โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 3, 2015

but VS though

though(ออกเสียง โดวจห์) เขียนคล้ายกับ thought (ออกเสียง ธอจท์)
thought แปลว่า ดิด..., ความคิด...
though แปลว่า แม้ว่า..., แต่..., อย่างไรก็ตาม...
but แปลว่า แต่ว่า...

แต่บทความนี้จะเน้นที่คำ ระว่าง but และ though

ความหมายโดยละเอียดของ though
conjunction
แต่ but
แม้ although, though, even though, even if, if
แม้น although, though, even if, even though
แม้กระทั่ง even if, though

adverb
อย่างไรก็ดี however, though
หากว่า though
ถึงแม้ว่า though
มาตรว่า though

ความหมายโดยละเอียดของbut
conjunction
แต่ but, however, yet, nevertheless
แต่ว่า but, however
ยกเว้น except, unless, but, whereas
ชั่วแต่ว่า but, unless
จะไม่ but
ถ้าไม่ but
เสียแต่ว่า but, however
แต่กระนั้น but, even so
แต่กลับ but

preposition
แต่ but, save, saving
เว้นแต่ save, but, saving
นอกจาก except, in addition to, except for, beyond, apart from, but

adverb เท่านั้น only, but, solely, merely
เพียงแต่ but, only

No comments:

Post a Comment