โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, April 28, 2015

ยศทหารอากาศ


ยศทหารอากาศ
Royal Thai Air Force Ranks

ยศทหารภาษาไทย ตัวย่อ ยศทหารภาษาอังกฤษ ตัวย่อ
จอมพลอากาศ - Marshal of the Royal Thai Air Force -
พลอากาศเอก พล.อ.อ. Air Chief Marshal ACM
พลอากาศโท พล.อ.ท. Air Marshal AM
พลอากาศตรี พล.อ.ต. Air Vice Marshal AVM
นาวาอากาศเอก น.อ. Group Captain Gp.Capt.
นาวาอากาศโท น.ท. Wing Commander Wg.Cdr.
นาวาอากาศตรี น.ต. Squadron Leader Sqn.Ldr.
เรืออากาศเอก ร.อ. Flight Lieutenant Flt.Lt.
เรืออากาศโท ร.ท. Flying Officer Flg.Off.
เรืออากาศตรี ร.ต. Pilot Officer Plt.Off.
พันจ่าอากาศเอก พ.อ.อ. Flight Sergeant First Class FS1
พันจ่าอากาศโท พ.อ.ท. Flight Sergeant Second Class FS2
พันจ่าอากาศตรี พ.อ.ต. Flight Sergeant Third Class FS3
จ่าอากาศเอก จ.อ. Sergeant Sgt.
จ่าอากาศโท จ.ท. Corporal Cpl.
จ่าอากาศตรี จ.ต. Leading Aircraftman LAC
พลทหาร พลฯ Airman Amn.
นักเรียนนายเรืออากาศ นนอ. Air Cadet A/cdt.
นักเรียนจ่าอากาศ นจอ. Air Technical Student -
หมายเหตุ ว่าที่ร้อยตรี/ร้อยโท/ร้อยเอก ใช้คำว่า Acting นำหน้ายศ
ที่มา: กองบัญชาการกองทัพไทย
http://web.schq.mi.th/~mid/rank.htm

No comments:

Post a Comment