โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 07-October-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : Bangkok Post
Another 15 arrivals infected
ผู้มาถึงอีก 15 คนติดเชื้อ

The government on Wednesday reported 15 new cases of coronavirus disease - quarantined arrivals from Bangladesh, Hong Kong, India, Myanmar, South Sudan and the United States - raising the total to 3,615.
เมื่อวันพุธ รัฐบาลรายงานผู้ป่วยใหม่ 15 รายของโรคโคโรนาไวรัส ซึ่งเป็นผู้ถูกกักตัวที่เดินทางมาจากบังกลาเทศ, ฮ่องกง, อินเดีย, เมียนมาร์, ซูดานใต้ และสหรัฐอเมริกา ทำให้ยอดเพิ่มขึ้นเป็น 3,615 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration said two are men from Bangladesh.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่า 2คนเป็นชายจากบังกลาเทศ

One is a doctor, 53, who arrived on Sept 30. His infection was confirmed by the second test on the fifth day after his arrival.
คนหนึ่งเป็นแพทย์อายุ 53ปี ซึ่งมาถึงเมื่อวันที่ 30 กันยายน การติดเชื้อของเขาได้รับการยืนยันโดยการทดสอบครั้งที่สองในวันที่ห้าหลังจากมาถึง

The other is a student, aged 26, who arrived on the same day and was also found infected on day 5 after arrival.
อีกคนเป็นนักเรียนอายุ 26ปี ซึ่งมาถึงในวันเดียวกัน และพบว่าติดเชื้อในวันที่ 5 หลังจากเดินทางมาถึง

They were being treated in Nonthaburi and Pathum Thani provinces.
พวกเขาได้รับการรักษาในจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี

คำศัพท์ข่าว
- arrival (N.) = การมาถึง, ผู้มาถึง
- arrive (V. arrive) = มาถึง
- the same day = วันเดียวกัน
- infected (V. infect) = ติดเชื้อสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
China's experimental COVID-19 vaccine appears safe - study
การทดลองวัคซีน COVID-19 ของจีนมีผลปลอดภัย - จากการศึกษา

A Chinese experimental coronavirus vaccine being developed by the Institute of Medical Biology under the Chinese Academy of Medical Sciences was shown to be safe in an early stage clinical trial, researchers said.
นักวิจัยกล่าวว่าวัคซีนโคโรนาไวรัสทดลองของจีนที่พัฒนาโดยสถาบันชีววิทยาการแพทย์ภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ของจีนมีผลการทดลองที่ปลอดภัยในการทดลองทางคลินิกระยะแรก

In a Phase 1 trial of 191 healthy participants aged between 18 and 59, vaccination with the group’s experimental shot showed no severe adverse reactions, its researchers said on Tuesday in a paper posted on medRxiv preprint server ahead of peer review.
การทดลองระยะที่ 1 ทำในผู้เข้าร่วมที่มีสุขภาพดีจำนวน 191 คน อายุระหว่าง 18 ถึง 59 ปี, การทดลองฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง , นักวิจัยกล่าวเมื่อวันอังคารในเอกสารที่โพสต์บนเซิร์ฟเวอร์ medRxiv preprint ก่อนการตรวจสอบ

The most common adverse reactions reported by the trial participants were mild pain, slight fatigue and redness, itching and swelling at the injection site.
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดที่รายงานโดยผู้เข้าร่วมการทดลองคือ อาการปวดเล็กน้อย อ่อนเพลียเล็กน้อยและมีผื่นแดงคัน และบวมบริเวณที่ฉีดยา


คำศัพท์ข่าว
- adverse = เป็นผลร้าย, สวนกระแส, ไม่พึงประสงค์
- fatigue = อ่อนเพลีย
- healthy(adj) = สุขภาพดี, สุขภาพแข็งแรง
- participant = ผู้เข้าร่วม
- vaccination = การฉีดวัคซีน
- experimental = เป็นการทดลอง, เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์สำนักข่าว : สำนักข่าว : South China Morning Post (SCMP)
That feeling when you're a 'ghost' trying to scare others, but embarrass yourself instead.
ความรู้สึกนั้นเมื่อคุณเป็น 'ผี' ที่พยายามทำให้คนอื่นกลัว แต่ทำให้ตัวเองอับอายแทน

This might be the most embarrassed 'ghost' ever
นี่อาจเป็น 'ผี' ที่น่าอายที่สุดเท่าที่เคยมีมา

This 'ghost' in a horror escape room tried to scare players
'ผี' ในห้องปิดตายสยองขวัญนี้พยายามทำให้ผู้เล่นหวาดกลัว

He ended up stumbling and even lost his disguise
จบลงด้วยการสะดุดและสูญเสียสภาพการปลอมตัว

Players were shocked at first...but soon lent a helping hand
ผู้เล่นตกใจในตอนแรก ... แต่ในไม่ช้าก็ให้ความช่วยเหลือ

The 'ghost' then scuttled back to the corner
'ผี' ก็วิ่งกลับไปที่มุม

This clip amused many online
คลิปนี้สร้างความขบขันบนโลกออนไลน์มากมาย

"Their first reaction was to help the 'ghost', how nice!"
ปฏิกิริยาแรกของพวกเขาคือการช่วย 'ผี', ช่างดีเหลือเกิน!

