โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 28-June-2020

สำนักข่าว FoxNews
NASA is offering $35,000 in prizes to design a toilet that will work on the moon
นาซ่าเสนอเงินรางวัล $ 35,000 เพื่อออกแบบห้องน้ำที่จะทำงานดีบนดวงจันทร์

NASA wants you to help put the loo in lunar, so it's offering $35,000 in prizes to design a toilet that can be used on the moon.
องค์การนาซาต้องการให้คุณช่วยวางห้องน้ำในดวงจันทร์ดังนั้นจึงเสนอรางวัล $ 35,000 ในการออกแบบห้องน้ำที่สามารถใช้บนดวงจันทร์ได้

The space agency has set an ambitious goal of sending astronauts back to the moon by 2024 and the crew will obviously have to go to the bathroom during the mission.
หน่วยงานอวกาศได้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายในการส่งนักบินอวกาศกลับไปยังดวงจันทร์ภายในปี 2567 และลูกเรือจะต้องเข้าห้องน้ำในระหว่างภารกิจ

คำศัพท์ข่าว
- ambitious = ความทะเยอทยาน, ปราถนาแรงกล้า
- goal = เป้าหมาย
- loo = ห้องน้ำ
- lunar = ดวงจันทร์, เกี่ยวกับจันทร์
- mission = ภารกิจ
- moon = ดวงจันทร์
- offering = เสนอ
- obviously = เห็นได้ชัด, อย่างชัดแจ้ง
- prizes(prize) = รางวัล
- toilet = โถส้วม, ห้องน้ำ
- work = ทำงาน, ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หมายเหตุ ห้องน้ำต้องใช้ได้ทั้งหญิง-ชาย , ต้องรองรับการใช้งานในสภาพไร้น้ำหนักบนอวกาศอาจทำให้ของเสียลอยขึ้นมาได้ และสภาพน้ำหนักบนดวงจันทร์ ซึ่งจะมีน้ำหนักน้อยกว่าบนโลกเรา 6 เท่า


สำนักข่าว FoxNews
Florida sees third day of record high coronavirus cases in one week
ฟลอริด้าพบสถติผู้ป่วย coronavirus สูงเป็นวันที่สามในหนึ่งสัปดาห์

Miami beaches will be closed and bars no longer permit in-person alcohol consumption in an attempt to staunch a spike in coronavirus cases.
ชายหาดในไมอามีจะถูกปิดและบาร์ไม่อนุญาตให้ พบปะสังสรรค์ดื่มแอลกอฮอล์อีกต่อไป ในความพยายามที่จะหยุดยั้งกรณีผู้ป่วยจากโคโรนาไวรัส

State and local officials are pausing reopening plans to try and stop the spread; Florida State Rep. Ray Rodrigues and Texas State Sen. Nathan Johnson weigh in.
เจ้าหน้าที่ของรัฐและท้องถิ่นกำลังหยุดแผนการเปิดใหม่ชั่วคราวเพื่อพยายามหยุดการแพร่กระจาย; ตัวแทนของรัฐฟลอริดาเรย์โรดริกูส นาธานจอห์นสันแสดงความคิดเห็น

คำศัพท์ข่าว
- bar = บาร์(สถานบันเทิงที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
- attempt = ความพยายาม
- consumption = บริโภค (การกิน, การใช้)
- no longer = ไม่อีกต่อไป, เป็นจริงในอดีตไม่ใช่จริงตอนนี้
- pausing(pause) = หยุดชั่วคราว, หยุดกลางคัน
- permit = อนุญาต
- spike = การพุ่งพรวดขึ้น
- staunch = หยุด, หยุดยั้ง
- weigh in =แสดงความคิดเห็น

- in person = /as large as life เจอกันแบบตัวจริง / เจออย่างตัวเป็นๆ/ ด้วยตัวเอง (เช่นไม่ใช่คุยผ่านโทรศัพท์, ไม่ใช่แค่เขียนจดหมาย ในข่าวนี้จึงหมายถึง การพบปะสังสรรค์ )
- Rep (Representative) = ตัวแทน, ผู้มอบอำนาจ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


สำนักข่าว FoxNews
Florida sees third day of record high coronavirus cases in one week
ฟลอริด้าพบสถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสูงเป็นวันที่สามในหนึ่งสัปดาห์

Florida health officials reported a new record in increased daily coronavirus cases Saturday,making it the third day this week a record was broken.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฟลอริด้ารายงานประจำวันว่ามีสถิติผู้ป่วยโคโรนาไวรัสที่เพิ่มขึ้นใหม่วันเสาร์ ทำให้เป็นวันที่สามในสัปดาห์นี้ของการทำลายสถิติ

คำศัพท์ข่าว
- increased = เพิ่มขึ้น
- record was broken = สถิติถูกทำลาย (เป็นประโยคPassive Voice)


สำนักข่าว บีบีซี
Coronavirus lockdown: Eight ways the lockdown has changed the UK
สถานการณ์ล๊อคดาวน์ของโคโรน่าไวรัส : 8 อย่างที่การล็อคดาวน์ได้เปลี่ยนแปลงสหราชอาณาจักร

Visits to parks and beaches have risen since lockdown rules started to be eased
การเข้าชมสวนสาธารณะและชายหาดเพิ่มขึ้นตั้งแต่กฎการล็อคเริ่มผ่อนคลาย

Life in the UK has been transformed since restrictions were brought in to curb the spread of coronavirus.
ชีวิตในสหราชอาณาจักรได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีข้อจำกัดในการควบคุมการแพร่กระจายของ coronavirus

The restrictions, which have affected all aspects of society, were relaxed further in most of England from Saturday, with pubs allowed to reopen and people allowed to meet indoors, while in Scotland the five-mile travel limit was also lifted on Friday.
ข้อ จำกัด,ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกด้านของสังคมอังกฤษส่วนใหญ่ถูกผ่อนคลายมากขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ ผับที่ได้รับอนุญาตให้เปิดใหม่และผู้คนได้รับอนุญาตให้พบกันในแบบอินดอร์มากขึ้น นอกจากนี้ในสกอตแลนด์ข้อจำกัดการเดินทางระยะทางห้าไมล์ก็ถูกยกเลิกด้วยเช่นกันในวันศุกร์


เมนู:ศัพท์ข่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น