โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 11-August-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : THAI ENQUIRER
No new coronavirus cases in Thailand on Tuesday
ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยในวันอังคาร

Thailand’s government said on Tuesday that it had discovered no new cases of coronavirus in the last 24 hours.
เมื่อวันอังคาร รัฐบาลไทยกล่าวว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายใหม่ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

The total number of cases remain at 3,351.
จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดยังคงอยู่ที่ 3,351

There are no new fatalities leaving the death toll at 58.
ไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ทำให้ยอดเสียชีวิตอยู่ที่ 58

There were three new recoveries in the past 24 hours. The total number of discharged patients is still at 3,163.
มีผู้หายป่วยใหม่สามคนใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดยังอยู่ที่ 3,163 ราย

Currently, 130 people remain in hospitals.
ขณะนี้ 130 คนยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

คำศัพท์ข่าว
- case = ผู้ติดเชื้อ
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต
- discharge = ได้รับอนุญาตให้ออกจาก โรงพยาบาล/ สถานการณ์คุมตัว
- discoveries (discovery) = สิ่งที่ค้นพบ (ในข่าวหมายถึงผู้ป่วยรายใหม่)
- recovered (recover) = ฟื้นตัว, หายป่วยสำนักข่าว : Khaosod English
School Orders Staff to Monitor Student Rally, Leaked Memo Says
โรงเรียนสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชุมนุมของนักเรียน, ข่าวรั่วจากบันทึกข้อความ

A highschool in Nakhon Phanom province declined to comment on a leaked internal memo, in which the school director instructs the staff to monitor students’ political activities.
โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบันทึกภายในที่รั่วไหล ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งให้เจ้าหน้าที่จับตาดูกิจกรรมทางการเมืองของนักเรียน

The document shows Banjong Sriprasert, director of Piyamaharachalai School, telling his teachers to observe their students and immediately report to the administration if any joined anti-government rallies.
เอกสารนั้นแสดงให้เห็นว่า บรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยมหาราชาลัย บอกให้ครูสังเกตนักเรียน และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบทันทีหากมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล

The memo, dated Aug. 7, also orders teachers to discourage students from criticizing the monarchy.
เอกสารบันทึกลงวันที่ 7 ส.ค. นอกจากนี้ยังสั่งให้ครูขัดขวางนักเรียนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์

คำศัพท์ข่าว
- courage = กระตุ้น, ส่งเสริม, ให้กำลังใจ
- criticizing (criticize) = วิพากษ์วิจารณ์
- discourage = กีดกัน, ขัดขวาง
- declined (decline) = ปฏิเสธ
- instruct = แนะนำ, สั่งสอน
- in which = ซึ่ง, ที่ที่, ที่ซึ่ง
- joined (join) = ร่วม, เข้าร่วม
- leaked memo = บันทึกข้อความที่รั่วไหลออกมา
- monitor = จับตาดู, สังเกตุการณ์
- monarchy = เกี่ยวกับกษัตริย์, สถาบันกษัตริย์
- observe = สังเกต, สังเกตการณ์
- rallies (rally) = ชุมนุม
- school director = ผู้อำนวยการโรงเรียน
- staff = บุคลากร, เจ้าหน้าที่ (ในข่าวหมายถึงคุณครูในโรงเรียน)

- immediately report to the administration = รายงานทันทีต่อผู้บริหาร
- monitor students’ political activities = จับตาดูกิจกรรมทางการเมืองของนักเรียนสำนักข่าว : Khaosod English
3,000 Foreign Teachers To Enter Thailand Amid Pandemic
ครูต่างชาติ 3,000 คนเข้าสู่ประเทศไทยท่ามกลางการแพร่ระบาด

The government on Monday said more than 3,000 foreign teachers have registered to enter Thailand following the move to ease coronavirus travel restrictions.
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารัฐบาลระบุว่ามีครูชาวต่างชาติมากกว่า 3,000 คนได้ลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทย หลังจากการเคลื่อนไหวที่จะลดข้อจำกัดเกียวกับไวรัสโคโรนา