"I fell in a horror escape room once, and all the 'ghosts' surrounded me to check if"
"ผมล้มอยู่ในห้องหลบหนีสยองขวัญครั้งหนึ่งและ 'ผี' ทั้งหมดล้อมรอบตัวผม เพื่อมาดูว่าเป็นไงบ้าง"

"The 'ghost' is probably thinking : I'm even more embarrassed after you lent a helping hand."
"ผี" คงกำลังคิดว่า : ผมอายมากขึ้นหลังจากที่คุณให้ความช่วยเหลือ "

คำศัพท์ข่าว
- disguise = ปลอมตัว
- embarrassed = อับอาย, ขวยเขิน
- escape room = ห้องปิดตาย (เกมที่ผู้คนถูกขังอยู่ในห้องซึ่งต้องหาทางหลบหนีโดยการค้นหาเบาะแส)
- scuttled (scuttle) = วิ่งหนี
- surrounded (surround) = ล้อมรอบ, ห้อมร้อมสำนักข่าว : USA TODAY (Twitter)
สำนักข่าว : (Website)

Donald Trump's COVID-19 treatment is similar to the average American hospitalized with coronavirus. Only faster.
การรักษา COVID-19 ของโดนัลด์ทรัมป์ มีความคล้ายคลึงกับการรักษาชาวอเมริกันทั่วไปที่อยู่ในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา. เพียงแค่เร็วกว่าเท่านั้น

President Trump received mostly the same treatment as anyone would get for COVID-19, except for one experimental drug and the speed of his care.
ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับการรักษาแบบเดียวกับทุกคนที่เป็น COVID-19, แทบทุกอย่าง ยกเว้นยาทดลอง 1 ชนิดและความเร็วในการดูแลของเขา

President Donald Trump has had the best possible care for his COVID-19, his doctors have repeatedly assured America.
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการดูแลรักษาโควิด -19 อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้, แพทย์ของเขาให้ความมั่นใจกับอเมริกาหลายครั้ง

It's true that while he's had outstanding care, Trump's therapies have been similar to those available to most other hospitalized COVID-19 patients – with two major exceptions.
เป็นเรื่องจริงที่ว่า ในขณะที่เขาได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยม, แต่การรักษาของทรัมป์ก็คล้ายคลึงกับผู้ป่วยโควิด -19 ส่วนใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล - โดยมีข้อยกเว้นที่สำคัญสองประการ

Average Americans wait a few days after they start feeling sick to get COVID-19 tests – if they can even get one – and days longer for results.
ชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยรอสองสามวันหลัง จากเริ่มรู้สึกไม่สบายเพื่อเข้ารับการตรวจ COVID-19 - ถ้าหากพวกเขาสามารถเข้ารับการทดสอบได้ - และก็อีกหลายวันที่จะได้ผลการทดสอบ

But Trump was tested and his positive diagnosis confirmed on Thursday, within 24 hours of first feeling fatigued on a flight back to Washington, D.C., from a rally in Minnesota.
แต่ทรัมป์ได้รับการทดสอบ และยืนยันผลการวินิจฉัยว่าติดเชื้อในวันพฤหัสบดี, ภายใน 24 ชั่วโมงแรกที่รู้สึกเหนื่อยล้าในเที่ยวบินกลับวอชิงตันดีซี จากการชุมนุมในมินนิโซตา

Most Americans can get a medical professional on the phone in that time frame, but would likely be told to stay at home, take a fever-reducer like Tylenol, and monitor their breathing.
ชาวอเมริกันส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงแพทย์ได้ทางโทรศัพท์ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด, แต่มีแนวโน้มว่าจะถูกบอกให้อยู่บ้านทานยาลดไข้ เช่นไทลีนอลและติดตามการหายใจ

Before Trump headed to the hospital, less than 48 hours after his first symptoms, he had already received a dose of a monoclonal antibody made by Regeneron, a New York biotech company.
ก่อนที่ทรัมป์จะไปโรงพยาบาล,ไม่ถึง 48 ชั่วโมง หลังจากมีอาการครั้งแรกเขาก็ได้รับโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิตโดย Regeneron ซึ่งเป็น บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพของนิวยอร์ก

