โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

การใช้ while

while = ในขณะที่
ความรู้เบื้องต้น
ลักษณะเหตุการณ์
Tense ที่ใช้ในเหตุการณ์
- เหตุการณ์ในอดีต ที่กำลังกระทำอยู่Past Simple Continous Tense
- เหตุการณ์ขัดจังหวะ หรือ สอดแทรกในอดีต Past Simple Tense
- พฤติกรรม ลักษณะนิสัย / เหตการณ์ในปัจจุบันPresent Simple Tense


การใช้ while ในการเชื่อมประโยคมีรูปแบบการใช้ดังนี้
♥ - ใช้บรรยายเหตุการณ์ในอดีต 2 เหตุการณ์ ที่กำลังกระทำอยู่
แต่อยู่ในลักษณะ เหตุการณ์ขัดจังหวะ หรือ สอดแทรกในอดีต

โครสร้างประโยค
Past Continous + while + Past Simple Tense
- เหตุการณ์ในอดีต ที่กำลังกระทำอยู่ ใช้ Past Simple Continous Tense
- เหตุการณ์ขัดจังหวะ หรือ สอดแทรกในอดีต = Past Simple Tense
ตัวอย่างประโยค
- I met him while I was coming home.
ฉันได้พบเขาขณะที่ฉันกำลังกลับบ้าน♥ - ใช้บรรยายเหตุการณ์ในอดีต 2 เหตุการณ์ ที่กำลังกระทำอยู่ พร้อม ๆกัน
โครสร้างประโยค
Past Simple Continous Tense + while + Past Simple Continous Tense
- เหตุการณ์ในอดีต ที่กำลังกระทำอยู่ เราจึงใช้ = Past Simple Continous Tense ทั้งสองประโยเชื่อมกัน
ตัวอย่างประโยค
I was cleaning the garage while my wife was cleaning the house.
ฉันทำความสะอาดโรงรถขณะที่ภรรยาของฉันกำลังทำความสะอาดบ้าน♥ - ใช้เปรียบเทียบ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย / เหตการณ์ ที่ขัดแย้งกันในปัจจุบัน
โครสร้างประโยค
Present Simple Tense + while + Present Simple Tense
พฤติกรรม ลักษณะนิสัย เราใช้ในปัจจุบันเราต้อง Present Simple Tense
ตัวอย่างประโยค
- He was reading while smoking a pipe. เขากำลังอ่านหนังสือ ในขณะที่สูบบุหรี่ไปด้วย- Baby, we can do it. While everybody"s watching us.
ที่รัก เราทำมันได้ ในขณะที่ทุกคนกำลังมองเราอยู่

- He is at work so he can't come. I made sure a little while ago.
เขาอยู่ที่ทำงานน่ะ เพราะงั้นเขามาไม่ได้หรอก ฉันเช็คดูเมื่อสักครู่นี่

- As opposed to where I am right now? I mean, while he gets a lawyer.
แล้วมันต่างกับตอนนี้ยังไงฉันหมายถึง ขณะที่เขามีทนาย

- In fact, I've discovered some interesting facts.While investigating this case.
จริงๆ แล้ว ฉันค้นพบความจริงที่น่าสนใจบางอย่าง ระหว่างสืบคดีนี้
- A: Talk to me for a while outside. B: Why do we have to speak outside.
ไปคุยกับฉันข้างนอกนะ ทำไมต้องไปคุยกันข้างนอกด้วยล่ะ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น