โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

Isuzu D-max Body Control Module

Body Control Module (BCM)
กล่องนี้เป็นศูนย์กลางทำงานเชื่อมโยงกับ วงจรระบบต่าง ๆเช่น วงจรอิมโมบิไลเซอร์, วงจรป้องกันการลืมกุญแจ, วงจรเซ็นทรัลล๊อค, วงจรสวิตช์ฝากระโปรงเครื่องยนต์,วงจรถุงลมนิรภัย,วงจรแสงสว่าง,วงจรไล่ฝ้า,ระบบสัญญาณเตือนกันขโมย เช่น หลอดไฟสัญญาณเตือนกันขโมย สัญญาณแตรเตือนกันขโมย สัญญาณไฟฉุกเฉินกันขโมยฯลตำแหน่งพินต่าง ๆ และหน้าที่การทำงานของกล่อง BCM นี้
A
Pin
Function
1 Ground
2 Door switch 2 (with super lock)
3 Not used
4 Not used
5 Not used
6 Keyless entry signal from receiver unit
7 Not used
8 CAN high signal
9 Key reminder switch signal
10 Ignition voltage
11 Engine hood switch signal
12 Door switch signal
13 Not used
14 Keyless entry receiver unit ground
15 Not used
16 Keyless entry receiver unit 5V reference
17 Not used
18 CAN low signal
19 Accessory voltage
20 Battery voltageB
Pin
Function
1 Not used
2 Not used
3 Door unlock switch signal (door lock) (without super lock)
4 Not used
5 Not used
6 Door unlock switch signal (central door lock switch)
7 Not used
8 Not used
9 Power ground
10 Door unlock actuator control
11 Door lock actuator control
12 Door lock switch signal (door lock) (without super lock)
13 Not used
14 Disarm signal from immobilizer control unit (with super lock)
15 Door lock switch signal (central door lock switch)
16 Room light control low side
17 Not used
18 Power groundC
Pin
Function
1 Not used
2 Not used
3 Not used
4 Anti-theft indicator lamp control
5 Not used
6 Door open indicator lamp control
7 Not used
8 Not used
9 Rear defogger relay control
10 Not used
11 Rear defogger switch signal
12 Not used
13 Anti-theft horn control
14 Battery voltage feed
15 Battery voltage feed
16 Not used
17 Power window control
18 Not used
19 Answer back flasher control
20 Not used
21 Super lock relay control (with super lock)
22 Airbag deployment signal
23 Not used
24 Door lock/ unlock position switch signal
25 Room light control high sideThe BCM integrates some body control functions
Location:
The BCM is attached to the driver’s side dash panel.
Supplier:
Panasonic Electronic Devices Japan Co. Ltd.
The BCM controls following functions:
•Power door lock function (central door locking)
•Vehicle speed linked door lock function
(model with SRS)
•Keyless entry function
(radio remote control door locking)
•Anti-theft control function
•Super lock function (optional: model with super locking)
•Room light control function
•Rear defogger timer function
•Power window timer function
•Diagnostic information for BCM

วงจรไฟฟ้าในห้องโดยสาร อิซูซุดีแม็ก 2012


คำค้นหา
วงจรอิมโมบิไลเซอร์รถยนต์, วงจรป้องกันการลืมกุญแจรถยนต์, วงจรเซ็นทรัลล๊อครถยนต์, วงจรสวิตช์ฝากระโปรงเครื่องยนต์รถยนต์,วงจรถุงลมนิรภัยรถยนต์,วงจรแสงสว่างรถยนต์,วงจรไล่ฝ้ารถยนต์,ระบบสัญญาณเตือนกันขโมยรถยนต์,วงจรหลอดไฟสัญญาณเตือนกันขโมยรถยนต์, สัญญาณแตรเตือนกันขโมยรถยนต์, สัญญาณไฟฉุกเฉินรถยนต์, วงจรไฟส่องแผนที่รถยนต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น