โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

TOYOTA FORTUNER Engine Control (2TR-FE)

วงจรจุดระเบิดรถยนต์ โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ สามารถเทียบเคียงกับ โตโยต้าวีโก้ เครื่องยนต์เบนซิล หรือโตโยต้าวีโก้ ก๊าซ NGV ซึ่งใช้เครื่องยนต์ 2,700 ซีซี ตัวเดียวกัน
โดยมี รหัสเครื่องยนต์ 2TR-FE

วงจรแผ่นที่ 1/4

วงจรแผ่นที่ 2/4

วงจรแผ่นที่ 3/4

วงจรแผ่นที่ 4/4

วงจรแผ่นที่ 1/4
ฟิวส์ 7.5A OBD
ฟิวส์ 100A ALT
ฟิวส์ 10A ECTS
ฟิวส์ 50A A/PUMP
ฟิวส์ 50A BATT P/I
ฟิวส์ 20A A/F
ฟิวส์ 30A AM2
Ignition SW
ฟิวส์ 7.5A IGN
ฟิวส์ 15A INJ
ฟิวส์ 7.5A MET
รีเลย์ A/F Relay
ฟิวส์ 25A EFI
MAIN Relay
รีเลย์ควบคุมมอเตอร์ปั๊มเชื้อเพลิง C/OPN Relay
มอเตอร์ปั๊มเชื้อเพลิง Fuel Suction Pump and Gage Assembly
วงจรแผ่นที่ 1/4

วงจรแผ่นที่ 2/4

วงจรแผ่นที่ 3/4

วงจรแผ่นที่ 4/4Note
∗ 1 : Thailand, Singapore
∗ 2 : Except ∗1
∗ 3 : Automatic A/C
∗ 4 : Manual A/C w/ Cooler
∗ 5 : w/ Engine Immobiliser System
∗ 6 : Before Aug. 2008 Production
∗ 7 : From Aug. 2008 Production
∗ 8 : Before Aug. 2009 Production
∗ 9 : From Aug. 2009 Production
G(∗7)
O(∗6)
คำค้นหา
TOYOTA FORTUNER Engine Control (2TR-FE),Toyota 2TR-FE

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น