โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, December 27, 2018

Engine Control Module Isuzu D-MAX (4JJ1-TC )Part 2


ECM Connector Pin Assignment J2
ขั้ววงจรกล่อง ECM อีซูซุดีแม็ก
Engine Control Module Isuzu D-MAX (4JJ1-TC )Part 1Pin No.
Functions
 
J2-1 Not Used  
J2-2 Diagnostic Request Switch to Data Link Connector (DLC) No. 6  
J2-3 Neutral Switch Input  
J2-4 Thermo Replay Signal Input  
J2-5 Not Used  
J2-6 Not Used  
J2-7 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 3 5 Volts Reference  
J2-8 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 3 Signal  
J2-9 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 5 Volts Reference  
J2-10 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Signal  
J2-11 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 5 Volts Reference  
J2-12 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Signal  
J2-13 Not Used  
J2-14 Not Used  
J2-15 Not Used  
J2-16 Not Used  
J2-17 Not Used  
J2-18 Not Used  
J2-19 Not Used  
J2-20 Not Used  
J2-21 Not Used  
J2-22 Not Used  
J2-23 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 3 Low Reference  
J2-24 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 3 Shield Ground  
J2-25 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Low Reference  
J2-26 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Shield Ground  
J2-27 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Low Reference  
J2-28 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Shield Ground  
J2-29 Not Used  
J2-30 Not Used  
J2-31 Not Used  
J2-32 Not Used  
J2-33 Engine Speed Signal Output  
J2-34 Not Used  
J2-35 Not Used  
J2-36 Not Used  
J2-37 Glow Replay Control  
J2-38 Not Used  
J2-39 Not Used  
J2-40 Not Used  
J2-41 Not Used  
J2-42 Not Used  
J2-43 ECM Main Relay 12 Volts Supply  
J2-44 Starter Signal Input  
J2-45 Not Used  
J2-46 Not Used  
J2-47 Not Used  
J2-48 Not Used  
J2-49 Not Used  
J2-50 Not Used  
J2-51 Not Used  
J2-52 Battery Voltage Feed (Backup)  
J2-53 Not Used  
J2-54 Not Used  
J2-55 A/C Compressor Relay Control  
J2-56 Accelerator Position Output Duty Signal  
J2-57 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control  
J2-58 Not Used  
J2-59 Not Used  
J2-60 Not Used  
J2-61 Not Used  
J2-62 Vehicle Speed Sensor Signal Input  
J2-63 ECM Main Relay 12 Volts Supply  
J2-64 Not Used  
J2-65 Not Used  
J2-66 Not Used  
J2-67 Not Used  
J2-68 Keyword 2000 to Data Link Connector (DLC) No. 7  
J2-69 Not Used  
J2-70 Not Used  
J2-71 Not Used  
J2-72 Ignition Switch Voltage Input  
J2-73 ECM Main Relay Voltage Input  

1 comment:

 1. Strange "water hack" burns 2lbs overnight

  Well over 160k women and men are hacking their diet with a easy and secret "liquids hack" to drop 1-2 lbs each and every night while they sleep.

  It is proven and works every time.

  You can do it yourself by following these easy steps:

  1) Get a glass and fill it up half full

  2) Then do this weight loss hack

  so you'll become 1-2 lbs skinnier in the morning!

  ReplyDelete