โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 04-October-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : Bangkok Post
2 new Covid cases Sunday, Thais returning from UK, S. Africa
ผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 2ราย วันอาทิตย์, เป็นคนไทยกลับจากสหราชอาณาจักร, แอฟริกาใต้

Thailand has confirmed two new coronavirus infections imported from the United Kingdom and South Africa by Thai returnees.
ประเทศไทยยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาใหม่ 2 ราย จากต่างประเทศ มาจากสหราชอาณาจักร และแอฟริกาใต้โดยเป็นผู้เดินทางกลับชาวไทย

The Centre for Covid-19 Situation Administration said on Sunday neither was showing symptoms of Covid-19.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า ทั้งสองคนไม่มีอาการของโควิด-19

The first new patient was a 27-year-old student who tested positive on Friday after arriving from the UK on Monday, the centre said, adding she was transferred from a quarantine facility to Samut Prakan Hospital after the test.
ผู้ป่วยรายใหม่รายแรกเป็นนักเรียนอายุ 27 ปีที่มีผลการทดสอบพบว่าติดเชื้อ เมื่อวันศุกร์ หลังจากเดินทางมาจากสหราชอาณาจักรเมื่อวันจันทร์, ศูนย์กล่าวเพิ่มเติมว่า เธอถูกย้ายจากสถานกักตัวไปยังโรงพยาบาลสมุทรปราการหลังการทดสอบ

The other case was also a Thai student, 19, who arrived from South Africa on Monday and tested positive while he was quarantined in Bangkok.
ผู้ป่วยอีกรายหนึ่งเป็นนักเรียนไทยอายุ 19 ปี, ซึ่งเดินทางมาจากแอฟริกาใต้เมื่อวันจันทร์ และได้รับการตรวจพบว่ามีเชื้อขณะที่เขาถูกกักบริเวณในกรุงเทพฯ

He was transferred to Prasat Neurological Institute, the centre said.
เขาถูกย้ายไปที่สถาบันประสาทวิทยา, ศูนย์กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- imported (import) = imported
- infection (n.) การติดเชื้อ, การปนเปื้อน
- neither = ทั้งสอง...ไม่...
- patient (n) = คนไข้, คนป่วย
- positive = ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- symptom = อาการป่วย
- tested positive = ตรวจพบว่ามีเชื้อ, ผลทดสอบเป็นบวก
- transferred (transfer) = ส่งต่อ, ส่งให้ (ในข่าวหมายถึงส่งตัวผู้ป่วย)

- was transferred = ถูกส่งตัว (Passive Voice)
- was quarantined = ถูกกักตัว (Passive Voice)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
The Australia-New Zealand travel bubble is finally here -- but it's only one-way for now
ในที่สุดการท่องเที่ยวแบบเทรเวลบับเบิ้ลระหว่างออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ก็มาถึงแล้ว - แต่ตอนนี้มีเพียงเที่ยวเดียว

Australia will put in place a travel corridor with New Zealand to allow quarantine-free tourism, with flights likely to begin within weeks -- but there's a catch.
ออสเตรเลียจะกำหนดทิศทางการเดินทางร่วมกับนิวซีแลนด์เพื่อให้ท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยเที่ยวบินน่าจะเริ่มภายในไม่กี่สัปดาห์ ในขั้นต้นการเดินทางแบบปลอดการกักกันจะมีเพียงเที่ยวเดียว

Initially the quarantine-free travel will only be one-way, from New Zealand to Australia, and a limited number of destinations will be included in the deal, according to Australian Deputy Prime Minister Michael McCormack.
ในเบื้องต้น การเดินทางแบบปลอดการกักกัน จะเป็นเพียงเที่ยวเดียว, จากนิวซีแลนด์ไปยังออสเตรเลีย และจุดหมายปลายทางจำนวนจำกัด จะรวมอยู่ในข้อตกลงตามที่ Michael McCormack รองนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าว

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern said Friday that New Zealanders who take up the Australian offer will still have to quarantine on their return.
Jacinda Ardern นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ชาวนิวซีแลนด์ที่รับข้อเสนอของออสเตรเลีย จะยังคงต้องกักตัวเมื่อเดินทางกลับ

