โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

Miser's Final Wish

โจ๊กภาษาอังกฤษ เรื่อง : Miser's Final Wish
There was a man who had worked all of his life and had saved all of his money.
He was a real miser when it came to his money.
He loved money more than just about anything, and just before he died, he said to his wife, "Now listen, when I die, I want you to take all my money and place it in the casket with me.
I wanna take my money to the afterlife."

So he got his wife to promise him with all her heart that when he died, she would put all the money in the casket with him.

Well, one day he died.
He was stretched out in the casket, the wife was sitting there in black next to her closest friend.
When they finished the ceremony, just before the undertakers got ready to close the casket, the wife said "Wait just a minute!"
she had a shoe box with her, she came over with the box and placed it in the casket.

Then the undertakers locked the casket down and rolled it away.

Her friend said, "I hope you weren't crazy enough to put all that money in the casket."

She said, "Yes, I promised. I'm a good christian, I can't lie.
I promised him that I was going to put that money in that casket with him."

"You mean to tell me you put every cent of his money in the casket with him?"
"I sure did, " said the wife. "I got it all together, put it into my account and I wrote him a check."

เครดิต : www.thejokeyard.com
แปลโจ๊กภาษาอังกฤษ เรื่อง : Miser's Final Wish
ความปรารถนาสุดท้ายของคนขี้เหนียว
There was a man who had worked all of his life and had saved all of his money.
มีชายคนหนึ่งที่ทำงานมาตลอดชีวิตของเขาและได้เก็บสะสมเงินทั้งหมดที่ได้มา

He was a real miser when it came to his money.
เขาเป็นคนขี้เหนียวมาก เมื่อเขามีเงินอยู่ในมือ

He loved money more than just about anything, and just before he died, he said to his wife,
เขารักเงินมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง และก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาพูดกับภรรยาของเขาว่า

"Now listen, when I die, I want you to take all my money and place it in the casket with me.
I wanna take my money to the afterlife."
"ฟังนะ, เมื่อผมตาย ผมต้องการให้คุณเอาเงินทั้งหมดของผมไปวางไว้ในโลง เพื่อใช้ในชีวิตหลังความตาย "

So he got his wife to promise him with all her heart that when he died, she would put all the money in the casket with him.
ดังนั้นเขาจึงให้ภรรยาของเขาสัญญากับเขาด้วยหัวใจทั้งหมดว่า เมื่อเขาเสียชีวิตเธอจะเอาเงินทั้งหมดไปไว้ในโลงศพกับเขา

Well, one day he died.
วันหนึ่งเขาเสียชีวิต

He was stretched out in the casket, the wife was sitting there in black next to her closest friend.
เขาถูกนำมาวางนอนเหยียดยาวอยู่ในโลงศพ ภรรยาอยู่ชุดดำนั่งถัดจากเพื่อนสนิทของเธอ

When they finished the ceremony, just before the undertakers got ready to close the casket, the wife said "Wait just a minute!"
เมื่อขั้นตอนพิธีเสร็จแล้ว, ก่อนที่สัปเหร่อที่จะปิดฝาโลง ศพภรรยาพูดว่า "รอสักครู่!"

she had a shoe box with her, she came over with the box and placed it in the casket.
เธอนำกล่องรองเท้ามาด้วยกล่อง และวางไว้ในโลงศพ

Then the undertakers locked the casket down and rolled it away.
จากนั้นสัปเหร่อปิดฝาล็อคโลง และเข็นออกไป

Her friend said, "I hope you weren't crazy enough to put all that money in the casket."
เพื่อนของเธอพูดว่า "ฉันหวังว่าเธอคงไม่บ้าพอที่จะเอาเงินทั้งหมดนั้นไปใส่ไว้ในโลงศพ"

She said, "Yes, I promised. I'm a good christian, I can't lie. I promised him that I was going to put that money in that casket with him."
เธอพูดว่า "ใช่ฉันสัญญาไว้แล้ว, ฉันเป็นคริสเตียนที่ดีฉันไม่สามารถโกหกได้, ฉันสัญญากับเขาว่าฉันจะเอาเงินนั้นไปใส่ในโลงพร้อมกับเขา"

You mean to tell me you put every cent of his money in the casket with him?
“เธอตั้งใจจะบอกฉันว่า เธอจะเอาเงินของเขาทุกบาททุกสตางค์ไปใส่ไว้ในโลงศพกับเขาน่ะเหรอ?”

I sure did, said the wife. "I got it all together, put it into my account and I wrote him a check."
“ แน่นอน” ภรรยาพูด "ฉันรวบรวมทั้งหมดเข้าไว้ในบัญชีของฉัน และก็เขียนเช็คให้เขาแล้ว"

คำศัพท์
- account = บัญชีรายชื่อ, บัญชีธนาคาร
- casket = โลงศพ
- ceremony = ขั้นตอน, พิธีรีตอง, พิธีกรรม
- check = เช็ค, ใบสั่งจ่ายเงิน
- christian = คริสเตียน, ผู้นับถือศาสนาคริสต์
- miser = คนขี้เหนียว
- placed (อดีตของ place)= วาง
- promise = , รับปาก, สัญญา - rolled(อดีตของ roll) = เข็นล้อเลื่อน, ขับ, กลิ้ง, ม้วน
- undertaker = สัปเหร่อ, ผู้ทำพิธีงานศพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น