โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 25-May-2020

-LOOK: 8 449-feet chimneys are demolished at the Hazelwood Power's coal-fired plant in Morewell, Australia.
ดูนี่สิ: 8 ปล่องไฟขนาด 449 ฟุตถูกทำลายที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน Hazelwood Power ในเมือง Morewell ประเทศออสเตรเลีย

- The chimneys were built in the 60's but haven't been used since 2017
ปล่องไฟสร้างขึ้นในยุค 60 แต่ไม่ได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2017
คำศัพท์ข่า่ว
- built = สร้างเมื่อ
- chimney = ปล่องม ปล่องไฟ
- demolish = ทำลาย, รื้อถอน
- since = ตั้งแต่
- use = ใช้, ใช้ประโยชน์เครดิต : Yahoo - AFP
- Thailand enters global race for vaccine with trials on monkeys
ประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกสำหรับวัคซีน ด้วยการทดลองกับลิง

คำศัพท์ข่า่ว
- enter(v) = เข้าสู่
- global(adj) = ทั่วโลก
- race(n) = แข่งขัน
- vaccine(n) = วัคซีน, เชื้อวัคซีน
- trials(n) = การทดลอง
- monkeyn(n) = ลิง


เครดิต : Yahoo - AFP
Japan lifts coronavirus emergency but urges caution
ญี่ปุ่นยกเลิกภาวะฉุกเฉินของโคโรนาไวรัส แต่กำชับให้ระมัดระวัง

คำศัพท์ข่า่ว
- caution(n) = ความรอบคอบ, การตักเตือน
- emergency(n) = ภาวะฉุกเฉิน
- urge(v) = กระตุ้น, กำชับกำชา


- WATCH: Eating with a mask on is impossible. Or is it?
ดูสิว่า: การกินโดยสวมหน้ากากเป็นไปไม่ได้ หรือว่าทำได้

เครดิต สำนักข่าวรอยเตอร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น