Most of the teachers will fly in from the Philippines, where more than 120,000 cases of coronavirus infection have been recorded, though an official said a strict screening measure will be in place for the arrivals, and the public should not panic over the news.
ครูส่วนใหญ่มาจากฟิลิปปินส์ ซึ่งมีบันทึกผู้ป่วยติดเขื้อไวรัสโคโรนามากกว่า 120,000 ราย อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะใช้มาตราการคัดกรองที่เข้มงวดกับผู้ที่เดินทางมาถึง และประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกกับข่าวนี้

คำศัพท์ข่าว
- measure = มาตรการ
- registered (register) = ลงทะเบียน, ขึ้นทะเบียน, สมัคร
- screening (screen) = คัดกรอง
- strict = เข้มงวด
- strict screening measure = มาตรการคัดกรองที่เข้มงวด
- in place = มีพร้อมแล้ว, มีพร้อมใช้ (มีอยู่จริง และสามารถใช้งานได้)สำนักข่าว : AFP
VIDEO: Hong Kong democracy activist Agnes Chow is arrested late at night under China's new national security.
วิดีโอ: แอก เนสเชา นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชาวฮ่องกง ถูกจับกุมในช่วงดึกภายใต้กฏหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีน

"It's now confirmed that Agnes Chow has been arrested for 'inciting secession' under the national security law," her Facebook account says
"ตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่า แอกเนส เชา ถูกจับกุมในข้อหา" ปลุกระดมสร้างความแตกแยก "ภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ" บัญชี Facebook ของเธอกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- late at night = กลางคืนช่วงดึก
- arrested (arrest) = จับกุม
- confirmed (confirm) = ยืนยัน
- inciting secession = ปลุกระดมสร้างความแตกแยก
- national security law = กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติสำนักข่าว : บีบีซี
สำนักข่าว : www.dailystar.co.uk
Wild bear that sniffed woman's hair is caught and castrated
หมีป่าที่ดมผมของผู้หญิงถูกจับและตอน

There is outrage in Mexico after a black bear seen on video approaching a visitor in a nature park and sniffing her hair was caught and castrated.
มีความไม่พอใจในเม็กซิโก หลังจากเห็นหมีดำในวิดีโอเข้าใกล้นักท่องเที่ยวในสวนธรรมชาติ และดมกลิ่นผมของหญิงสาว ถูกจับและตัดอัณฑะ

Some people are questioning plans to move the animal to a different state.
บางคนกำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับแผนการที่จะย้ายสัตว์ไปยังสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง

But experts say the move is necessary because it had become accustomed to being fed by humans in the ecological park where it lived.
แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การย้ายครั้งนี้มีความจำเป็น เพราะหมีเคยชินกับการถูกมนุษย์เลี้ยงในสวนนิเวศที่มันอาศัยอยู่

They said the footage showed the consequences of feeding wild animals for the sake of a selfie.
พวกเขากล่าวว่า ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผลของการให้อาหารสัตว์ป่าเพื่อการเซลฟี่

Local authorities believed the bear would pose danger to park visitors – but locals say he is friendly
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเชื่อว่าหมีจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวที่มาอุทยาน แต่ชาวบ้านบอกว่าหมีเป็นมิตร

คำศัพท์ข่าว
- approaching (approach) = เข้าสู่, เข้าถึง, เข้าไกล้
- authorities (authority) = เจ้าหน้าที่
- accustomed (accustom) = เคยชิน, คุ้นเคย
- consequence = ผลพวง, ผลเนื่องมาจาก
- ecological park = พื้นที่อนุรักษ์ระบบนิเวศ
- expert = ผู้เชี่ยวชาญ
- feeding (feed) = ให้อาหาร, ป้อน
- human = มนุษย์
- necessary = สิ่งจำเป็น, เรื่องจำเป็น
- pose = ออกท่าออกทาง, ก้อร่อก้อติก
- sake = เหตุ, เป้าหมาย, ความคิดถึงประโยชน์, ความเห็นแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
- sniffed (sniff) = สูดกลิ่น, สูดอากาศสำนักข่าว : บีบีซี
'I want my film to show the world in lockdown'
'ฉันต้องการให้ภาพยนตร์ของฉันแสดงให้เห็นโลกในช่วงการล๊อกดาวน์'

