โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 26-June-2020

สำนักข่าว บีบีซี
'Stop using our pain to attract black consumers'
'หยุดใช้ความเจ็บปวดของเราเพื่อดึงดูดผู้บริโภคผิวดำ'

Many brands, big and small, have posted their support for the anti-racism protests that took place around the world after the death of George Floyd.
หลายแบรนด์ทั้งใหญ่และเล็กได้โพสต์การสนับสนุนการประท้วงต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก หลังจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์

But some of them have been accused of appropriating the protests, and "jumping on the PR bandwagon" of the movement, while not doing enough on diversity within their own companies.
แต่พวกเขาบางบริษัทถูกกล่าวหาว่าฉวยโอกาสของการประท้วงและ "ทำตามกระแสประชาสัมพันธ์" ของการเคลื่อนไหว ในขณะที่ไม่ได้ทำเรื่องต่างๆมากมายในบริษัทของตัวเองมากพอ
BBC Minute’s Joice Etutu has been speaking to consumers and business leaders who want those brands who post their support to make sure they’re supporting diversity in a meaningful way.
Joice Etutu เจ้าหน้าที่ของแผนก BBC Minute พูดคุยกับผู้บริโภคและผู้นำธุรกิจที่ต้องการให้แบรนด์เหล่านั้นโพสต์การสนับสนุนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังสนับสนุนความหลากหลายในวิธีที่มีความหมายชัดเจน

คำศัพท์ข่าว
- accused = กล่าวหา
- appropriating = ฉก, ฉวยโอกาส (นำบางสิ่งไปใช้เอง โดยไม่ได้รับอนุญาต)
- companies(company) = บริษัท
- diversity = มากมาย, หลากหลาย, ต่างๆนานา
- have been accused = ถูกกล่าวหา (Present perfect tense)
- meaningful = มีเป้าหมายที่ชัดเจน

- bandwagon(แบน-ด แว-เกิน) = เกวียน, รถบรรทุกในขบวนแห่
- PR(พีอาร์) = public relations = ประชาสัมพันธ์, พีอาร์, ปชส.
- "jump on the bandwagon" = ทำตามกระแส, เลียนแบบการกระทำที่ประสบความสำเร็จ
- "jumping on the PR bandwagon" = ทำตามกระแสประชาสัมพันธ์ (อย่าแปลว่า "กระโดดไปบนรถแห่ประชาสัมพันธ์")

- have been accused = ถูกกล่าวหา (Present perfect tense)
- has been speaking = ได้พูดมาโดยตลอด (Present Perfect Continuous Tense)


สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น
Senate passes new sanctions to punish China over Hong Kong
วุฒิสภาผ่านมาตรการคว่ำบาตรใหม่เพื่อลงโทษประเทศจีนเนื่องจากฮ่องกง


Washington (CNN)The Senate passed a pair of bills by unanimous consent Thursday that would punish China for moves its making that lawmakers fear will crush democratic freedoms in Hong Kong.
วอชิงตัน (ซีเอ็นเอ็น) วุฒิสภาผ่านร่างกฎหมาย โดยความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะลงโทษจีนสำหรับการเคลื่อนไหวที่ทำให้ฝ่ายสภานิติบัญญัติกลัวว่าจะทำลายเสรีภาพของประชาธิปไตยในฮ่องกง

คำศัพท์ข่าว
- bill = ร่างฏหมาย
- crush = บด, บี้, ขยี้, ทำลาย
- consent = การยอมให้ทำ, การอนุญาต
- lawmaker สภานิติบัญญัติ
- passed = ผ่าน
- sanction = การคว่ำบาตร
- Senate = วุฒิสภา
- unanimous = เอกฉันท์, มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

- lawmakers สภานิติบัญญัติ, ผู้ร่างกฎหมาย
- lawmakers fear ความกลัวของสภานิติบัญญัติ

- democratic = ประชาธิปไตย
- freedom = อิสระ, เสรีภาพ
- democratic freedoms = เสรีภาพของประชาธิปไตย

- bill = ร่างฏหมาย
- pair = คู่, สอง
- a pair of bills = ร่างฏหมาย 1 ใน 2 (ร่างกฎหมายในครั้งนี้ มี 2 ฉบับ ซึ่งฉบับแรกคือ ‘กฎหมายปกครองตนเองของฮ่องกง’ จะคว่ำบาตรธุรกิจ และบุคคลที่ช่วยให้จีนจำกัดอำนาจปกครองตนเองของฮ่องกง ฉบับที่สองเป็นเกี่ยวกับการประณามจีนอย่างเป็นทางการ)

