โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

กิจวัตร ประจำวันตอนเช้า


ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ กิจวัตร ประจำวันตอนเช้า I always very busy in the morning. ฉันยุ่งอยู่เสมอในตอนเช้า
 I usually get up at 6:10 the morning. ปกติฉันตื่นนอนตอนเช้าเวลา 6:10 น.
 I always make the bed in the morning. ฉันเก็บที่นอนเสมอ ในตอนเช้า
 I sometimes go for a run in the morning. บางครั้งฉันก็ไปวิ่งออกกำลังกาย ในตอนเช้า
 I always take a shower in the morning. ฉันอาบน้ำเสมอ ในตอนเช้า
 I always brush my teeth in the morning. ฉันแปรงฟันเสมอ ในตอนเช้า
 I always make coffee in the morning. ฉันชงกาแฟเสมอ ในตอนเช้า
 I always make breakfast in the morning. ฉันทำอาหารเช้าเสมอ ในตอนเช้า
 I always read the newspaper in the morning. ฉันอ่านหนังสือพิมพ์เสมอ ในตอนเช้า
 I always check my email in the morning. ฉันตรวจสอบอีเมลของฉันเสมอ ในตอนเช้า
 I always leave for work at around 8:30 in the morning. ฉันมักจะออกไปทำงานประมาณ 8:30 น. เสมอในตอนเช้า
 
 What time do you get up in the morning. คุณลุกจากที่นอนกี่โมง ในตอนเช้า
 What time do you make the bed in the morning. คุณเก็บที่นอนเวลากี่โมง ในตอนเช้า
 Do you go for a run in the morning? คุณไปวิ่งออกกำลังกาย ในตอนเช้าหรือเปล่า
 Do you take a shower in the morning? คุณอาบน้ำในตอนเช้าใช่ไหม
 Do you brush your teeth in the morning? คุณแปรงฟัน ในตอนเช้าหรือเปล่า
 Do you make coffee in the morning? คุณชงกาแฟ ในตอนเช้าหรือเปล่า
 Do you read the newspaper in the morning? คุณอ่านหนังสือพิมพ์ ในตอนเช้าหรือเปล่า
 Do you check your email in the morning? คุณตรวจสอบอีเมลของคุณ ในตอนเช้าหรือเปล่า
 What time Do you leave for work? คุณออกไปทำงาน เวลาอะไร
 Do you make breakfast in the morning? คุณทำอาหารเช้า ในตอนเช้าหรือเปล่า

คำค้นหา
At Night , Everyday Activities , Adverbs of Frequency , English Speaking Practice , ESL , EFL

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น