New Zealand has one of the lowest rates of coronavirus infections in the world, with only 1,848 confirmed cases overall, while Australia is still working to control an outbreak in its second-largest city of Melbourne.
นิวซีแลนด์มีอัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนาต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วเพียง 1,848 ราย ในขณะที่ออสเตรเลียยังคงดำเนินการเพื่อควบคุมการระบาดในเมืองเมลเบิร์น ที่ใหญ่เป็นอันดับสองประเทศ

Discussions about a potential travel bubble have been ongoing since at least May.
การหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของแผนเทรเวลบับเบิ้ล มีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นอย่างน้อย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- Ardern/ Jacinda Ardern = จาซินดา อาร์เดิร์น (ชื่อของนายกรัฐมนตรีหญิง นิวซีแลนด์)
- coronavirus infection = การติดเชื้อไวรัสโคโรนา
- deal = ข้อตกลง
- destination = ปลายทาง, จุดหมายปลายทาง
- initially = ในเบื้องต้น, ก่อนอื่น
- lowest rate = อัตราการติดเชื้อที่ต่ำ
- offer = ข้อเสนอ
- one-way = การเดินทางเที่ยวเดียวจากต้นทาง
- outbreak (n) = การะบาด, การแพร่เชื้อ
- overall = ทั้งหมด, โดยทั่วไป
- potential (adj) = อาจจะเป็น, อาจเป็นไปได้, สามารถเป็นได้
- put in place = จัดเตรียมการ, วางแนวทาง, กำหนดทิศทาง
- quarantined (quarantine) = กักตัว, กักบริเวณ
- still (adv) = ยังคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, คงไว้เช่นเดิม( ทำเหมือนเช่นเดิม)
- take up = ดำเนินการ (ในข่าวหมายถึง ดำเนินการ ทำตามข้อเสนอของออสเตรีย)
- travel bubble = ระเบียงท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวที่ไว้ใจกันระหว่างประเทศ
- catch = จับ, ไล่ทัน, ได้มี, ได้สัมผัส, ได้เข้าใจ
- there's a catch (there is a catch) = มีข้อแลกเปลี่ยน (เป็นสำนวน เช่นถ้าคุณต้องการ catch คุณต้อง...)

Travel Bubble มีชื่อไทยว่า "ระเบียงท่องเที่ยว" เป็นการท่องเที่ยวที่ไว้ใจกันระหว่างประเทศ โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศได้ โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน ต้องใช้ความเชื่อมั่นว่า "มิตรประเทศที่จะเดินทางหากันได้ จะต้องไม่มียอดการติดเชื้อในประเทศเพิ่ม"


สำนักข่าว : Independent

if you enjoy a gin and tonic, black coffee or any other bitter tastes then we are sorry to inform you that you could be a psychopath.
หากคุณชอบจินและโทนิค กาแฟดำ หรือรสขมอื่น ๆ เราต้องขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าคุณอาจเป็นโรคจิต

At least that's what a group of researchers in Austria have discovered.
อย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่กลุ่มนักวิจัยในออสเตรียได้ค้นพบ

A study conducted at Innsbruck University discovered that enjoying bitter flavours can be linked to a number of less than desirable traits.
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอินส์บรุคพบว่า การเพลิดเพลินกับรสชาติขม สามารถเชื่อมโยงกับลักษณะที่ไม่พึงปรารถนาได้หลายประการ

These include sadism, narcissism, psychoticism and Machiavellianism.
เหล่านี้รวมถึงอารมณ์ซาดิสม์, หลงตัวเอง, โรคจิต และลัทธิมาเคียเวลเลียน

