โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 22-May-2020

- Pakistan International Airlines plane has crashed in Karachi on flight from Lahore, officials say
เครื่องบินโดยสารสายการบินปากีสถาน อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ส ตกในเมืองการาจี, เที่ยวบินจากลาฮอร์เจ้าหน้าที่กล่าว

เครดิต สำนักข่าวบีบีซี(Website)
คำศัพท์
- Pakistan International Airlines plane = สายการบินนานาชาติปากีสถาน
- crash = ตก, ชน, เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างฉับพลัน (ในข่าวนี้ หมายถึงเครื่องบินตก)
- Karachi = เมืองการาจี (เป็นเมืองใหญ่ เคยเป็นเมืองหลวงของปากีสถาน ก่อนที่จะถูกแทนที่โดยราวัลปินดี)
- flight = เที่ยวบิน
- Lahore = ละฮอร์(เมืองใหญ่ในจังหวัดปัญจาบของปากีสถาน)
- officials = เจ้าหน้าที่


- At least 11 bodies brought to one Karachi hospital.
อย่างน้อย 11 ศพถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหนึ่งแห่งในเมืองการาจี

เครดิต สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น(Website)
คำศัพท์
- bring(v1) : brought(v2) : brought(v3) = นำส่ง, นำมาให้

- Pakistan Passenger Plane Crashes With 98 People on Board
เครื่องบินผู้โดยสารปากีสถานตกพร้อมกับผู้โดยสาร 98 คนบนเครื่อง

เครดิต www.voanews.com (Voice of America)
คำศัพท์
- aboard = อยู่บนเครื่อง
- crash(v) = ตก, ชน, เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างฉับพลัน (ในข่าวนี้ หมายถึงเครื่องบินตก)
- plane = เครื่องบิน


- Travelers to UK will be required to self-isolate for 14 days
นักเดินทางไปอังกฤษจะต้องแยกตัวเองเป็นเวลา 14 วัน

เครดิต สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น(Website)

คำศัพท์ข่าว
- traveler = นักเดินทาง
- required = บังคับอย่างเป็นทางการหรือถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น; ขาดไม่ได้
- self-isolate = แยกตัวเอง, กักตัวเองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น