โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, April 7, 2015

จุดยึดระหวางพ่วง

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ยึดระหว่าง รถบรทุกและพ่วง เรียกว่า ชุดลำโพง ซึ่งเป็นการเรียกตามลักษณะรูปร่าง

No comments:

Post a Comment