมพันธ์ของคุณกับศิลปินเดี่ยวคนนั้น B: เธอเป็นลูกสาวของฉันเอง

- Many telecom companies are building relationships in developing countries.
บริษัท โทรคมนาคมจำนวนมาก กำลังสร้างความสัมพันธ์ในประเทศที่่กำลังพัฒนา

- Write an essay on the economic relationship between farming and transportation.
เขียนเรียงความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างการทำฟาร์มและการขนส่ง

- The judge asked the witness what the relationship was between her and the victim.
ผู้พิพากษาถามพยานถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอและผู้ตกเป็นเหยื่อ

- The Smiths placed great emphasis on close family relationships and always went on holiday together.
สมิธส์เน้นให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับครอบครัว และออกไปเทียวในหวัดหยุดด้วยกันบ่อย ๆ

- They had been together for two years and Mike wanted to carry on, but Jenny felt that their relationship wasn't really going anywhere.
พวกเขาอยู่ด้วยกันมาสองปีแล้วและไมค์ก็อยากจะสานสัมพันธ์ต่อ แต่เจนนี่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้ไปไหน (ไม่คืบหน้า/ เคมีไม่ค่อยตรงกัน)การใช้ Relation แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ relation สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
www.dictionary.cambridge.org : relation
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : relation
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : relation

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : relation
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : relation
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : relation
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : relation
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : relation
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : relation
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : relation
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : relation
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : relation
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : relation
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : relation
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : relation
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : relation
15. American heritage : www.ahdictionary.com : relation
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : relation
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : relation
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : relation
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : relation
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : relation
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : relation
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : relation
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : relation
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : relation
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : relation
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : relation
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : relation
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : relation
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : relation
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : relation
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : relation

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : relation
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : relation
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : relation
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : relation
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : relation
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : relation

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ


No comments:

Post a Comment