โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, April 27, 2015

ตำแหน่งทางการทูต ภาษาอังกฤษ


ตำแหน่งทางการทูต
Diplomatic Ranks

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มAmbassador Extraordinary and Plenipotentiary
อัครราชทูตMinister
อัครราชทูตที่ปรึกษาMinister Counsellor
ที่ปรึกษาCounsellor
เลขานุการเอกFirst Secretary
เลขานุการโทSecond Secretary
เลขานุการตรีThird Secretary
นายเวรAttaché
กงสุลใหญ่Consul General
กงสุลConsul
รองกงสุลVice Consul
กงสุลกิตติมศักดิ์Honorary Consul
สถานกงสุลConsulate
สถานกงสุลใหญ่Consulate General
สถานเอกอัครราชทูตEmbassy
สถานเอกอัครราชทูตไทยRoyal Thai Embassy
สถานกงสุลใหญ่ไทยRoyal Thai Consulate-Generalเครดิต : http://www.consular.go.th/

No comments:

Post a Comment