โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, May 13, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 24

  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.

24. At this time next Monday, Mr. Walters __ with his wife to Brazil.
ณ เวลานี้ของวันจันทร์หน้า มิสเตอร์วอลเตอร์ส __ พร้อมกับภรรยาไปบราซิล

1. flies
2. would be flying
3. will have been flying
4. would have flown
5. will be flying (จะบิน)

No comments:

Post a Comment