คำศัพท์ข่าว
- assure = ให้ความมั่นใจ, ยืนยัน
- breakdown = อธิบายอย่างละเอียด, วิเคราะห์เจาะลึกอย่างละเอียด
- experimental drug = ยาทดลอง
- fever-reducer = ยาลดไข้
- hospitalized (hospitalize) = เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
- major exception = ข้อยกเว้นที่สำคัญมาก
- repeatedly (adv) = อย่างซ้ำๆ
- treatment (n.) = การบำบัดรักษา
- nonstandard = ไม่ใช่ตามกำหนด, ไม่ใช่อัตราที่กำหนดสำนักข่าว : USA TODAY
Netflix is now facing felony charges for "Cuties," as backlash against the controversial French film heads to the legal arena.
ขณะนี้ Netflix กำลังเผชิญกับข้อหาความผิดทางอาญาสำหรับ "Cuties" ที่มีการต่อต้านอย่างรุนแรงต่อภาพยนตร์ฝรั่งเศสที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในเวทีกฎหมาย


A Tyler County, Texas, grand jury indicted the streaming giant on Sept. 23 for promoting the "lewd" visual material "against the peace and dignity of the state."
ไทเลอร์ เคาน์ตี้,รัฐเท็กซัส, คณะลูกขุน ได้ฟ้องร้องยักษ์ใหญ่แห่งวงการสตรีมมิ่ง เมื่อวันที่ 23 กันยายน เนื่องจากส่งเสริม ภาพสื่อ "ลามก" ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศักดิ์ศรีแห่งรัฐ "

The one-page indictment, received by USA TODAY, states that Netflix promoted, distributed and exhibited material that "depicts the lewd exhibition of the genitals or pubic area of a clothed or partially clothed child who was younger than 18 years of age" for the "prurient interest in sex."

คำฟ้องร้องหนึ่งหน้า, ซึ่งสำนักข่าว USA TODAYได้รับ, ระบุว่า Netflix ส่งเสริม, แจกจ่ายและจัดแสดงสิ่งที่ "บรรยายเนื้อหาลามกอนาจารเกี่ยวกับอวัยวะเพศ หรือบริเวณหัวหน่าวของเด็กที่สวมเสื้อผ้า, หรือสวมเสื้อผ้าบางส่วนของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี" ทำให้ "เกิดความหมกมุ่นในเรื่องเพศมากเกินไป"

The document also states that the film held no serious "literary, artistic, political, or scientific value."
เอกสารยังระบุด้วยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มี "คุณค่าทางวรรณกรรม, ศิลปะ, การเมือง หรือวิทยาศาสตร์" อย่างจริงจัง

Netflix released "Cuties," originally titled "Mignonnes," last month to strong national reaction.
Netflix เปิดตัว "Cuties" เดิมชื่อ "Mignonnes,"เมื่อเดือนที่แล้ว เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองในระดับชาติ

คำศัพท์ข่าว
- backlash = ปฏิกริยาตอบโต้อย่างรุนแรง, เกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแรง
- clothed (clothed) = นุ่งห่ม, ใส่เสื้อผ้าปกปิด
- controversial (adj) = ที่ถกเถียงกัน
- depict = พรรณนา, บรรยายให้เห็นภาพ
- dignity = เกียรติ, เกียรติภูมิ
- distributed (distribute) = แจกจ่าย, เผยแพร่
- exhibited (exhibit) = จัดแสดง
- for = สำหรับ, เนื่องจาก
- genitals = อวัยวะสืบพันธุ์, ของลับ (อวัยวะเพศของบุคคลที่อยู่ภายนอกร่างกาย)
- indicted = (indict) ฟ้องร้อง
- indictment (n) = คำฟ้อง
- lewd (adj) = ลามก, สัปดน
- material = ข้อมูล, เนื้อหา, ใจความ
- peace = สันติภาพ, ความสงบสุข
- promoting (promote) = ส่งเสริม
- prurient (adj) = หมกมุ่นเรื่องทางเพศมากเกินไป
- pubic area = หัวหน่าว
- reaction = ปฏิกิริยาตอบสนอง, ปฏิกิริยาตอบโต้
- state = รัฐ
- streaming = สตรีมมิ่ง, การส่งหรือรับข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ (มักไฟล์กับไฟล์เพลง และภาพยนต์)
- streaming giant = ยักษ์ใหญ่แห่งวงการสตรีมมิ่ง
- value = คุณค่า
- visual (adj) = เกี่ยวกับสายตา, เห็นได้, ซึ่งมีตัวตน
- younger than 18 = อายุต่ำกว่า 18ปี
-
เนื้อหาข่าว
Netflix ถูกฟ้องร้องเนื่องจากเผยแพร่ภาพยนตร์ (Cuties/ Mignonnes) ที่ถูกกล่าวหาว่าสื่อในเรื่องลามกอนาจาร


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น