โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ไอซีรีโมต_SMC65327L-3CP

เบอร์ที่มีในบทความนี้
65327L-32BP(S), 65327M-32BP(S)
65327L-33BP(S), 65327M-33BP(S)
65327L-32CP(S), 65327M-32CP(S)
65327L-33CP(S), 65327M-33CP(S)
65327L-34CP(S), 65327M-34CP(S)
65327L-35CP(S), 65327M-35CP(S)
65327L-36CP(S), 65327M-36CP(S)
65327L-42DP(S), 65327M-42DP(S)
65327L-43DP(S), 65327M-43DP(S)
65327L-44CP(S), 65327M-44CP(S)
65327L-45CP(S), 65327M-45CP(S)
65327L-44DP(S), 65327M-44DP(S)
65327L-45DP(S), 65327M-45DP(S)
65327L-46CP(S), 65327M-46CP(S)
65327L-46DP(S), 65327M-46DP(S)
SMC65326 TX เป็นภาคส่งสัญญาณรีโมต
SMC65327 RX เป็นภาครับสัญญาณรีโมตคำค้นหา
วงจรรีโมต คว่บคุมประตู, วงจรรีโมต คว่บคุมมอเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น