โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 29-May-2020(Hong KONG : "one country, two systems")

สำนักข่าว
- South China Morning Post (twitter)
- South China Morning Post (Website)
- Beijing’s national security law sounds the death knell for ‘one country, two systems’ and democracy in Hong Kong
กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของกรุงปักกิ่งส่งเสียงแห่งความตายสำหรับ 'หนึ่งประเทศสองระบบ' และประชาธิปไตยในฮ่องกง

คำศัพท์ข่าว
- death knell = เสียงมรณะ, เสียงแสดงถึงการสิ้นสุด
- democracy(n) การปกครองแบบประชาธิปไตย
- "one country, two systems" = หนึ่งประเทศสองระบบ (ประเทศจีน:ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง : ปกครองแบบประชาธิปไตย)
- sound(v) = เปล่งเสียง, ประกาศ, ส่งเสียง
- national security law = กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ


- สำนักข่าว บีบีซี(เว็บไซต์)
- สำนักข่าว บีบีซี(ทวิตเตอร์)

- UK could offer "path to citizenship" for Hong Kong's British passport holders
สหราชอาณาจักรอาจเสนอ "เส้นทางสู่ความเป็นพลเมือง" สำหรับชาวฮ่องกง ผู้ถือหนังสือเดินทางของอังกฤษ- The UK could offer British National (Overseas) passport holders in Hong Kong a path to citizenship if China does not suspend plans for a security law in the territory, Foreign Secretary Dominic Raab says.
สหราชอาณาจักรอาจเสนอให้ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติอังกฤษ (อยู่ต่างประเทศ) ในฮ่องกงให้เป็นเป็นพลเมือง ถ้าจีนไม่ระงับแผนการใช้กฎหมายความมั่นคงในเขตแดน(ฮ่องกง) รัฐมนตรีต่างประเทศ โดมินิก ราบับ กล่าว
คำศัพท์ข่าว
- could (Modal Verb) = สามารถ, อาจจะ
- citizenship = สัญชาติ, ความเป็นพลเมือง
- path, pathway(n) = เส้นทาง
- hold(v) = ถือ, ยึด, จับ
- holder(n) = ผู้ถือ, ผู้ถือ, ผู้จับ
- offer(v) = เสนอ, เสนอให้, หยิบยื่นให้, ยื่นข้อเสนอให้
- passport(n) = หนังสือเดินทาง, พาสปอร์ต
- Overseas(n) = ต่างประเเทศ, นอกประเทศ
- territory(n) = อาณาเขต, เขตแดน
- suspend(v) = หยุด, ระงับ
- plan(n) = แผนการ, โครงการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น