- its = ของมัน(ใช้อ้างถึงคำนามที่วางก่อน its) - move = เคลือนไหว, ดำเนินการ
- moves its making = การกระทำการเคลื่อนไหวของมัน
- China for moves its making = สำหรับการกระทำการเคลื่อนไหวของจีน


สำนักข่าว www.straitstimes.com
US Senate approves sanctions on Chinese officials over Hong Kong
วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาอนุมัติการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่จีนทั่วฮ่องกง

The US Senate on Thursday (June 25) unanimously approved a Bill that would lay out sanctions on Chinese officials who undermine Hong Kong's autonomy as Beijing pushes forward with a controversial security law.
วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาในวันพฤหัสบดี (25 มิถุนายน) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติร่างกฎหมายที่จะคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ของจีน เนื่องจากปักกิ่งผลักดันกฎหมายรักษาความปลอดภัย


คำศัพท์ข่าว
- approved = อนุมัติ
- autonomy = การปกครองตนเอง
- sanction = คว่ำบาตร
- unanimously = เอกฉันท์
- undermine = บ่อนทำลาย


สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น
China is about to pass a controversial national security law in Hong Kong. Here's what you need to know
จีนกำลังจะผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่โต้เถียงในฮ่องกง นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้

China is introducing a sweeping national security law for Hong Kong that has sparked protest, fear and controversy in the semi-autonomous city.
จีนกำลังเสนอกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่มีผลกระทบสำคัญสำหรับฮ่องกง ซึ่งได้จุดประกายการประท้วงความกลัวและความขัดแย้งในเมืองกึ่งอิสระ

คำศัพท์ข่าว
- introducing = เสนอ
- controversial = ซึ่งแย้งกัน, ที่เถียงกัน
- sweeping = มีผลกระทบสำคัญ, กว้างขวาง
- semi = กึ่ง
- autonomous = ซึ่งปกครองตนเอง
- semi - autonomous = กึ่งซึ่งปกครองตนเองสำนักข่าว SCMP : South China Morning Post
"Because we are human beings, and they are humans too, and we have a heart." - Local fishermen rescued almost 100 Rohingya people off Indonesia's coast, pulling the hungry and dehydrated refugees to shore.
"เพราะเราเป็นมนุษย์และพวกเขาก็เป็นมนุษย์เช่นกันและเรามีหัวใจ" - ชาวประมงท้องถิ่นช่วยชาวโรฮิงยาเกือบ 100 คนออกนอกชายฝั่งอินโดนีเซียดึงผู้ลี้ภัยที่หิวโหยและขาดน้ำไปยังฝั่ง


คำศัพท์ข่าว
- almost = เกือบ, แทบจะ
- human = คน, มนุษย์
- hungry = หิว
- Local fishermen = ชาวประมงท้องถิ่น
- pulling = ดึง, ลาก, จูง
- Rohingya = ชาวโรฮิงยา
- rescued = กู้ภัย, ช่วยชีวิต, ช่วยเหลือ
- shore = ชายหาด, ผืนดินบนฝั่ง

- coast = บริเวณชายฝั่ง, ริมทะเล
- Indonesia's coast = บริเวณชายฝั่งของประเทศอินโดนีเซีย

- dehydrated = ถูกเอาน้ำออก, ถูกคายน้ำ
- dehydrated = refugees = ผู้อพยพที่ขาดน้ำ/ หิวกระหาย


สำนักข่าว สำนักข่าวรอยเตอร์
Indonesian fishermen rescue nearly 100 Rohingya refugees in Aceh
ชาวประมงชาวอินโดนีเซียช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาเกือบ 100 คนในอาเจะห์

“If the government is incapable, us the community will help them, because we are human beings and they (the Rohingya refugees) are human too and we have a heart,” another local fisherman, Syaiful Amri, told Reuters.
“ หากรัฐบาลไม่สามารถช่วยได้, ชุมชนของเราจะช่วยเหลือพวกเขาเอง เพราะเราเป็นมนุษย์ พวกเขา (ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา) ก็เป็นมนุษย์ เราต่างก็มีจิตใจเหมือนกัน” ชาวประมงท้องถิ่นคนหนึ่ง Syaiful Amri บอกกับรอยเตอร์


- community = ชุมชน, ชาวบ้านในชุมชน
- government = รัฐบาล
- incapable(adj) = อ่อนแอ, ไม่สามารถเมนู:ศัพท์ข่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น