A teenager has filmed a documentary about people's experiences of the coronavirus pandemic.
วัยรุ่นคนหนึ่งถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้คนในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

Octavia Sanger, 16, from Winchester in Hampshire, interviewed 35 people across the world for her film Life in Lockdown.
Octavia Sanger อายุ 16 ปีจาก Winchester ใน Hampshire สัมภาษณ์ผู้คน 35 คนทั่วโลกสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Life in Lockdown

The one-and-a-quarter hour film deals with how the pandemic has altered people's perceptions of issues such as family life, relationships and faith.
ภาพยนตร์ความยาวหนึ่งชั่วโมงกับ 15 นาที เกี่ยวกับการระบาดของโรคได้เปลี่ยนแปลงการรับรู้ของผู้คนในประเด็นต่างๆ เช่น ชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์ และศรัทธา

Octavia used her mum's camera and learned filming and editing skills as she went along.
Octavia ใช้กล้องของคุณแม่ เรียนรู้ทักษะการถ่ายทำ และการตัดต่อไปพร้อมกัน

She has now uploaded the film to the Amazon Prime streaming platform.
ตอนนี้เธอได้อัปโหลดภาพยนตร์ไปยังแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Amazon Prime

คำศัพท์ข่าว
- across = ทั่ว, ถ้วนทั่ว, เต็มพื้นที่
- deal with (Phrasal Verb) = เกี่ยวข้อง, รับมือกับ, จัดการกับ
- experience = ประสบการณ์
- interviewed (interview)
- faith = ความศรัทธรา
- filmed a documentary = ได้ถ่ายทำสาระคดี
- perception = การรับรู้, ความเข้าใจ
- platform = แพลตฟอร์ม, โปรแกรม, พื้นที่ใช้งานด้านเทคโนโลยี (ในข่าวหมายถึง Amazon Prime)
- relationship = ความสัมพันธ์
- quarter = 15 นาที, 1 ใน 4 (หมายถึง 1 ชั่วโมงแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 15 นาที)
- went along (go along) = ไปด้วยกัน, ไปพร้อมกัน

- documentary
adj. =สารคดี
n. = เกี่ยวกับเอกสารสำนักข่าว : รอยเตอร์
Russia fines Google for not blocking banned content - Ifax
รัสเซียปรับ Google เนื่องจากไม่บล็อกเนื้อหาต้องห้าม - Ifax

A Russian court on Monday fined Google 1.5 million roubles ($20,350) after finding it guilty of failing to block content banned in Russia, the Interfax news agency reported.
วันจันทร์ ศาลรัสเซียได้ปรับ Google 1.5 ล้านรูเบิล (20,350 ดอลลาร์) หลังจากพบว่ามีความผิด ที่ไม่สามารถบล็อกเนื้อหาที่ถูกแบนในรัสเซีย, สำนักข่าว Interfax รายงาน

คำศัพท์ข่าว
- agency = หน่วยงาน, ตัวแทน (ในข่าวหมายถึง นักข่าวของ Interfax)
- guilty = ความผิด
- Ifax = สำนักข่าว Ifax --https://www.interfax.ruสำนักข่าว : AFP
VIDEO: Hong Kong democracy activist Agnes Chow is arrested late at night under China's new national security.
วิดีโอ: แอก เนสเชา นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชาวฮ่องกง ถูกจับกุมในช่วงดึกภายใต้ความมั่นคงแห่งชาติของจีน

"It's now confirmed that Agnes Chow has been arrested for 'inciting secession' under the national security law," her Facebook account says
"ตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่า แอกเนส เชา ถูกจับกุมในข้อหา" ปลุกระดมให้แยกตัวออกจากกัน "ภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ" บัญชี Facebook ของเธอกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- late at night = กลางคืนช่วงดึก
- arrested (arrest) = จับกุม
- confirmed (confirm) = ยืนยัน
- inciting secession = ปลุกระดมสร้างความแตกแยก
- national security law = กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น