โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, January 17, 2018

ข้อสอบo-net 60 ม.6 ข้อ 76 - 80


ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2560
สอบวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น. (80 ข้อ 100 คะแนน)

76. The horoscope says that early in the week a Virgo ___ .
(ดวงชะตาบอกว่าในช่วงต้นสัปดาห์ของชาวราศีกันย์ ___)
1. should be attentive to others' words and actions (ควรเอาใจใส่คำพูดและการกระทำของผู้อื่น)
2. must not overlook important things in his/her life
3. should pay no attention to what others say or do
4. must avoid saying or doing important things in one's daily routine
5. should avoid being overlooked by listening to and watching what
others do

77. In the middle of the week, a Virgo___.
(ในช่วงกลางสัปดาห์ชาวราศีกันย์ ___ )
1. should not look for a new business partner
2. may lose something he/she values (อาจสูญเสียสิ่งที่มีคุณค่า)
3. will lose his/her valuable partner
4. will replace an expensive item that was stolen
5. could get possession of something of sentimental value

78. Towards the end of the week, a Virgo___.
(ช่วงปลายสัปดาห์ของชาวราศีกันย์ ___ .)
1. should avoid going on a short business trip
2. may take a trip to socialize with his/her professional partners
3. may be invited to join a trip with a new partner '
4. is advised to join a short social or professional trip (ได้รับคำแนะนำให้เข้าร่วมทริปสั้น ๆ ทางสังคมหรืออาชีพ)
5. is advised to think twice about taking a short social or
professional trip

79. The word This (line 6) refers to ____ .
(คำว่า ""This" ในบรรทัดที่ 6 หมายถึง)
1. losing possessions
2. an item of sentimental value
3. a short trip (การเดินทางไม่ไกล)
4. a new profession
5. a new partner

80. The word promising (line 8) means ___ .
(คำว่า ""promising" ในบรรทัดที่ 8 หมายถึง)
1. giving
2. agreeing
3. imagining
4. predicting
5. rewarding (ผลตอบแทนที่ดี)


แปลเฉลย
This HOROSCOPE is for the week beginning Monday 6 March
นี่คือดวงชะตาประจำสัปดาห์นี้เริ่มวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม

VIRGO (Aug 24 - Sep 22)
ราศีกันย์ (ช่วงวันที่ 24 สิงหาคม - วันที่ 22 กันยายน)

What other people say and do is important in your life during the early part of the week, so don't overlook them.
สิ่งที่คนอื่นพูด และกระทำมีความสำคัญต่อชีวิตของคุณในช่วงต้นสัปดาห์ ดังนั้น อย่ามองข้าม

Midweek, a new partnership could be formed.
ในช่วงกลางสัปดาห์ หุ้นส่วนคนใหม่จะปรากฏตัว

However, at this time also watch your possessions.
อย่างไรก็ดี, ในเวลาเดียวกัน ให้ระวังทรัพย์สมบัติของคุณ

They could go missing and you may lose something of sentimental value.
ทรัพย์สินของคุณอาจสูญหาย และคุณอาจสูญเสียสิ่งมีคุณค่าทางจิตใจ

Late in the week there may be a chance for you to go on a short trip.
ในช่วงปลายสัปดาห์ คุณมีโอกาสเดินทางในระยะทางไม่ไกล

This could be social or perhaps professional.
อาจเป็นการเดินทางเพื่อเข้าสังคมหรือเดินทางไปประกอบอาชีพ

Either way it looks to be good and promising, so think twice before you turn this chance down.
ทั้งสองทางดูดีและคุ้มค่า ดังนั้น ให้คิดทบทวนสองครั้งก่อนจะทิ้งโอกาสNo comments:

Post a Comment