โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563

due to = เนื่องจาก

Dutch students sail home across the Atlantic due to coronavirus
นักเรียนชาวดัตช์แล่นเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเนื่องจาก ไวรัสโคโรนา
- sail = เดินเรือ, แล่นเรือ, ออกเรือ, ขับเรือ
- coronavirus (n.) = ไวรัสโคโรนา
- across = (PREP/preposition/บุพบท) ข้าม, ผ่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น