คำศัพท์ข่าว
- bitter (adj) = ขม
- black coffee = กาแฟดำ
- conducted (conduct) = ดำเนิน, ปฏิบัติ
- desirable(adj) = น่ายินดี, น่าพอใจ, ที่พึงปราถนา
- discovered (discover) = ค้นพบ
- flavour (n) = รสชาติ
- gin = จิน (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีรสขมกว่าไวน์)
- linked (link) = เชื่อมโยง, ข้องเกี่ยว
- narcissism = หลงตัวเอง, การบูชาตัวเอง
- psychoticism (n) = โรคจิตที่มีบุคลิกภาพที่ก้าวร้าว
- psychopath(n) = คนโรคจิตมีพฤติกรรมความรุนแรง (คนที่ทุกข์ทรมานทางจิตที่ร้ายแรง ส่งผลให้ทำรุนแรงต่อผู้อื่น)
- sadism = ซาดิสม์ (ชอบทารุณเมื่อมีอารมณ์ทางเพศ)
- taste (n) = รสชาติ, รสนิยม
- tonic = โทนิค, เครื่องดื่มสมุนไพร, ยาชูกำลังประเภทสมุนไพร
- trait(n) = ลักษณะนิสัย, ลักษณะอาการ

เนื้อหาข่าว
จากการศึกษาพบว่าคนที่ชอบอาหาร และเครื่องดื่มรสขมมีแนวโน้มเป็นโรคจิตสำนักข่าว : Indiatoday
Thai Airways opens airplane-themed diner for customers craving in-flights meals
การบินไทยเปิดร้านอาหารสไตล์เครื่องบินสำหรับลูกค้าที่อยากทานอาหารในเที่ยวบิน

Thai Airways recently opened a pop-up airplane-themed restaurant at their headquarters where they are serving onboard meals prepared by their chefs.
เมื่อเร็ว ๆ นี้การบินไทยได้เปิดร้านอาหารแนวเครื่องบินแบบป๊อปอัพที่สำนักงานใหญ่ซึ่งให้บริการอาหารบนเครื่องบินที่ปรุงโดยเชฟ

More than 100 diners craving in-flight meals after months of travel restrictions flocked to Thai Airways International Pcl's offices on Thursday to try a new pop-up restaurant and get a reminder of the forgotten flavors of on-board dining.
นักทานมากกว่า 100 คนที่อยากทานอาหารบนเครื่องบิน หลังจากที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหลายเดือน แห่กันไปที่สำนักงานของบริษัทการบินไทย ในวันพฤหัสบดีเพื่อลองร้านอาหารแบบป๊อปอัพแห่งใหม่ และรับรู้ถึงรสชาติที่ถูกลืมของการรับประทานอาหารบนเครื่องบิน

The national carrier, which has for months grounded most of its planes, has transformed the cafeteria of its Bangkok headquarters into an airline-themed restaurant and opened it to the public.
สายการบินแห่งชาติ, ซึ่งเป็นเวลาหลายเดือนที่เครื่องบินส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้บินขึ้น, ได้แปลงโรงอาหารของสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ ให้เป็นร้านอาหารในธีมสายการบิน และเปิดให้บริการแก่สาธารณะ

"I ate a lot," said Pirachat Pengthongworrapetch, 36, who heard about the restaurant online. "It's better here than in the air because it's cooked to order."
“ ผมกินเยอะมาก” พีรฉัตร เพ็งทองวรเพชร อายุ 36 ปีผู้ที่ได้ยินเกี่ยวกับร้านอาหารออนไลน์กล่าว "ที่นี่ดีกว่าอยู่ในอากาศ เพราะทำอาหารตามสั่ง"


คำศัพท์ข่าว
- cafeteria = โรงอาหาร
- chef = เชฟ, พ่อครัวมืออาชีพ, หัวหน้าพ่อครัว
- craving = ความอยาก, ปรารถนา, ต้องการอย่างแรง
- flocked (flock) = เฮโล,ยกขโยง, แห่กันไป
- grounded (ground) = ป้องกันไม่ให้บิน, ห้ามเครื่องบินบินขึ้น, ไม่อนุญาตให้เครื่องบินบินขึ้น
- headquarters = สำนักงานใหญ่
- public = สาธารณะ
- restriction = ข้อจำกัด, ข้อห้ามบางประการ
- transformed (transform) = แปลง, แปลงกาย, เปลี่ยนร่าง, ปรับเปลี่ยน


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น